DEMANT Mensur Seferović : Ja jesam i nisam na funkcijama, šta ja znam i tako dalje…

Mensur Seferović, aktivni političar “od pelena do danas” sa brojnim funkcijama u SDA po vertikali od Sanskog Mosta do Sarajeva, širitelj čarobne  ljubavi prema  stranačkom šefu,  najpoznatiji rasipač  napadnog  šarma  u vladajućoj kasti  izabranih  političkih vodonoša Asima Kambera , zaposlenik na odgovornom šefovskom mjestu  u javnoj ustanovi , te uporni aktivista u društvenim organizacijama koje  mu služe za bildanje političke karijere  poslao je demant na tekst  koji smo objavili 10.januara 2019.godine.

Objavljujemo  ovaj demant sa neznatnim skraćenjima i to na onim mjestima  gdje   Seferović , ” estradna” zvijezda i “magična”  figura  svoje stranke,  koji je “poklopio” brojne funkcije do kojih je  uspio”dobaciti”,  morališe  i  uči “kako  se voli domovina”.

Poštovano uredništvo portala normala.ba,
Na vašem portalu je objavljen tekst pod nazivom “KAMBEROV SUPERMENsur Birokrat i
karijerist Seferović je u SDA po vertikali do Sarajeva, javnim ustanovama i preduzecima,
sportskim i humanitarnim organizacijama poklopio sve što se moglo, on je slika i prilika onog
što NAROD ZNA” od 10. januara 2019.godine

U tekstu je izneseno niz insinuacija i netačnih informacija.
U smislu odredbe člana 8. Zakona 0 zaštiti od klevete Federacije BiH, tražim da na
vašem portalu objavite ispravke neistinitog i klevetničkog izražavanja.

U gore navedenom članku ste, pored niza uvreda i laži o meni, naveli  i moje funkcije, obaveze i
dužnosti
1. Direktor distribucije i kvaliteta vode u JKP “Vodovod i kanalizacija” Sanski Most, istina
je da sam zaposlen u JKP”ViK” d.o.o. Sanski Most, ali nije istina da obnašam funkciju
direktora u ovom preduzeću,
2. Član Komisije za mlade pri Općinskom vijeću Sanski Most, poznato je da sam vijecnik u
OV Sanski Most u mandatu 2016-2020 god., ali od početka preuzimanja navedenog
mandata nisam bio član Komisije za mlade pri Općinskom vijecu Sanski Most.
3. Član Izvršnog odbora Asocijacije mladih SDA USK, nisam član ovog tijela AM SDA USK,
AM SDA BIH je AM SDA USK uvela povjereništvo.
4. Organizator Novogodisnjeg turnira u malom nogometu, moram Vas razočarati ali nisam
organizator Novogodisnjeg turnira u malom nogometu, organizator Novogodisnjeg
turnira u malom nogometu je Javno preduzece “Gradska dvorana” Sanski Most
5. Vanjski stručni saradnik Asima Kambera na poslovima prikupljanja informacija po
gradu i općini, neko bi rekao na poslovima dousnika, pored funkcija koje ste naveli
imam i privatni život i zaista nemam vremena da obnašam ovu funkciju…
6. Predsjednik Skupštine Vijeća mladih Federacije BiH, moram Vas razočarati ali nisam
Predsjednik Skupštine VMFBIH, da ste se ozbiljno bavili svojim poslom a ne površno lahko
bi mogli provjeriti ko tu funkciju obnaša …
7. Član Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Sanski Most, nisam član navedenog
Upravnog odbora.
8. Stručnjak za popravke mobitela na crno, skidanje podataka sa privatnih telefona i
distribuiranje istih Asimu Kamberu, po meni ovo nije funkcija i volio bih detaljnije
pojašnjenje 0 popravku mobitela na crno i skidanje podataka sa privatnih telefona…
9. Predsjednik Sekcije dobrovoljnih davalaca krvi Crvenog kriza Sanski Most,
potpredsjednik Uprave NK “Podgrmeč”, član Uprave ženskog nogometnog kluba
“Sana”, aktivist ClM-a Sanski Most. Istine radi  ove funkcije obnašam ali hoću da znate
da volontiram…

 

10. Politički sekretar Općinskog odbora SDA Sanski Most, Predsjednik Asocijacije
mladih SDA Sanski Most, član Izvrsnog odbora SDA Sanski Most,član
Predsjednistva Asocijacije mladih SDA na državnom nivou. Navedene funkcije
obnašam, ali takoder volonterski…
Posebno se želim osvrnuti na posljednje rečenice u vašem tesktu:
“Ove funkcije, dužnosti i obaveze , a mnoge od njih su itekako novcano unosne( sto je i osnovna
zivotna Mensurova misija) odraz su lažne slave, lažne veličine, sumnjive izuzetnosti i potvrda
nezajažljive ambicije.”
“Naravno, niko nije ljubomoran na baby facu SDA-ovog “Supermena”, “zavareni”
osmijeh, lažni bljesak u očima stranačkog manekena i štucovanu bradu i brkove.
Ovdje ima mjesta samo za jedno jedino pitanje:
-Ljudi , da li je OVO NORMALNO’!!”

Iskreno mi je drago da niste ljubomorni na mene, sumnjam da me onda i mrzite i iskreno se
nadam da ćete ovaj demant uz izvinjenje objaviti na svom portalu (normala.ba) i na taj način
priznati grešku i uputiti izvinjenje ne samo meni nego i preduzećima, ustanovama, sportskim
udruženjima, nevladinim organizacijama i SDA na lažima koje ste na svom portalu iznijeli i na koje ovim demantom ukazujem.