AFERA NA SREDNJOJ MEDICINSKOJ ŠKOLU U BIHAĆU U radni odnos primljena redovna studentica Fakulteta zdravstvenih studija bez dana radnog staža na mjesto nastavnika praktične obuke!?

Duhovi  Almina Handanagića i Nijaza  Hušića, smijenjenog direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (USK) i smijenjenog  predsjedavajućeg  bivše Skupštine  USK  i dalje tumaraju po  javnim fondovima. Dva  bliska  rođaka, kako stvari  stoje,  mogli bi imati  veze  sa  nevjerovatnim  zapošljavanjem studentice Fakulteta zdravstvenih studija u BIhaću Mejre Hušić. To ne tvrdimo, ali povezujemo “dvaplusdva”.

Ona je prije nekoliko dana primljena u radni odnos  u JU Srednja medicinska škola  u BIhaću iako  je redovna  studentica  pomenutog fakulteta i nema  radnog  staža.

                                                                        Handanagić i Hušić:  Smijenjeni i živi i zdravi   

 

Ugledni tetak joj je Almin Handanagić a  rođak Nijaz Hušić.

Dvojica  smijenjenih esdeaovaca iz Ćoralića i Mutnika sa prema našim informacijama, bliski  rođaci, odnosno djeca od dviju sestara.

Srednja medicinska škola  u BIhaću raspisala je konkurs za više pozicija – 6  doktora medicine, magistra farmacije, profesora  sociologije, vjeronauke i stručno-teorijskog predmeta psihoogije i pedagogije  te dva nastavnika praktične nastave.

Na konkursnoj  poziciji  6. za  nastavnika praktične nastave  traženo je  pored općih  uslova da  kandidat  ima  stručno zvanje viša medicinska sestra ili diplomirana medicinska sestra  sa minimalno tri godine radnog iskustva. U konkursu za ovu poziciju očigledno ciljano nije navedeno koliko  kandidat mora da ima ECTS bodova, a kod svih ostalih  pozicija jeste i to  240 ECTS bodova.

Hušić: Student i predavač!?

Prema našim saznanjima, Mejra  Hušić je  bila redovni samofinansirajući student koja je u školskoj godini 2017/2018. završila trogodišnji studij i  postala  bečeler zdravstva, smjer sestrinstvo sa 180 ECTS bodova. Trenutno  pohađa četvrtu  godinu tzv. razlikovnog studija na Fakultetu zdravstvenih studija u BIhaću kao redovni student,a   od prošlog  četvrtka je  u dvostrukoj ulozi – student i nastavnik praktične obuke u Srednjoj medicinskoj školi!?

Podrazumijeva se  da uopće nema radnog staža, a kamoli  minimalno tri godine radnog iskustva. Ona nema ni položenu pedagošku grupu predmeta niti položen stručni ispit.

Po svemu  sudeći ,ne samo da su eklatantno prekršeni uslovi iz konkursa, nego su prekršena i pravila  studiranja po kojima redovni student  ne može zasnovati radni odnos. 

Ipak, u Krajini-može!?

O ovom slučaju upoznato je i Ministarstvo obrazovanja USK, gdje , divnog li čuda,  odnedavno radi viši stručni saradnik za visoko obrazovanje Nijaz  Hušić, inače najdugovječniji student Pedagoškog fakulteta u Bihaću  koga  je okončao  ekspresno  kad se ubacio u politiku kao  predsjednik SDA Cazin! Sumnje  da je i  Hušić  primljen na  ovu poziciju   na namještenom konkursu  i dalje  stoje.

Alijagić: Direktorica i član konkursne komisije?

Inače, u konkursnoj  komisiji, prema informacijama koje ima naš portal  bila je i direktorica Srednje medicinske škole  Bihać   Aida Alijagić, što je , po svemu sudeći, sukob interesa.