SRAMNO Handanagić istog dana ukinuo plaćanje 1 KM za recepte sa esencijalne liste i donio novu odluku o naplati iste te marke, hoće li biti POMAK-nut?

Bahati direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) Unsko Sanskog kantona  (USK) Almin Handanagić  ne odustaje od bezobrazne pljačke građana!

SDA-ov haračlija je 20. septembra ukinuo naplatu 1 KM za recept za lijekove sa esencijalne liste. 

Građani, pacijenti, apoteke su odahnuli.

Mislili su da se Handanagić “dozvao pameti” i shvatio kako  je , po riječima aktuelnog ministra zdravstva dr. Hazima Kapića, naplaćivanje ove 1 KM “oduvijek  bilo nepotrebno.

Međutim, Handanagić  je istoga  dana kada je  obavijestio  apoteke  da  se ne naplaćuje 1 KM,  donio  odluku da se pljačka nastavi!?

Učinio je to “u rukavicama”  preko Upravnog odbora  ZZO USK u kome predsjedava  njegov  doktor Asmir Lepuzanović.

Evo tog dokumenta.

Drugim riječima, “vuk  samo dlaku mijenja…”

Postavljamo otvoreno  pitanje  direktoru Handanagiću i harač-efendiji  koji se ne udostojava da odgovori na bilo koji  upit  koji  mu upućujemo službenim putem, što govori o kakvom  se  menadžeru i čovjeku radi:

– Odgovorite, zašto ste potpuno nezakonito DVA MJESECA  nakon usklađivanja nove esencijalne liste krali 1 KM  od građana  po svakom receptu? Hoćete li pacijentima vratiti tu marku?

Evo i objašnjenja- pomenuta 1 KM za recept vezana je bila za raniju nepotpunu esencijalnu listu koja je prestala da važi u julu donošenjem nove, usklađene liste lijekova.

Da  bi se naplaćivala ova 1 KM bila je potrebna odluka Skupštine USK.

Međutim, Handanagić je nastavio puna dva mjeseca pljačkati pacijente!!!

Esencijalna lista  lijekova  je  besplatna, ali  direktor Handanagić se poziva na Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH i Statut ZZO USK, ali to je formalna farsa jer u  članovima  Zakona i Statutu piše  da  se dodatna  sredstva mogu osiguravati  iz  “drugih izvora”.

Bahati  direktor ZZO USK zaključio je kako  je najpogodniji DRUGI  IZVOR   pacijent i  obavezao ga  na plaćanje 1 KM !?

Nazvao je to radnom taksom, a apoteke uslovio ugovorom sa ZZO USK da  tu 1 KM vrate njemu , tj ZZO USK.

Tako ZZO  USK  “zakonito” pljačka pacijente , godišnje im uzme 1,5 miliona KM!!!?

Handangićev manevar ukidanja  i  istovremenog  vraćanja 1 KM za recepte sa esencijalne liste mora  potvrditi Skupština USK.

“Braća Bluz”  iz Cazina- dvojac bez kormilara 

Da  je na njenom čelu  njegov rođak  i interesni partner, “filozof” , najdugovječniji student i šarmer dama u kantonalnim institucijama , pogađate, Nijaz Hušić, ovaj bi se prijedlog  već našao na dnevnom redu zakonodavnog organa.

No, Hušić je POMAK-nut i taj scenario  će morati pričekati.

No, da li  će  bahati direktor ZZO  USK , opterećen istragama  za  brojne sumnjive radnje , dočekati kraj mandata  u julu naredne godine, tokom kojeg je , tako se priča, postao jedan od najbogatijih Krajišnika, ili će biti POMAK-nut ranije, do nove je parlamentarne većine.

 

Prije dvije godine tadašnji ministar zdravstva USK Dženis Šabulić , tražio je u pisanom aktu  od direktora ZZO USK Handanagića da prestane naplaćivati spornu tzv. radnu taksu  od 1 KM, no Handanagić se oglušio.

-Smatrao  sam je nezakonitom,a smatram   to i danas  jer  je  esencijalna  lista lijekova  potpuno besplatna- kaže Šabulić.

 

Ovde je važno naglasiti kako je  radno sposobno stanovništvo USK koji su  osiguranici i  uz to platili godišnju zdravstvenu  premiju od 20 KM potpuno oslobođeni svih plaćanja poput pregleda kod ljekara u primarn.oj, konsultativno-specijalističkoj, vađenju raznih laboratorijskih nalaza,CT dijagnostike, magnetne rezonance , pa i  plaćanja 1 KM po receptu, jer se premija isljučivo odnosi na zdravstvene  usluge  za koje se naplaćuje participacija te lijekove  sa esencijalne liste.

Na kraju  teksta prezentiramo članove Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH kao pravni osnov  za izmišljanje tzv. radne takse  i bezočnu pljačku pacijenata

Član 13.
Sredstva za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se doprinosima od kojih se obrazuju
fondovi zdravstvenog osiguranja kod zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, saglasno odredbama ovog zakona i propisa
donesenih na osnovu zakona.
Sredstva za ostvarivanje prava iz proširenog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se dodatnim doprinosima u skladu sa
propisima kantona.
/Stav 3/Sredstva  iz st. 1. i 2. ovog člana mogu se osiguravati i iz drugih izvora utvrđenih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (porezi, donacije, premije, takse, sredstva

budžeta kantona i Federacije).
Sredstva za dobrovoljno zdravstveno osiguranje obezbjeđuju građani lično ili putem preduzeća, ustanova i na drugi način na
koji sami odluče da udružuju sredstva za ovo osiguranje

Član 80.

/Tačka 14 / prihoda od donacije, pomoći, taksi, kamata, dividendi i
drugih prihoda.

Član 84.
Osnovicu, način obračunavanja i uplate doprinosa iz člana
80. stav 1. tačke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. i 14. ovog zakona
utvrđuje svojim propisima zakonodavno tijelo kantona na prijedlog
kantonalnog zavoda osiguranja.