MEDICINSKA ŠKOLA BIHAĆ Sve u vezi konkursa uradili smo u skladu sa zakonom

JU Medicinska  škola  poslala je  opširan demant  na naš  tekst  o nedavnom zapošljavanju u ovoj ustanovi. Objavljujemo ga u cjelosti.

Školski odbor je raspisao konkurs za popunu više radnih mjesta, između ostalog, na poziciji br.6 za nastavnika Praktične nastave – dva izvršioca na određeno vrijeme. Konkurs je objavljen u listu Krajina i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a. Na ta dva radna mjesta su se prijavila dva kandidata, od kojih je jedna Mejra Hušić. Oba kandidata su primljena.  Mejra Hušić je primljena na određeno, do povratka radnika sa bolovanja. Škola je u obavezi angažirati radnika na upražnjeno radno mjesto, zbog kontinuiteta nastavnog procesa. Pošto su se na dva upražnjena radna mjesta prijavila samo dva kandidata, nema oštećene strane i Škola je angažirala oba kandidata. Prema tome sve je urađeno u skladu sa čl. 124. Zakona o srednjem obrazovanju USK-a „ U školi na određeno vrijeme mogu biti uposleni nastavnici/e ili stručni saradnici/e koji/koje nemaju propisane kvalifikacije, ali imaju odgovarajući stepen stručne spreme, pod uvjetom da se na javni konkurs nije prijavio kandidat/kinja koji/koja ispunjava propisane uvjete, u skladu sa Zakonom u radu“

Očito je da iskusni novinar ne poznaje ni Zakone, ni propise, ni Pravilnike, ali ga to ne spriječava da blati Školu, direktora i što je najžalosnije kandidata Mejru Hušić.

Zašto se ovaj iskusni novinar nije informisao prije nego što je napisao ovakav nebulozan tekst, kojim je samo pokazao svoju neprofesionalnost i osnovno nepoznavanje zakona i propisa?

Zašto nije naglasio da se radi o radu na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja?

Zašto nije objavio da su se na dva upražnjena radna mjesta prijavila dva kandidata, te da nema oštećene strane.

 Zašto se novinar nije informisao o tome ko je Mejra Hušić?

Zato što su mu bitniji klikovi i novac koji će njegov portal zaraditi od tih klikova, nego istinitost i objektivnost informacija.

Zato što ovog teksta onda ne bi ni bilo, a klik je klik.

Za njegovu informaciju Mejra Hušić je trogodišnji studij završila sa prosjekom 9,5. Položila je sve ispite iz IV godine sa prosjekom 10,00. Slika koju je novinar stavio na portal je slika sa dodjele priznanja kao najboljem studentu Zdravstvenih studija u FBiH. Koja ironija! Sliku sa ovako velikog događaja staviti u ovakav kontekst. Osim ovoga  23-godišnja Mejra Hušić je autor naučno-istraživačkog rada na temu „ Faktori koji doprinose nastanku depresije kod mldaih ljudi „, koji je prezentirala na Simpoziju medicinskih sestara FBiH u Vogošći.

Eto to je Mejra Hušić koju vrli novinar blati i minimizira njene uspjehe. To je Mejra Hušić za koju bi se „otimale“ sve zemlje Zapada, a kod nas je stavljena na javni linč.  Nemojmo se više čuditi zašto nam ovakvi uspješni mladi ljudi odlaze.Pominjanje gosp. Nijaza Hušića i gosp. Almina Handanagića je, blago rečeno, glupost koja nema veze sa stvarnošću. Novinar je sabrao „dvaidva“, ali mu očito matematika  nije jača strana. Pomenuta gospoda nemaju apsolutno nikakve veze ni sa raspisivanjem konkursa, ni sa prijemom Mejre Hušić u radni odnos. Iskusnom novinaru ni logika nije jača strana. Pa zar su „ zlatnom studentu“ potrebne veze i rođaci ili bismo svi trebali biti sretni da ovakva mlada, uspješna osoba želi raditi baš kod nas?

Poštovani novinar je malo „ polupao lončiće“, jer kakve ja imam veze sa pomenutom gospodom. Niti ih poznajem, niti oni poznaju mene.

Poštovani novinaru, trebali ste provjerite i ko je osoba koja vam je izvor informacija, koje su joj namjere i motivi. Provjeriti moralne osobine te osobe.

A izvor vaših informacija je osoba protiv koje je 2015. godine, pred Kantonalnim sudom podignuta optužnica zbog krivičnih djela Zloupotrebe položaja i ovlaštenja iz čl.383 st.1. KZ FBiH i Prijevara u službi iz čl. 385. St.2. KZ FBiH.

Izvor Vaših informacija je osoba koja je, na štetu budžeta USK-a, pribavila sebi korist od 5900 KM.

Izvor Vaših informacija je osoba koja je prijevarom pokušala sebi pribaviti novčanu korist u iznosu od 23.869,85 KM.

I na kraju, malo korisnih informacija ni novinaru, ni njegovom izvoru informcija neće biti na odmet.

  • Prema Pedagoškim standardima za radno mjesto nastavnika praktične nastave je potreban trogodišnji studij i zvanje Viša medicinska sestra ili zvanje Visoka medicinska sestra, a ne isključivo 240 ETCS kako ste vi naveli
  • Cijenjeni novinar ne zna da je prema Pravilniku sa kriterijima o bodovanju u radni odnos u odgojno obrazovnim ustanovama USK-a, član komisije direktor.
  • Vrli novinar ne zna da u Zakonu o radu nijedan član tog Zakona nije zabranio rad studentima.
  • Ne zna ni da Mejra Hušić ne krši pravila studiranja, jer je položila sve ispite i uskoro brani diplomski rad koji će odbraniti kao vanredan student.

Poštovani novinaru, daću Vam jedan koristan savjet. Ubuduće, prije nego što napišete i objavite tekst (i to nepotpisan ) u kojem nekog optužujete, blatite provjerite da li su informacije, koje ste dobili  tačne i objektivne i da li je sve urađeno u skladu sa Zakonom.

Istina je ipak bitnija od klikova.

S poštovanjem!

 Direktor JU Medicinske škole Bihać

Aida Alijagić, dipl ing. hemije