Vijeće je donijelo „rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga fiksne telefonije, mobilne telefonije, usluga interneta i usluga radio i TV programa u Bosni i Hercegovini“.

Riječ je „stjecanju kontrole privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka nad privrednim subjektom Telrad Net d.o.o. Bijeljina i to kupovinom većinskog udjela u privrednom subjektu Telrad Net d.o.o. Bijeljina“.

/BiznisInfo