Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje /UO UIO/ BiH dao je danas saglasnost da, uz predviđenih 11 miliona KM, budu odobrena dodatna 3,5 miliona KM iz budžeta institucija BiH za izgradnju graničnog prelaza prema Srbiji, na mostu preko Drine, između Bratunca i LJubovije.

Time su stvoreni uslovi da Savjet ministara donese ovu odluku, nakon čega će UIO moći da pokrene procedure za raspisivanje tendera za izgradnju međunarodnog graničnog prelaza koji će imati inspekcijski nadzor, saopšteno je iz UIO.

Na današnjoj sjednici nije bilo saglasnosti da za prethodne godine budu donesene odluke o privremenim poravnanjima među entitetima, niti odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa za period jul-septembar ove godine, te će se ove tačke naći na dnevnom redu naredne sjednice.

Upravni odbor UIO razmatrao je inicijativu Udruženja poslodavaca Federacije BiH za izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i zaključio da UIO za sljedeću sjednicu predloži rješenje, nakon što utvrdi kako je moguće realizovati ove zahtjeve. (Srna)