RUŽNIĆ Tražimo bolju zaštitu granica BiH!

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić  nakon danas održanog sastanka Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti  i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, i prvih konkretnih akcija kojima je cilj stabilizovati situaciju na području ovog Kantona radi  pružanja zaštite građanima ali i poštovanja  humanih  aspekata  zbrinjavanja migranata zatečenih na ovom području, ukazao je i na nužnost  zaštite  državne granice i spriječavanje daljeg  ulaska  ilegalnih migranata u BiH.

Premijer Ružnić zahvalio se svim nosiocima aktivnosti da situacija stabilizuje kao i građanima na dosadašnjem strpljenju i humanom pomaganju  migrantima.

–           Na žalost ovom kriznom situacijom se nije upravljalo i zato je Unsko-sanski  kanton doveden u situaciju koja je bila alarmantna. Smještajnih kapaciteta nema, nisu stvorene mogućnosti za dalji prihvat migranata, kako to nalažu sve konvencije koje je BiH dužna poštovati.  Sa ministrom sigurnosti BiH Draganom Mektićem smo dogovorili jaku koordinaciju svih nivoa i institucija i on je  preduzeo već danas aktivnosti  oko premještanja migranata, koji su se uputili prema USK, u smještajne kapacitete danas otvorenog prihvatnog centra Ušivak u Sarajevu.

Mi smo, u ime USK, zatražili i puno uključivanje Granične policije radi obavljanja policijskih poslova u vezi s nadzorom i kontrolom prelaska granice BiH što bi doprinijelo stvaranju i održavanju sigurnosti državne granice, a time i opće sigurnosti u našoj zemlji i njenom okruženju,  kao i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Državna granica se po ovom pitanju čuva na Drini a ne na Korani, kazao je premijer USK.