Bloger kao dragstor: Radi od 0-24, objavljuje zakonom zaštićene lične podatke i činjenice!

U tekstu “hozancvaka@yahho.com” objavljenom 9.maja 2018.godine  na svom blogu i lokalnom portalu  koji ga redovito opslužuje federalni zastupnik iz Sanskog Mosta Asim Kamber (SDA)  veoma neiživljeno objavljuje  nezakonito pribavljene  audio-video zapise  ulazeći,  poput slona u staklaru , u oblast kršenja postojećih zakona ( Admir Hadžipašić) i  objavljujući podatke  iz službenih evidencija koji inače nisu dostupni , po zakonu (Mujo Koričić).

Zastupnik  Kamber  ( član Predsjedništva SDA BiH ) fabrikuje i manipulira “činjenicama”, te  javno utiče na  određene zakonske procedure ( izbor policijskog komesara)  kada objavljuje “kompromitirajući”  video , snimak  razgovora Admira Hadžipašića ( A-sda) , svog političkog protivnika , sa  ženskog osobom inicijala I.R. koja je, u potpunosti  je to jasno, instrumentalizirana sa strane  došla da “odradi” Hadžipašića.

Ovaj  “slučaj” star je 5 godina ali  Bloger ga tek sad “osvježava”.

Javnost treba  da zna činjenice koje zastupnik Asim Kamber namjerno  skriva.

Osoba I.R. je u sudskom procesu  priznala krivnju. I.R. je osuđena, dobila  je uslovnu i novčanu kaznu.

Kada  je riječ o objavljivanju ličnih podataka  Muje Koričića (generalni inspektor policije ) jasno  je da to  Kamber   čini  radi svojih  političkih interesa (traži “poslušnog” komesara).

Da ne pominjemo  njegove subjektivne “blokade” .

Suština je u slijedećem- Asim Kamber to čini nezakonito.

Uz to, objavljeni podaci nisu tačni.

Objavljivanje nečijih podataka  iz službenih evidencija (Koričičev radni staž),  a da  to ne čini neka službena ustanova/institucija , nezakonito je.

Pretpostavljamo  da Mujo Koričić  nije dao ovjerenu saglasnost Asimu Kamberu  da može nemilosrdno koristiti njegove lične podatke.

Po Zakonu o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik BiH, broj 49/06)  ovo je kažnjivo.

Pretpostavljamo da će uslijediti i službena reakcija Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

Asim Kamber krši  zakone BiH.

Ništa novo, zar ne.