Produženi austrijski vikend: Dva vozača, malo jača

Javnost ne zna motive, povod, ciljeve i rezultate posjete premijera USK Huseina Rošića i direktora  Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) USK  humanitarnoj organizaciji “4 Life” u austrijskom gradu Lincu. Vjeruje se, štaviše, sigurno je  da su  obojica Cazinjana i stranačkih pajdaša  išli službenim autima o trošku  države i ubrali devizne dnevnice. O tome novinare propituju i njihove stranačke kolege u Sarajevu, mada je jednostavnije  da njih pitaju.

Nepoznato   je, jer  premijer i njegov saputnik, “okovani”   oklopom stranačke nedodirljivosti, smatraju da  ne postoji  obaveza  izvještavanja javnosti (zaBoga, oni su vlast, a narod je stoka) zašto su  za beznačajnu  posjetu jednoj  humanitarnoj organizaciji (ne brkati ovu konstataciju  sa donatorskim doprinosom naših  građana u Lincu)  koju su posjetili  u ponedjeljak 23.aprila trebali otputovati tri dana ranije.

Iz  objavljenog  teksta  ove humanitarne organizacije koji je proslijeđen portalima “naslonjenim” na budžet Vlade USK,  premijer je usput posjetio i jednu austrijsku kliniku koja je  poslala, vjerujmo da je tako, vrijednu  donaciju u vidu bolničkih kreveta.

 

Prema našim informacijama  premijer Rošić i direktor Handanagić otputovali su za Austriju u petak 20.aprila u pet ujutro službenim autima. Šta  su  radili tri dana o trošku buždeta USK niko ne zna osim njih.Premijerova medijska ekipa  na prvom spratu zgrade  Vlade   nije se bavila   ovom  marginalnom posjetom. A i što bi kada se, u stvarnosti, radilo o produženom vikend odmoru u Austriji dvojice stranačkih ahbaba. To se ne broji  u rad Vlade  ili ZZO USK. Kao špekulacija  pominjala se posjeta dr. Almina Handanagića gradu Gracu gdje je on ,navodno, od svojih skromnih direktorskih primanja kupio  stan. Doduše, za svaki slučaj  prijavljen, na rođaka.