ISTRAŽIVANJE POVODOM JEDNOG DOKTORATA: Ja sam doktor nauka Husein Rošić i nisam ništa gori od organizacije kojoj pripadam!

 

Treba čestitati Univerzitetu u Bihaću i novom doktoru tehničkih nauka ,ali odmah i urgentno, pitati akademsku zajednicu šta tehničke nauke dobijaju ovim doktoratom, kakav je doprinos osim naučnoj zajednici, i matičnom fakultetu, Univerzitetu koji prema svjetskim standardima /webometrics.info, sa četiri kriterija: Web Size (20%), Rich Files (15%), Google Scholar (15%) i (Link) Visibility (50%)/ zauzima „odlično“ 14.032 mjesto pri čemu je „naš“ Univerzitet i akademska dika nešto bolja od akademske zajednice Burundija , Lesota , Surinama, Tadžikistana i Mianmara.

Najposlije,kako će i koliko hajrovati Unsko-sanski kanton i slijedi li njegov nezaustaljivi progres, ekonomska, kulturna i naučna dominacija barem u regiji , obzirom da je na čelu Kantona sada – doktor nauka.

” Kontravezni” Burzić

Nema se šta prigovoriti doktorskoj disertaciji premijera Unsko-sanskog kantona Huseina Rošića odbranjenoj u subotu 10.februara 2018.godine na matičnom Tehničkom fakultetu u Bihaću u smislu akademskih procedura, ali ostaće signifikantno i kontraverzno, bez obzira na naučna znanja i iskustva i, upravo i stoga, prisustvo „famoznog“ Zijaha Burzića, naučnog savjetnika Vojnotehnčkog instituta iz Beograda, čovjeka koji je , sudbonosno i u najvećoj mjeri zaslužan za doktorske disertacije ne samo „veselog“ Rošića nego i recimo i rektora Univerziteta u Bihaću Fadila Islamovića ,Dženane Gačo…Pominjemo prorektoricu Gačo, jer je ona uz Burzića bila član komisije za odbranu doktorata Huseina Rošića. Naravno, neizostavno je i ime aktuelnog rektora Fadila Islamovića jer je i on “pupčano” vezan za naučnika Burzića.

Drugim riječima , višegodišnje Burzićevo „prisustvo“ u bihaćkoj akademskoj zajednici, bolje rečeno, „sa stalnim mjestom boravka“ kroz „pripremanje „ budućih doktora nauka sa Tehničkog fakulteta u Bihaću , bez sumnje, masno plaćano, ostavlja, poput sluzi koje iza sebe ostavlja puž, tragove sumnji, otkud tolika , skoro patološka vezanost za jednog jedinog čovjeka u struci.

Postoji li u ovom segmentu tehničkih nauka iko drugi kome bi se bihaćki karijerni akademci „posvetili“ osim Burzića?

Ta sumnja dodatno se pojačava ako se malo više pozabavimo, naučno-istraživačkim radovima pomenutih bihaćkih profesora i , Bogu hvala, doktora nauka. Uvidjećemo da je u „ogromnim količinama“ uz navodne radove Islamovića, Gače, pa i Rošića neizostavno ime Zijaha Burzića.

Kolektivna sreća u “ordiniranju” naukom

Da čitaoce ne maltretiramo baš iscrpnim podacima prezentiraćemo samo dio onog što smo „jednog popodneva“ pronašli u bespućima Interneta. Pogledajte i zaključujte sami…

2007. Islamović, P. Muratović, Z. Burzić «Uticaj parametara zavarivanja na otpornost prema razvoju prsline kod zavarenih spojeva višekomornih rezervoara» 11th International Conference, TMT 2007, Tunisia, 5-9 September, 2007.

Islamović, P. Muratović, Z. Burzić «Mogućnost korištenja zakona mehanike sličnosti pri deformaciono–naponskoj analizi kod stacionarnih višekomornih tankostijenih posuda za tečna goriva» RIM 2007.godine, 6. Međunarodna konferencija o proizvodnom inžinjerstvu, Hrvatska-Plitvice 24-26. oktobar 2007. godine
Islamović, DŽ.Gačo, R. Halilagić, H. Rošić «Numerička analiza napona i deformacija zavarenih spojeva na vertikalnom cilindričnom rezervoaru» Proceedings of 13th International Conference » Mechanika 2008», Litvanija.
Hrnjica, F. Islamović, Z. Burzić, Dž. Gačo „Modeliranje udarne žilavosti čelika genetskim programiranjem“ 9 th International Scientific Conference on Production Engineering „DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION“, September 2013. Budva –
Islamović, Dž. Gačo „Uloga studenata u implementaciji bolonjskog procesa na Univerzitetu u Bihaću“, Okrugli sto – Univerzitet u Bihaću – Tehnički fakultet Bihać, Projekat „ANALIZA STANJA VISOKOG OBRAZOVANJA I MJERLJIVI CILJEVI ZA OSIGURANJE KVALITETA BOLONJSKOG PROCESA“, Bihać – decembar 2013
Dž. Gačo, Z. Burzić, M. Burzić, F. Islamović, R. Prokić-Cvetković «Utjecaj eksploatacijskih uvjeta na svojstva zavarenog spoja visokolegiranog čelika X20 u uvjetima djelovanja promjenljivog opterećenja» 38 International conference – Welding in maritime engineering, Brač-Croatia 13.-16. May 2009

Dženana Gačo, Zijah Burzić, Fadil Islamović, Nermin Bišćević “ANALIZA ZAMORA ZAVARENOG SPOJA ČELIKA NN-70 U PRISUSTVU GREŠKE TIPA PRSLINE” X Naučno/stručni Simpozij sa međunarodnim učešćem “METALNI I NEMETALNI MATERIJALI” MNM – 2014, Bugojno, 24-25.april 2014. godine.

Dž. Gačo, Z. Burzić, F. Islamović, F. Kulenović, R. Halilagić «Behaviour of high alloy steel X20 in variable load conditions» 7 th International Scientific Conference on Production Engineering, Egypt-Cairo, September 26th – October 3th 2009.

Bahrudin Hrnjica, Fadil Islamović, Dženana Gačo, Zijah Burzić “KORIŠTENJE METODE KONAČNIH ELEMENATA PRI ODREĐIVANJU PARAMETARA ELASTO-PLASTIČNE MEHANIKE LOMA”, X Naučno/stručni Simpozij sa međunarodnim učešćem “METALNI I NEMETALNI MATERIJALI” MNM – 2014, Bugojno, 24-25.april 2014. godine.

Dž. Gačo, N. Bišćević, F. Islamović, M. Manjgo, Z. Burzić, E. Bajramović “THE EFFECT OF COOLING TIME ON THE VALUES OF TOTAL IMPACT ENERGY COMPONENTS” NT2F14 – International Conference New Trends in FATIGUE and FRACTURE “Failures of materials and structures by fatigue and fracture”, Serbia, Belgrade, 15-18.Septembre 2014.

E. Bajramović, F. Islamović, Dž. Gačo, B. Bajrić “UNAPREĐENJE KVALITETA I RAZVOJA PROIZVODA” 5 th INTERNATIONAL PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC CONFERENCE – Zaštita na radu i zaštita zdravlja, Zadar, Hrvatska, 17-20. Septembar, 2014. .
Islamović, Dž. Gačo, E. Bajramović, M. Beganović, M. Manjgo “STOHASTIČKO I GENETSKO MODELIRANJE KRITIČNOG PRITISKA POSUDA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA”, 3rd International Scientific Conference on Engineering ”Manufacturing and Advanced Technologies” MAT 2014, Mostar, Bosnia and Herzegovina, 18-20. September 2014
Hrnjica, F. Islamović, Dž. Gačo, M. Manjgo, S. Perković “EXPERIMENTAL DETERMINATION OF FRACTURE MECHANICS PARAMETERS IN ELASTIC PLASTIC CONDITIONS” 6 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON DEFENSIVE TECHNOLOGIES – OTEH 2014, Belgrade, Serbia, 9-10 october 2014.
Bolić, Dž. Gačo, F. Islamović, M. Manjgo “DISCRETIZATION OF THE FINITE ELEMENT NETWORK ALONG THE CRACK LINE IN THE CONCRETE” 6 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON DEFENSIVE TECHNOLOGIES – OTEH 2014, Belgrade, Serbia, 9-10 october 2014. 91.
Fadil Islamović, Mirzet Beganović, Zijah Burzić, Dženana Gačo “EKSPERIMENTALNA ISPITIVANJA MEHAHIČKIH SVOJSTAVA KOMPOZITNIH MATERIJALA SAVIJANJEM”, 10th International Scientific Conference on Production Engineering

Bahrudin Hrnjica, Zijah Burzić, Fadil Islamović, Dženana Gačo “Modeliranje J integrala korištenjem umjetnih neuronskih mreža” 10th International Scientific Conference on Production Engineering „DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION“, October 2015. Dubrovnik – Croatia. etc., etc…

Pseudointelektualni lobi

Naprosto nameće se pitanje , zašto mora tako da jedan stručni rad radi „ekipa“ pa to , logično, izaziva sumnju.?

Praksa dopisivanja „zainteresiranih“ akademaca nija ništa novo i poznata je u svijetu „naučnih“ dostignuća pogotovo u akademskim sredinama kakva je krajiška čiji rezultati vrednovani u međunarodnim okvirima ne postoje.

Neki profesori ispričali su nam da je praksa objavljivanja istog rada u dva stručna časopisa takođe omiljena rabota odvašnjih pseudointelektualaca obzirom da ozbiljni naučni krugovi nemaju nikakav dodir sa Bihaćkom univerzom. O tome nešto kasnije.

Pregledavajući objavljene radove i poredeći ih uočili smo zanimljiv slučaj.Naime doktorska disertacija prorektorice Dženane Gačo, pod nazivom „Istraž ivanje utjecaja promjenljivog opterećenja i temperatura na ponašanje zavarenih spojeva visokolegiranih čelika“ odbranila je 23. novembra 2007.godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu neodoljivo podsjeća na rad „ Uticaj promjenljivog opterećenja na ponašanje zavarenog spoja visokolegiranog čelika X20“ koji su (valjda) zajednički odradili Dženana Gačo, Zijah Burzić sa Vojnotehničkog instituta u Beogradu , Meri Burzić sa Instituta Goša u Beogradu, te Radica Prokić-Cvetković sa Mašinskog fakulteta u Beogradu. Malo previše analogija i „slučajnosti“, zar ne. Doduše, za utvrđivanje pune istine trebalo bi mnogo truda, stručnih znanja i vještačenja…

Ili npr. stručni rad „Provjera ¸mehaničkih osobina i kvaliteta površinske zaštite tarpeznog čeličnog lima za krovoprokrivanje“ objavljen i prezentiran na 6.naučnostručnom skupu sa međunarodnim učešćem „Kvalitet 2009“ Neum, 4-7- juna 2009. Zajedničkim udarničkim snagama ovaj su rad pripremili tadašnji docent Fadil Islamović, viši asistent Džena Gačo,viši asistent Husein Rošić i naravno, jer drugačije, očigledno ne ide, ili teško ide, dr.sc. Zijah Burzić sa Vojnotehničkog instituta u Beogradu.

Ovdje vrijedi primijetiti da je Burzić zaslužan i za magistarski rad političara iz Ljutočke doline Seada Kadić, takođe „djeteta“ Tehničkog fakulteta u Bihaću, a ako je vjerovati našim izvorima, tema Kadićevog magistarskog rada vezuje se za minobacače nekadašnje JNA i slična oruđa.

Roške na Kopaoniku, “metalne” ribe prorektorice Gačo

Naravno, ništa ne tvrdimo, nego se samo čudimo „lakoći „ rada na naučnostručnim radovima koje, barem u našim slučajevima , uvijek radi „ekipa“ kojoj se kao neizostavna „vegeta“ pridružuje prof.dr. Burzić. Oni koji nalaze dosta motiva i građe za kritiku kako naučnog rada tako joši više političkog „plivanja“ Huseina Rošića čija je moralna figura srozana na nivo karipske depresije nakon daleko važnije njegove prve „doktorske disertacije“ na kongresu SDA u Sarajevu kada je pred cijelim svijetom svjedočio koliko čovjek može nisko da padne, da bi zaradio poziciju premijera, ovih dana pričaju ,a objavljeno je to i na društvenim mrežama , kako je Rošić prije odbrane svog doktorata zajedno sa još jednim kolegom sa Tehničkog fakulteta ( nezvanično, riječ je o Atifu Hodžiću ) bio kod profesora Burzića na Kopaoniku gdje ovaj odmara na vikendici u najbolje zimsko doba godine. Pominje se i datum 17.januar.

Ko zna šta bi to trebalo da znači i kakva je ključna i temeljna uloga prof.dr. Burzića u Rošićevoj doktorskoj tezi ,ali čini se da „bez njega ne ide“. Kao što bez njega nisu mogli ni rektor Fadil Islamović, prorektorica Dženana Gačo i dr.

Još jedan kuriozan podatak lako provjerljiv koji govori o naučnoj širini i erudiciji prorektorice Gačo- ona sa grupom autora (to je specijalnost) 2011. godine objavljuje rad „General characteristics of newborns with anthropological field municipality of Bosanska Krupa „ što kako god preveli ,a radi se o općim karakteristikama novorođenčadi sa antropološkog stanovništa na općini Bosanska Krupa“ nema nikakve veze sa njenim „izvornom“ strukom „metalca“.

A neki profesori sa Univerziteta u Bihaću kunu se da je „metalac“ Gačo objavila i stručni rad o ribama.

Trči,sine,Huseine…

Vratimo se sada naučnoj valorizaciji i ugledu Univerziteta u Bihaću koji štanca magistre i doktore nauka, čiji naučni dometi nisu provjerljivi u međunarodnoj kompeticiji, ali su zato „dušu dali“ za poslove u politici. Portali su već objavljivali i nije nepoznato da je Univerzitet u Bihaću po svjetskim standardnim kriterijima koje smo pomenuli na početku naše priče na 14.032. mjestu među visokoškolskim institucijama u svijetu, među najlošijim u BiH,a njegove profesore i asistente svijećom moraš tražiti na Google Scholaru.

Tako, ako slučajno pokušate da na Google Scholaru pronađete bihaćke dekane, dekanese, profesore, asistente, rektora i prorektoricu, novopečenog doktora i premijera, grdno ćete se razočarati. Nema ih na svjetskim nauučnim rang-listama, osim časnih izuzetaka koje ne spominjemo jer mogu imati probleme. Otuda retoričko pitanje spočetka teksta šta će Unsko-sanski kanton dobiti još jednim doktoratom u akademskoj močvari, kada će i najnoviju doktorsku tezu prekriti „trava zaborava“.

„Indija mora brzo da trči da bi stajala u mjestu“.Ovu apokrifnu „zabranjenu „ misao izjavio je jedan indijski državnik opisujući šta bi Indija morala raditi da napreduje i iziđe iz zaostalosti. Ako bi ovu analogiju pokušali primijeniti na Univerzitet u Bihaću i njegovu akademsku „kremu“ onda bi ona mogla da glasi npr. „ Univerzitet u Bihaću mora da istrči maraton sa preponama dok ostali trče stazu od 100 metara“.

Sociolozi, psiholozi, psihijatri, kultorolozi i stručnjaci srodnih naučnih disciplina trebali bi uraditi studiju o ekonomskom unazađivanju Unsko-sanskog kantona zahvaljujući angažiranju univerzitetskih profesora sa Bihaćkog univerziteta. A ubjedljivo više od polovine premijera i ministara krajiških vlada u posljednje 22 godine koliko postoji Kanton i Univerzitet došli su, jesu , dolaze i dolaziće kao „stručnjaci“ da pomognu da Kanton , ako ćemo pravo padne „….. za uši“.

Bake i Zike

Da ne ostanemo nedorečeni ovdje ćemo prezentirati i stručnu biografiju „famoznog“ Zijaha Burzića, čovjeka kome se ne mogu, ipak, odreći naučne kompetencije, ali ostaje u domenu tajne otkud tolika „opčinjenost“ doktorandima sa bihaćkog Tehničkog fakulteta. Burzić je rođen 5.maja 1958. u Bihaću. Diplomirao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1981, magistrirao je 1989 („Primena akustične emisije za određivanje parametara mehanike loma kod kompozitnih materijala“) i 1995. odbranio doktorsku disertaciju „Mikromehanički aspekti iniciranja i rasta prsline kod legura na bazi Al-Li sistema“. Zijah Burzić je od 1981. do 1986. radio u firmi „Krajina Metal“, Bihać, a od 1986. je saradnik Vojnotehničkog instituta (VTI) u Beogradu. U VTI je radio na novim metodama ispitivanja materijala i konstrukcija (zamor, mehanika loma, analiza loma, akustična emisija, fraktografija) i primenjivao postupke ocene integriteta konstrukcija u različitim uslovima opterećenja. Objavio je više od 200 radova u domaćim i stranim časopisima i na konferencijama. Učestvovao je na više projekata, u nekima kao vodeći istraživač. Zijah Burzić je dobitnik Plakete Grada Bihaća za 2016.godinu , iste godine kad je Bakir Izetbegović postao Počasni građanin Bihaća.

Znamo ko je predložio Baketa, ali ne znamo ko je predložio Ziketa. Ali, sve nešto mislimo da „skromni“ predlagač dolazi sa Tehničkog fakulteta.

Zašto tako mislim, da me ubijete, ne znam.