Rasipništvo Zavoda zdravstvenog osiguranja USK: Citologija “über alles” !

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja ( ZZO) Unsko-sanskog kantona (USK)  dr. Almin Handanagić odbio  je dati novinaru informacije o poslovnom odnosu javne ustanove  ZZO USK  sa privatnom ustanovom “Citološka dijagnostika Dr.Murić”.

On smatra da može i da je  ispravno pokazati aroganciju   prema medijima  kada postavljaju  osjetljiva pitanja.

Zašto bi se on, Direktor Ustanove koja raspolaže sa 100 miliona KM , znači tako  “važne” institucije, “spuštao” na nivo   nekog  Piskarala.

On je tu postavljen , da ne kažemo , udaren snažno  kao betonski stub za  dalekovod, i neće on, majci, polagati račune  tamo nekom novinaru.

Direktor se vjerovatno  uzda i u podršku svog stranačkog gremija koji  šutnjom emanira  lažno strahopoštovanje kod masa.

Višegodišnja praksa stranačkog  menadžerisanja karijerista  poput Handanagića daje im za pravo kako je to poželjan način pokazivanja snage i moći stranačke  mašinerije,a ne degradacije i Stranke i njenih epigona. No, mit( a mitovi su laž)  o  Direktoru Zavoda odjeven  je  maskirnu uniformu, po svemu sudeći, štetnih ugovora  kakav bi mogao biti i onaj sa “Citološkom dijagnostikom Dr.Murić”.

Podsjećamo  na  pitanja  koja smo 18. aprila elektronskom poštom poslali  na službeni mejl ZZO USK , o čemu smo već pisali.

Poštovani, 

molim Vas  za informaciju  o  poslovnom odnosu ZZO USK  i Citološke dijagnostike dr. Murić” iz Cazina” u smislu  odgovora na slijedeća pitanja:
– Koliko godišnje pacijenata “obradi” ova ustanova, a ZZO USK joj plati usluge?
– Po kojoj tarifi, pravilniku, dokumentu se  vrši plaćanje, molim navedite  tačan naziv tog dokumenta , godinu izdavanja  i ostale bitne  podatke za identifikaciju dokumenta ( ko je autor tog dokumenta)?
– Po kojoj cijeni se plaćaju ove usluge?
– Koja je  današnja “općeprihvaćena” komercijalna cijena za ove usluge  u BiH i regiji?
– Zašto  ZZO USK pomenuta ustanova  fakturiše  sume nekoliko ( 6,7 ili više ) puta  uvećane u odnosu na ono što se plaća? U čemu je “fora” da se na ovaj način zbunjuje javnost, čemu  smo svjedočili prošle godine ?
– Zašto je ZZO USK  novi ugovor  sa ovom ustanovom napravio na dvije godine ,a ne na godinu, kako bi bilo uobičajeno?

Nakon  12 dana izbjegavanja odgovora i svakojakog  verbalnog vrludanja od strane Njegove Svetosti Direktora shvatili smo  da odgovore uzalud  čekamo. A šta je to toliko subverzivno i  onespokojavajuće  što je Direktora ZZO USK opredijelilo da  nas ,da prostite, zajebava?  Pokušali  smo istražiti

Bitno je, ipak,  naglasiti, za one koji nisu čitali prethodne tekstove,  da je bivši ministar zdravstva Amir Murić  uz odličnu  suradnju  tadašnjeg  direktora  Kantonalne bolnice (KB) “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću , dr. Hajrudina Havića donio 19. juna 2014. godine rješenje kojim KB ne može vršiti citološke pretrage, pa je KB bila “osuđena” da joj te usluge  radi “Citološka dijagnostika Dr.Murić” iz Cazina, a plaća ZZO USK.  Bivši ministar Murić i vlasnica “Citološke dijagnostike Dr.Murić”  su supružnici. Ugovor sa ovom privatnom ustanovom potpisao  je direktor ZZO USK dr. Almin Handanagić.

Na službenoj web stranici ZZO USK  u kategoriji Dokumenti nismo među zakonima, pravilnicima, odlukama i drugim prodpisima mogli pronaći ono što nas interesuje . U kategoriji Ugovorne ustanove među apotekama, domovima zdravlja i bolnicama nismo uspjeli naći “Citološku dijagnostiku Dr.Murić”. Stoga  pristupna rečenica    Dobro došli na web stranicu Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a koja sadrzi kvalitetan izvor informacija i pravnih propisa vezanih za osiguranje i osigurana lica zvuči više  kao bezobrazluk.

 Pomoć smo  prema sugestijama  kolega  iz Sarajeva, potražili  na web stranici Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i tu smo pronašli Uputstvo za primjenu Tarifa zdravstvenih  usluga iz 2008.godine (Broj 01/D-138/08) koji se  sa Prečišćenim tekstom Tarifa zdravstvenih usluga  koristi od 1.januara 2008.godine. Krenuli  smo u višesatno iščitavanje drugog dokumenta u kome se nalaze  pobrojane sve zdravstvene usluge koje se primjenjuju na osnovu  Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 30/97 i 07/02),   Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i HercegovineOdluke o izmjenama i dopunama Tarife zdravstvenih usluga broj: 02/IV-1843/07 od 17.12.2007. godine.

 

Nakon pomnog skeniranja do tada strane materije   uz asistenciju  ” dobrih  vila  i vilenjaka” iz  medicinske branše došli smo  do odjeljka  Dijagnostička pretraga i krenuli  u  traženje odgovarajuće šifre zdravstvene usluge koja odgovara  šifri pod kojom ZZO USK plaća usluge “Citološkoj dijagnostici Dr.Murić”. Prema našoj pouzdanoj informaciji, famozna šifra nosila  je broj 337 027 što je oznaka  za zdravstvenu uslugu Citološki pregled punktata tumorskog tkiva koja  treba da stoji  u ugovoru ZZO USK i pomenute ustanove, a što se, očigledno, krije  od javnosti. Uz  ovu uslugu upisan je broj bodova koju ova usluga nosi – 539.  Ovaj se broj bodova množi sa  koeficijentom  koji je  odredio  Upravni odbor  ZZO USK a on , prema našim informacijama iznosi 0,80. Dobijamo cifru 431,20 KM.To je  iznos koji ZZO USK plaća uslugu “Citološkoj dijagnostici Dr.Murić”.

 

Provjeravamo na više  poliklinika   regiji cijene  ove usluge.

Od ugledne zagrebačke poliklinike  međunarodno priznate dobijamo slijedeći odgovor:

Poštovani, 
cijena punkcije pod kontrolom UZV-a iznosi 500,00kn.
Potrebna je predhodna predbilježba.
Želite li rezervirati termin?
Lijepi pozdrav, Lana Paradžik

Sumiramo naša saznanja.

U Zagrebu, dakle , kompletna usluga iznosi 500 kuna ili  120 KM.

To znači , da uprostimo kompletni postupak, vađenje punktata  određenom iglom, potom istiskivanje na staklene pločice uz bojenje određenim reagensima plus očitavanje košta 120 KM.

U našem slučaju laboranti KB u Bihaću urade punkciju i na stakalcima šalju materijal  u Cazin u “Citološku dijagnostiku Dr.Murić”.

Obično, takve imamo informacije, po stakalca dolazi vozilo Doma zdravlja Cazin.

Tamo je direktor dr. Amir Murić, suprug  vlasnice “Citološke dijagnostike Dr.Murić”.

Jeftinije je kad je o trošku javne ustanove koju vodi Suprug.

Drugim riječima-besplatno.

Ili u otomanskom žargonu-mukte.

Znači, očitavanje  ili pregled punktata košta 430 KM!?

Vjerujemo  da je ovo prava cijena, jer  Direktor ZZO USK krije podatke od javnosti.

Upoređujemo objavljeni cjenovnik usluga “Citološke dijagnostike Dr.Murić” sa cijenom od 431,02 KM  koju ZZO USK plaća ovoj ustanovi. Nijedna usluga (osim jedne od 150 KM, Analiza punkata koštane srži) ne prelazi 100 KM. Citološke analize punktata limfnih čvorova, dojke,pleuralnog punktata, tumorskog čvora, štitne žlijezde svaka košta 100 KM. Otkud “odjednom” četiri puta  veća cijena koju plaća ZZO USK? Na to pitanje treba da odgovore, ako su zainteresirani, ponude  istražni organi Ovog što mi,, obični smrtnici, još uvijek , u dobroj volji, zovemo Državom.

 

 

Ovdje  smo  dužni, mada nam je već mučno od ove privatno-finansijske trakavice,  da  pokušamo objasniti i izjave  sa kontraverzne konferencije  za novinare 7.marta 2017. godine koju je Direktor ZZO USK, pritisnut uzbunom javnosti i medijskom lavinom zbog  objavljene fakture “Citološke dijagnostike Dr.Murić” od 666.344 KM koju je ispostavila ZZO USK za prvih šest mjeseci svojih usluga.

Dr.Handanagić je potvrdio kako je dokument -faktura autentičan a onda  se “zapleo u kučine” dokazujući kako cifra na fakturi  označava vrijednost usluga pomenute ustanove prema KB-u (!!??), ali tvrdeći, prkoseći logici,   kako ” taj iznos nije tačan”. Podsjećamo na njegove riječi:

– Mi sa ordinacijom Dr.Murić imamo Ugovor po kojem za njene usluge ZZO plaća iznos od 100.000 KM godišnje bez obzira na količinu ispostavljenih usluga. Brojka od 666 hiljada zapravo je količina njenih ispostavljenih usluga nama. Zapravo, za godinu dana za citološke usluge to je oko milion KM, ali mi po Ugovoru platimo samo 100.000 maraka, dakle našom suradnjom sa ordinacijom Dr.Murić mi taj iznos uštedimo Kantonu.

Nešto tu ne štima, zar ne.

Naprosto zvuči Blesavo   da Privatnik zaradi  milion KM, ali neće  da naplati, nego poklanja Kantonu!?

Direktor otvara Provaliju pitanja u Gustoj Magli Sumnji.

Npr. zašto bi Neko slao fakturu od 666.344 KM ako Zna  da  će mu  biti plaćeno “samo” 100.000 KM?

Pardon, 50.000 KM jer je faktura  na pola godine.

Kako se Nekom isplati  raditi za  10 puta manji iznos od vrijednosti  fakture?

Zašto bi Neko iz navodnih  humanističkih pobuda kao Privatnik opraštao Dug  KB-u odnosno ZZO USK ?

Zaključimo-ako smo istražujući komplikovanu materiju  napravili  omaške one se mogu mirne  duše fakturisati  Direktoru ZZO USK dr. Alminu Handanagiću.

On je sakrio  sve podatke  o poslovnom odnosu Zavoda  sa “Citološkom dijagnostikom Dr.Murić” – broju pacijenata,broju usluga, cijeni , komercijalnoj cijeni , čudovišnoj fakturi , dvogodišnjem ugovoru…Onemogućio je javnost da se sama uvjeri u činjenice i donese zaključke.

Handanagić je potpisujući ugovor  sa ovom privatnom ustanovom bez obzira na raspisani javni konkurs mogao utvrditi da je suma od 100.000 odnosno 120.000 KM preuveličana, štaviše, ogromna,  i odbiti da ga potpiše kao mogući štetni ugovor za budžet ustanove kojoj je na čelu.

Ali, onda  ne bi ni bilo ove priče.