NAROD, PRAVDA I VRHOVNI SUD Federacija poništila nakon 11 godina presudu Kantonalnog suda u Bihaću u predmetu Rad Putevi?!

Objavljemo post  Halila  Bajramovića iz Bihaća  u vezi dugotrajnog sudskog postupka koga je  okončao Vrhovni sud FBiH. Bajramović u postu otvoreno  aktuelizira  ulogu  tadašnjeg sudije, rodom iz Cazina, Nurije Derviševića, koji se, čini se , nije proslavio niti  u pomenutom predmetu, ali ni u predmetu”Citrus” koji pominje Bajramović.

 

Nakon 11 godina konačno Vrhovni sud FBiH je po reviziji kantonalne presude presudio, to jest
poništio kantonalnu presudu sudije u penziji iz Cazina Nurije Derviševića i potvrdio ranije već donešenu prvostepenu presudu sutkinje Dijane Ostojić današnje predsjednice Općinskog suda u Bihaću.
Konačno , PRAVDA JE POBIJEDILA !

Bezbroj je svjedoka da smo firmom Rad putevi još 2007/8 .godine uredno uradili regulaciju rijeke Toplice u dužini preko 11 kilometara na teritoriju općine Cazin.

Nažalost, umiješala se politika i situacija se zakomplikovala oko plaćanja, tako da nismo mogli naplatiti uredno urađeni posao iako je stvarni investitor Ministarstvo poljoprivrede konstantno htjelo i pokazivalo volju da nam plati kompletan preostali iznos od 333.774,25 KM jer su svojom komisijom utvrdili da smo uradili posao.

Danas je to po presudi duplo više zbog novonastalih kamata i troškova suda.
Koji je motiv Fonda iz Cazina za razvoj bio da ne propusti namjenski novac ministarstva poljoprivrede da dođe do izvođača radova “NE ZNAM”,  ali danas nažalost morat će tu obavezu Fond isfinansirati vlastitim sredstvima po presudi Vrhovnog suda FBiH.
Ono što je puno interesantnije je je stav i uloga kantonalnog sudije Nurije Derviševića iz Cazina koji je nakon presude prvostepenog sudije Dijane Ostojić preinačio presudu i doslovno nam ukinuo sve i marku isplate za te radove koje smo uradili te čak naložio da mi platimo tuženiku troškove 5000 KM koje smo morali platiti a sad će i to naravno morati vratiti pored svega.
Ovo nije jedini put da isti sudija Nurija Dervišević  zauzme ovakav stav kad vidi moje ime i naziv “Rad”u pravosudnoj dokumentaciji , ali hvala Bogu da postoji žalba i viša instanca,  Vrhovni sud FBiH .


Neću komentarisati njegovo expresno imenovanje 2004. godine sa mjesta advokata na poziciju sudije kantonalnog suda u Bihaću samo mjesec dana nakon što je Ramo Brkić tadašnji komesar policije( današnji bjegunac ispred zakona ) i ekipa uhapsili strane investitore prve kupce 67 posto  kapitala Rad Cazin i, kad šta hoće, baš Nurija Dervišević da zaduži taj predmet kao sudija sa stažom na kantonalnom sudu svega “nekoliko dana” ,

OSUDIO JE TE STRANE INVESTITORE NA 24 godine zatvora i u tom slučaju Vrhovni Sud FBiH je umanjio kazne.
Vidjeli smo ovih dana kako Sud Hrvatske pusti Hrvate osumnjičene za Agrokor ,Todorića i dr.da se brane sa slobode ,osumnjičene za milijarde eura,  ali u slučaju kod sudije Nurije Derviševića i predmeta stranog investitora Citrus”  koji je on sudio,  to nije bilo moguće nego investitorima stroga istražna ćelija godinama do konačne presude i odmah na izdržavanje kazne kao da su ISIL a ne najveći strani investitori koji su se u Krajini pojavili.