NAJAVA Sutra izjašnjavanje o krivnji Muje Sinanovića u predmetu “Asim Kamber”, nazire li se politički uticaj na tužiteljicu !?

Dana 23. oktobra  u 9 sati  kod sudije za prethodni postupak Općinskog suda  u Sanskom Mostu Mujo Sinanović treba da se izjasni o krivnji  prema  optužnici Tužilaštva USK koja potvrđena na ovom sudu.

Ovo  će “političko”  suđenje pratiti brojne kontraverze jer je “oštećena strana”  Asim Kamber , lice o kome ne treba napisati ni riječi jer je  o njemu sve rečeno.

Već sada se , ako se pročita optužnica , može uočiti   naročita revnost  tužiteljice  da  optuženog Sinanovića  dodatno “naruži” navođenjem ranije presude  protiv Sinanovića  u sličnom slučaju.

Sinanović: Diskriminaran već  u “ojačanoj” otpužnici?

To  bi bilo u redu, da ta presuda nije izbrisana iz kaznene evidencije Policijske stanice  u Sanskom Mostu!?

Odgovor čime se rukovodila tužiteljica  da  optužnicu dodatno “argumentira”   potpuno deplasiranim   i poništenim aktom trebala bi dati ona.

Time se  već nazire politička ,a  pritom neprofesionalna inklinacija tužiteljice  da “ojača”  optužnicu  “činjenicom”  koja više “ne pije vode”.

Osim toga, tužiteljica u ovom predmetu , prema pozdanim informacijama koje ima naš portal, ovom je krivičnom predmetu  posvetila “izuzetnu pažnju” uzimajući ga “preko reda”  iako je u obavezi da radi  ranije preuzete predmete. 

Da  li joj je neko to sugerirao?

Kakav tretman  je kod ovog tužilaštva  imao Mujo Sinanović govori  podatak da  je, kada ga je 2009. godine  kao maloljetnika fizički napao jedan Sanjanin, taj je predmet kod iste tužiteljice  čekao na red  pune dvije godine! 

No, Sinanovićev ljetnji sukob sa licem koje se zove Asim Kamber  u veoma kontraverznim okolnostima, probudilo je kod tužiteljice nadnaravnu brigu  da ovaj predmet ubrza što je moguće više! To je i učinjeno.

Ovakav modus operandi  kod sanskih tužiteljica, zbog čega ima veći broj prijava protiv njih , postao je skoro pravilo.

Ovisno o čemu i o kome se radi, predmeti  se selektivno ubrzavaju  ili  se “zagube”  na dnu ladica.

Ista  je tužiteljica  u  krivičnoj prijavi vezanoj za presuđeni predmet ” Karagić protiv SDA Sanski Most ” (tužba za klevetu) vrlo ležerno, ali očito pod političkim uticajem ovu prijavu  ostavila  da se “kiseli”,a uzela  je “preko reda” , recimo, pomenuti predmet. 

Kamber: Izbjegava  da izvrši sudsku presudu 

U konkretnom slučaju vezanom za ovu tužbu Asim Kamber kao predsjednik SDA Sanski Most bio je  u obavezi  da  izvrši presudu suda on je to namjerno propustio da učini čime je  počinio krivično djelo.

Ova prijava “čeka neko bolje vrijeme”.