VANDALIZAM U SANSKOM MOSTU Polomljeni metalni stubovi ograde privremenog azila za pse nevladine organizacije “Stott gatehunder i Bosnia”

Nevladina  organizacija “Stott gatehunder i Bosnia” ( “Podrži ulične pse u Bosni”) koja u Sanskom Mostu gradi novi privremeni  azil  za pse na periferiji grada opet  je  objekat napada nepoznatih vagabunda.

Ovoga puta stradala je tek postavljena ograda  oko azila, tačnije fizičkom snagom jednog ili  više  lica polomljeni su metalni stubovi. 

Slučaj  je prijavljen policiji u Sanskom Mostu.

U ovoj  organizaciji  ovaj vandalski čin dovode u vezu sa aktivistima SDA bliskih predsjedniku ove stranke Asimu Kamberu.

 “Stott gatehunder i Bosnia” ( “Podrži ulične pse u Bosni”) vodi višegodišnju  institucionalnu pravnu  bitku  sa lokalnom vlasti kako  zbog kršenja Zakona o  zaštiti i dobrobiti životinja BiH  tako i zbog stalnih opstrukcija rada  organizacije “Stott gatehunder i Bosnia”.

Kao jednu od mjera borbe ova je organizacija uputila krivičnu prijavu    koja je dopunjavana  u više navrata protiv tri posljednja općinska načelnika  te zaposlenika i odgovornih lica  JKP “Sana” u stečaju, Lovačkog društva “Sana” i Veterinarske stanice Sanski Most   zbog postojanja osnova sumnje da  je počinjeno  krivično djelo organizovani kriminal iz člana 342. Krivičnog zakona FBiH, a u vezi sa produženim krivičnim djelima mučenje i ubijanje životinja iz člana 318. stav2. KZ FBiH i zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Krivičnog zakona FBiH, a sve u vezi sa članom 54. i 55. KZ FBiH.

Fizička i pravna lica iz  krivične  prijave sumnjiče se  da su organizirali  grupe za organizovani kriminal svjesni  da KJP „Sana“ d.o.o. Sanski Most ne posjeduje dozvole niti uvjete koji su propisani Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, Pravilnikom o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za napuštene životinje BiH i Pravilnika o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi BiH, kao i svjesni da obzirom na nepostojanje navedenih dozvola, uvjeta i infrastrukture navedena pravna osoba ne može obavljati poslove kako slijedi, zajedno sa direktorom KJP „Sana, a u svrhu pribavljanja protupravne imovinske koristi organizovali nezakonito hvatanje napuštenih pasa na području općine Sanski Most, gdje su uhvaćeni psi biti podvrgnuti mučenju u ilegalnom šinteraju kojim je upravljala KJP „Sana“, a potom i ubijanju.

Oni su  kao organizatori grupe, kako stoji u prijavi, zloupotrebili  službeni položaj i prekoračili  ovlaštenja te na opisani način direktno pogodovali da KJP „Sana“ obavlja aktivnosti za koje prijavljena pravna osoba nema registrovanu djelatnost niti ispunjava zakonom propisane uslove pa su iz budžeta općine Sanski Most isplatili još neutvrđen iznos čime je budžet općine Sanski Most oštećen najmanje za navedeni iznos dok je KJP „Sana“ stekla protivpravnu imovinsku korist u tom iznosu.

Istovremeno uposlenici KJP „Sana“ teško su  zlostavljali ili izlagali uhvaćene pse nepotrebnim ili dugotrajnim mukama, ili im nanosili nepotrebne boli i protivno propisima ubijali napuštene životinje, radi pribavljanja imovinske koristi, kao i da su u vremenskom periodu od 2016.godine do dana dopune predmetne krivične prijave napušteni psi koji bili uhvaćeni od strane ilegalnog higijenskog servisa JKP „Sana“ d.o.o. odvođeni u JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sanski Most u ilegalno prihvatilište gdje im se gubi svaki trag.

Na  taj način je  navedena pravna osoba stekla protivpravnu imovinsku dobit u neutvrđenom iznosu, obzirom da su se u istoj naplaćivale usluge veterinarske obrade za pse koji su ubijani.

Policija je izuzela određenu dokumentaciju, ali  nije poznato u kojoj je fazi ova prijava.

Prijava nevladine organizacije “Stott gatehunder i Bosnia”, što je veoma zanimljivo,  sadrži  i veliki broj fotografija i druge materijalne dokumentacije kao dokaze.