SKUPŠTINA IZNAD ZAKONA Kako Sanela dvije godine prkosi zakonskim normama

Prije tri mjeseca pisali  smo  o kaosu u Kantonalnoj bolnici (KB) “Dr.Irfan Ljubijankić”  u Bihaću  koji  inače traje godinama. Pogotovo  ako je direktor  dr. Smail Dervišević sa “svojom rajom”, među kojima  dominira Kum Amir. Tada  je  kaos  pojačan od strane   Demokratske fronte (DF) koja je pošto-poto htjela  da upravlja trošenjem 1,2 miliona KM koje  su prebačene KB-u od strane Vlade USK iz dobiti  ŠPD “Unsko-sanske šume” .Tada se Direktor  Dervišević nije se s tim složio jer i on ima svoje favorite,a Kum nije Dugme.

DF  je  reagirao  promptno- Tri člana Upravnog odbora (UO) KB-a   iz reda DF-a na čelu sa Sanelom Abdulahović zvanom Muštuluk Šefe (nadimak nastao u krivičnom predmetu “Ramo Brkić”) podnijeli su ostavke.

Sanela Abdulahović  je  na čelu UO KB-a održala samo jednu sjednicu jer joj je naređeno da se povuče. Ona sluša šefove, ali  sad je problem  što , osim jednog ima njih više.

Šefova.

Osim Maršala, i premijer Rošić,ako je vjerovati “dvorskim kuloarima” , pije kafu  sa Sanelom  koja obnaša  funkciju sekretara Skupštine USK.

Premijer je jako osjetljiv  na  nomen Sanela, o čemu svjedoči i simpatična  FB-prepiska kojoj se “smije nacija”.

Sanela Abdulahović je dušu  dala da bude u središtu afera.

Prije one svjetski poznate sa odbjeglim komesarom Brkićem, bila je u tužilačko-sudskoj kada je zbog nje i njene prijateljice  krivično gonjen (priznao krivicu državni službenik Salih Burek iz Livna) a moralni i svaki drugi kredibilitet potrošio je tadašnji sekretar Skupštine USK Smail Kličić.

Afera  se ticala   lažnog odrađivanja  pripravničkog staža.

I evo “naše”  Sanele  u novoj aferi – opet konektovanoj na nivo njene stručne spreme i funkciju na koju je inaugurirana političkom voljom.

Ispostavilo se- nezakonito.

Sanela Abdulahović  je postavljena  na funkciju sekretara Skupštine USK, jedno od najsloženijih pravničkih pozicija. Kantonalni inspektor za rad, međutim, tvrdi da  je to urađeno mimo zakona.

Treba li podsjećati da je Skupština USK najvažnija zakonodavna institucija Kantona i da baš perverzno zvuči kada se u njoj ignorira  zakon, zar ne.

Prema nalazu  inspektora diplomirana pravnica Abdulahović  je 17. decembra 2014. godine primljena u na radno mjesto stručni saradnik za skupštinu, kolegij skupštine i radna  tijela skupštine.Odlukom Skupštine USK 2.avgusta 2016. godine ona  je ovlaštena da obavlja poslove sekretara sa posebnim zadatkom Skupštine USK , do imenovanja sekretara Skupštine USK.

-Imajući u vidu propisane uvjete za vršenje poslova sekretara Skupštine USK koji su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Skupštine proizilazi da navedene poslove ne može obavljati stručni saradnik Sanela Abdulahović, jer se radi o najsloženijm poslovima koje obavljaju državni službenici-stručni savjetnici-piše u Zapisniku kantonalnog inspektora.

Ma, znalo se to “oduvijek”- i 2106. kada je Abdulahović “instalirana” ,  ali  svi su “malo zažmirili”, jer je DF bio  udarna pesnica  Rošićeve vlade.

Nije ni raspisivan konkurs  za sekretara  Skupštine USK, jer što  bi kod “žive ” Sanele.

Od prije -dan dva, nakon godišnjih odmora, DF je postao elementarna nepogoda  za Rošićevu fotelju.

Postao  je glavna poluga  za “odvaljivanje bubrega”   parlamentarnoj većini SDA-SBB-Laburisti.

Sva četiri zastupnika glasala  su  juče sa opozicijom za   dnevni red vanredne sjednice o velikoj aferi izbora  policijskog komesara USK koju uspješno vode, na užas javnosti, premijer Husein Rošić i ministar policije Anel Ramić, kadar DF-a koji je , izgleda, odbio poslušnost stranki.

Istovremeno, umjesto “sekretara”  Sanele Abdulahović pojavio se neki muškarac.

Šejtan će znati, zbog koga  su Hodža, Maršal, Murge  i “Kum” Hasić odbili poslušnost Rošiću- zbog poslušne i uvijek nagodne Sanele ili ministra policije koji sluša premijera  i njegovog Mentora, servilno koristi suflerske pseudopravničke usluge kolege-ministra  Dragana Polimanca i isijava  nezabilježeni nivo površnosti u radu.

Sve u svemu, sa simpatičnom Sanelom i DF-om nikad nije dosadno.