BLAMAŽA ROŠIĆEVE VLASTI Advokati i sudski vještaci odbili da kreditiraju državu!

Ogromna  dugovanja sudova na područu USK članovima natjerala  su Regionalnu advokatsku komoru  Bihać da prestaene surađivati sa pravosuđem   po službenoj dužnosti. Drugim riječima, 40 advokata odbilo  je da kreditira državu dok njena izvršna vlast uredno prima  svoje velike  plate.

Komora zahtijeva od Kantonalnog suda Bihać i Općinskih sudova USK, te Vlade USK odnosno Ministarstva pravosuda i uprave i Ministarstva finansija USK  da  izmire obaveze advokatima. Nisu  Rošić & comp  dužni  samo advokatima- ogromna dugovanja  su i prema sudskim vještacima koji su takođe odbili  da rade  na kredit.Neki čak više godina čekaju da ih se isplati.

Bravo  za  premijera i ekipu.