IMENOVANJA Privremeni upravni odbori u ZZO USK, Službi za zapošljavanje USK, KB “Dr. Irfan Ljubijankić” i Direkciji za ceste USK

Vlada  Unsko-sanskog kantona imenovala je privremene upravne odbore  u  nekoliko javnih službi, zavoda i ustanova.

Nova imenovanja sa potpisanim rješenjima uručena su prije  dva dana.

U Privremeni upravni odbor  Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (USK) imenovani su Zuhad Porčić (predsjednik, A-sda ), Jasmin Husetić, Samra Mehić, Sadžida Bajrović, MIrnes  Hasanagić, Asmir Lepuzanović, Šemsudin Dervić, Adnan Habibija  i Aiman Sawanda.

U Privremeni upravni odbor Službe  za zapošljavanje USK  imenovani su: Emil Šehić (predsjednik, DF), Enisa Hujić, Enes Mustafić, Zehra Alešević i Jasminka Murić.

Dr. Rusmira Konjević

U Privremeni  upravni odbor Kantonalne bolnice  “Dr. Irfan Ljubijankić” imenovani  su: Rusmira Konjević (predsjednik, SDP), Sabina Jonuzović-Livaković, Armina Begić, Šaćir Fajić i Jasmin Burnić.

U Privremeni  upravni odbor Direkcije  za ceste  USK  imenovani su: Muhamed Kržalić (predsjednik, NB), Rifet Šakinović, Senahid Nuhanović, Safet Muratagić i Ahmedin Balićevac.

Fadil Balić

Privremeni  upravni  odbor  Kantonalnog fonda  za boračka pitanja USK još nije imenovan  jer nedostaje  član koji je RVI sa visokom stručnom spremom. U ovaj odbor  već  su predloženi Fadil Balić (predsjednik, SBB), Ibrahim Livaković, Hasan Fatkić, Suvad Šahinović, Elvin Karabegović te Muhamed Memić.

Dževad Livaković

Vlada USK je imenovala Komisiju  za izbor i imenovanje u sastavu Dževad Livaković, Ermin Zulić, Amir Mujagić, Anel Kajtezović i Dino Skopljak.

 

 

 

 .

.