OTVORENA ISTRAGA Tužilaštvo USK vodi istragu protiv dva bivša i sadašnjeg sanskog načelnika i još šest lica !

Kako portal normala.ba nezvanično ali  iz veoma pouzdnaih izvora saznaje, Tužilaštvo USK otvorilo je istragu protiv dva bivša i aktuelnog načelnika općine Sanski Most te drugih odgovornih lica u  javnim preduzećima i udruženjima u ovom gradu.

Krivičnu prijavu  protiv  njih  koja je dopunjavana  u više navrata uputila je  nevladina organizacija “Stott gatehunder i Bosnia” koja u Sanskom Mostu posjeduje uređen privremeni smještaj za pse, zbog postojanja osnova sumnje da  je počinjeno  krivično djelo organizovani kriminal iz člana 342. Krivičnog zakona FBiH, a u vezi sa produženim krivičnim djelima mučenje i ubijanje životinja iz člana 318. stav2. KZ FBiH i zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Krivičnog zakona FBiH, a sve u vezi sa članom 54. i 55. KZ FBiH.

 

    

Policijski inspektori  već su počeli izuzimati  određenu dokumentaciju.

Krivičnom prijavom i dopunama na osnovu kojih se vodi istraga obuhvaćena su slijedeća fizička lica:

1.Halimović Sanjin, načelnik općine Sanski Most (2008-2011)

2.Avdagić Mustafa, načelnik općine Sanski Most (2011-2016),

3.Hasanbegović Faris, načelnik općine Sanski Most (mandat 2016.-danas),

4.Mešanović Senad, bivši direktor Javnog komunalnog preduzeca “Sana”d.o.o Sanski Most

5.Alagić Besim, šintor angažovan od strane JKP “Sana” d.o.o Sanski Most

6.Bilajbegović Mehmed, odgovorna osoba Udruženja Lovacko drućtvo “Sana” Sanski Most

7.Bešić Senad, direktor JP Veterinarska stanica d.o.o. Sanski Most

8 .Mirzet Kasić , stečajni upravnik JKP “Sana”  u stečaju

9. Alagić Faruk, tehnički direktor JKP “Sana” u stečaju

Pravne osobe:

1.Javno komunalno preduzece “Sana” d.o.o Sanski Most u stecaju

2.Udruženje lovacko drustvo “Sana” Sanski Most

3.JP Veterinarska stanica d.o.o. Sanski Most

Pomenuta  fizička i pravna lica sumnjiče se  da su organizirali  grupe za organizovani kriminal svjesni  da KJP „Sana“ d.o.o. Sanski Most ne posjeduje dozvole niti uvjete koji su propisani Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, Pravilnikom o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za napuštene životinje BiH i Pravilnika o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi BiH, kao i svjesni da obzirom na nepostojanje navedenih dozvola, uvjeta i infrastrukture navedena pravna osoba ne može obavljati poslove kako slijedi, zajedno sa direktorom KJP „Sana, a u svrhu pribavljanja protupravne imovinske koristi organizovali nezakonito hvatanje napuštenih pasa na području općine Sanski Most, gdje su uhvaćeni psi biti podvrgnuti mučenju u ilegalnom šinteraju kojim je upravljala KJP „Sana“, a potom i ubijanju.

Oni su  kao organizatori grupe, kako stoji u prijavi, zloupotrebili  službeni položaj i prekoračili  ovlaštenja te na opisani način direktno pogodovali da KJP „Sana“ obavlja aktivnosti za koje prijavljena pravna osoba nema registrovanu djelatnost niti ispunjava zakonom propisane uslove pa su iz budžeta općine Sanski Most isplatili još neutvrđen iznos čime je budžet općine Sanski Most oštećen najmanje za navedeni iznos dok je KJP „Sana“ stekla protivpravnu imovinsku korist u tom iznosu.

Istovremeno uposlenici KJP „Sana“ teško su  zlostavljali ili izlagali uhvaćene pse nepotrebnim ili dugotrajnim mukama, ili im nanosili nepotrebne boli i protivno propisima ubijali napuštene životinje, radi pribavljanja imovinske koristi, kao i da su u vremenskom periodu od 2016.godine do dana dopune predmetne krivične prijave napušteni psi koji bili uhvaćeni od strane ilegalnog higijenskog servisa JKP „Sana“ d.o.o. odvođeni u JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sanski Most u ilegalno prihvatilište gdje im se gubi svaki trag.

Na  taj način je  navedena pravna osoba stekla protivpravnu imovinsku dobit u neutvrđenom iznosu, obzirom da su se u istoj naplaćivale usluge veterinarske obrade za pse koji su ubijani.

Prijava nevladine organizacije “Stott gatehunder i Bosnia”, što je veoma zanimljivo,  sadrži  i veliki broj fotografija i druge materijalne dokumentacije kao dokaze.

Ova organizacija  vodi  višegodišnju institucionalnu pravnu  bitku  sa lokalnom vlasti kako  zbog kršenja Zakona o  zaštiti i dobrobiti životinja BiH  tako i zbog stalnih opstrukcija rada  organizacije “Stott gatehunder i Bosnia”. Zbog brojnih problema  angažirali  su advokate koji ih zastupaju.