ĆEMALOVIĆ Proširena lista kategorija koje su oslobođene plaćanja premije, više se neće plaćati 1 KM za recept

Na drugoj sjednici članovi izvršne vlasti Kantona Skupštini su na razmatranje uputili prrijedlog odluke o visini premije za 2019. godinu, u iznosu od 20 KM po osiguranom licu Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a.

Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva i socijalne politike, kazala je da je proširena lista kategorija koje su oslobođene plaćanja.

– U kategoriju lica koja su oslobođena plaćanja premije uključeni su i neratni invalidi i civilne žrtve rata, a građani će biti oslobođeni plaćanja 1 KM za podizanje lijeka na recepte za lijekove sa esencijalne liste-kazala je dr. Ćemalović.

VIDEO: Završena 2. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

VIDEO: 2. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantonaProširena lista kategorija koje su oslobođene plaćanja premijeNermina Ćemalović / Ministrica zdravstva i socijalne politike

Posted by Vlada Unsko – sanskog kantona on Utorak, 25. decembar 2018.