Krajina, domovina afera: “Politički komesari” diskretno kroje sudbinu policijskom komesaru

Prsti politike uvijek su prljavi.

U Krajini je to  “dobar” poslovni  običaj i tradicija ovdašnjih “mandarina”.

Zato imamo  slučaj “Policijski komesar Unsko-sanskog kantona” (USK) .

Mandat  aktuelnom policijskom komesaru Muji Koričiću  ističe 15. aprila,a procedura  raspisivanja konkursa za  odabir  novog  policijskog komesara  nije  ni  započela.

Iako je Zakon o unutrašnjim poslovima USK (Službeni glasnik  broj 13, od 1.septembra 2016.) godine izričit pa u stavu 2 člana 39. piše da  “postupak odabira novog policijskog komesara MORA započeti najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata imenovanog policijskog komesara” , u političkoj praksi uma  ovdašnjih “nosilaca” vlasti to znači – NE MORA.

Predsjedavajući Skupštine USK Nijaz Hušić sa debelom platom iz budžeta , Komisija za sigurnost  Skupštine USK  i Nezavisni odbor  za izbor policijskog komesara  adresati su kojima se treba i mora ispostaviti faktura  za  eventualnu zloupotrebu  ovlasti, odnosno kršenje pomenutog Zakona.

Izabrani su i imenovani da rade,a oni su “slušali političke gazde”. Jedan od njih je Asim Kamber, sa političke scene odlazeći SDA funkcioner.  Kamber  se i javno (preko  svog djetinjastog bloga) izjasnio  o “ljubavi” sa komesarom Koričićem koga  zajedno sa glavnom tužiteljicom Tužilaštva USK Fadilom Amidžićem smatra  svojim “državnim” neprijateljem . Zašto, trebao bi  lično objasniti građanima ,a ne širiti maglu. Ili možda  i povodljivi premijer Rošić (Kamberov ordonans ) koji se prošle godine “istakao” prijedlogom uredbe o disciplinskoj odgovornosti policijskog komesara.

Tri dana prije isteka mandata krajiškom  policijskom komesaru po političkim šavovima podijeljeni  Nezavisni odbor ( U Zakonu piše da njegovi članovi ne smiju biti u političkim strankama,ali zakon postoji da bi se kršio)ne može  se usaglasiti  oko pokretanja procedure raspisivanja konkursa. Njima  je tek sad neko došapnuo da postoji pravno nesuglasje između  dva stava Zakona o unutrašnjim poslovima USK u članu 27. Ili  ih je neko “namignuo” da ne žure.

Svoj nerad, nečitanje , nepraćenje odredbi dva ključna zakona u ovoj oblasti i   neznanje naplatili  su iz budžeta USK. Baš ih briga.

Kao i zastrašujuće indiferentni predsjedavajući Skupštine USK Hušić. Kao i, u ovom slučaju,  zabrinjavajuće neaktivna   Komisija za sigurnost Skupštine. Kao  da su se malo djeca zaigrala u vrtiću, jer  su ih tete malo “pustile same”.

 

Kao da su se igrali žmurke. Takmičili ko će prije da ne vidi.

 

Ovo  muti elementarno rasuđivanje običnog čovjeka.

Kome ide u korist neizbor policijskog komesara, zaustavljanje normalnih tokova rada  u ovom resoru i potcjenjivanje ogromnih po sigurnost građana i imovine Kantona nadležnosti policijskog komesara? Ko je smislio ovaj pravno-poltički vakuum u kome će danas sutra, između ostalog,  i aktuelni  policijski komesar zbog uskraćenih zakonskih prava (član 60. Zakona  o policijskim službenicima USK omogućuje mu da  se javi na konkurs i eventualno, obnovi mandat ) pravnim putem naplatiti od države  prouzrokovanu štetu.

Zakonska varijanta  o zamjeni policijskog komesara  obrađena je u članu 27. Zakona o unutrašnjim poslovima USK.

U njoj u stavu 1 stoji da policijskog komesara mijenjaju ili načelnik uniformirane policije ili načelnik kriminaističke policije kada komesaru : prestane mandat, kada ga razriješe, da ostavku, razboli se, ode na godišnji ili zbog nekih drugih stvarnih ili pravnih razloga . No, u stavu  2 člana 27  piše  da  načelnik uniformirane policije mijenja  policijskog komesara ” u  odsustvu”.  A “odsustvo” znači – bolovanje, godišnji odmor službeni  put.

Dakle samo  tada, a ne kad mu prestane mandat.

Kao što policijskom komesaru doista  15. aprila prestaje mandat.

To znači da unifomirana policija USK njih oko 1000 ostaje  bez rukovodioca. Osim ako generalnog inspektora policije  Muju Koričića ne “natjeraju” na  godišnji, pošalju na službeni put (gdje i zašto) ili, neuzubillahi, razbole. 

 

Policijski komesar Mujo Koričić preuzeo  je uniformiranu krajišku policiju  nakon uhapšenog, suđenog i presuđenog komesara Rame Brkića koji je “dogurao” i do lica  sa Interpolove potjernice.  Ustrojio ju je i profesionalizirao, nadgledao i usmjeravao njen rad. Zapošljavao je mlade policijske kadrove i slao u penziju “po slovu zakona”.Radio je timski, osigurao odličnu suradnju sa kolegama  iz drugih policijskih uprava , organa i agencija.Izvještaji o stanju sigurnosti na USK o kojima su raspravljali  i zastupnici Skupštine naišli su na nepodijeljenu podršku jer su se iz iz njih mogli iščitavati rezultati.Izvještavao je redovno i Nezavisni odbor  o radu  Uprave policije . Uz brojne nagrade dobio je i najveću koju može dobiti jedan policajac – Zlatnu policijsku značku Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Šta onda ” nije bilo dobro”, braćo Bošnjaci