CIK bira generalnog sekretara

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) danas bira generalnog sekretara te državne institucije na sjednici zakazana za 10 sati.

Agencija za državnu službu BiH (ADS) ustupila je agenciji Patria rang listu kandidata koju je dostavila članovima CIK-a. Prvorangirani sa te liste je Goran Mišković. Rođen je 1978. godine u Livnu. Diplomirao je pravo na Sveučilištu u Mostaru. Od 2009. zaposlen je u Ministarstvu sigurnosti BiH kao stručni savjetnik na poslovima osiguranja osoba i objekata.

Nakon Miškovića, prema rang listi ADS slijede Elvedin Jusufbašić, Munib Isaković, Ivan Miličević, Enver Išerić i Emina Ćirić. Svih pet kandidata iz reda srpskog naroda odustali su od pozicije generalnog sekretara CIK-a. Ukoliko članovi CIK-a na današnjoj sjednici ne potvrde niti jednog od kandidata sa liste, Agencija za državnu službu će za generalnog sekretara imenovati prvorangiranog Miškovića. Za imenovanje generalnog sekretara potrebna je saglasnost četiri od sedam članova CIK-a.

Prvi generalni sekretar Centralne izborne komisije BiH, računajući od 2001. godine kada je BiH dobila Izbornu komisiju, bio je Zoran Đoković, zatim Lidija Korać, Božica Ban te Radoje Šupeta.

Generalni sekretar CIK-a nalazi se na čelu Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH. Generalni sekretar ima široka ovlaštenja. Obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove za Centralnu izbornu komisiju BiH. Uz pomoć stručnih službi priprema mišljenja koja dostavlja članovima CIK-a.a

Patria