DELEGACIJA USK U BH GASU Razmatranje opcija za gasifikaciju Unsko-sanskog kantona

 

Danas je u BH-Gasu održan sastanak predstavnika Vlade Unsko-sanskog kantona predvođene premijerom Mustafom Ružnićem i predstavnika BH-Gasa na čelu sa direktorom Jasminom Salkićem.

Glavna tema sastanka je bila razmatranje opcija za gasifikaciju Unsko-sanskog kantona, čime bi se realizovali planovi BH-Gasa za širenje transportne mreže prirodnog gasa u ovaj dio Bosne i Hercegovine, i stvorile pretpostavke za korištenje prirodnog gasa u sektoru stanovanja, industrijskom i potencijalno sektoru proizvodnje električne energije.

Premijer Ružnić, ministri u Vladi USK Nijaz Kadirić i Nermin Kljajić i skupštinski zastupnik Nisvet Jusić istakli su opredjeljenje ovog saziva vlasti Unsko-sanskog kantona da se prioritetno radi na razvojnim projektima, a među tim projektima je i gasifikacija.

Kao što je poznato, u BH-Gasu na ovoj ideji se radi još od 2008. godine kada je završena Predinvesticiona Studija gasifikacije Unsko-sanskog kantona. Snabdjevanje Unsko-sanskog kantona bi se ostvarilo povezivanjem sa gasnim sistemom susjedne Hrvatske Zapadnom interkonekcijom BiH – HR na pravcu Lička Jesenica (Hrvatska) – Tržac (BiH) – Bosanska Krupa sa odvojcima za Bihać i Veliku Kladušu u prvoj fazi gasifikacije.

BH-Gas je potpisao Memorandum o razumjevanju i saradnji sa operatorom transportnog sistema Hrvatske Plinacro s ciljem realizacije zajedničkih projekata interkonekcije među kojima je i pomenuti pravac. Također, projekat Zapadna interkonekcija BiH-HR je sadržan u Okvirnoj energetskoj strategiji BiH do 2035. godine, a uz saradnju sa Plinacrom projekat je dobio status PMI/PECI 2018 Projekata od interesa za zemlje Energetske Zajednice i uvršten je u ENTSOG TYNDP 2018 Desetogodišnji plan razvoja evropske mreže operatora transportnog sistema za prirodni gas.

Na sastanku su razmotreni uslovi za realizaciju projekta, te naredni koraci u pravcu realizacije Zapadne interkonekcije BiH – HR, sa posebnim osvrtom na aktivnosti koje je potrebno provesti od strane Vlade USK i BH-Gasa, među kojima je saradnja i koordinirane aktivnosti sa relevantnim instancama i partnerima iz Hrvatske.