DEMANT Seferović opet tvrdi da je “svetac” i da su o njemu plasirane laži

Mensur Seferović  je    poslao  demanti  na   objavljeni tekst “SLUČAJ NAJKORISNIJEG ČLANA SDA SANSKI MOST Mensura Seferovica Kamber je”usjekao” za budućeg načelnika, stoga mu treba ispeglati sve neravnine u biografiji kako bi džemati glasali za “karijeristu iz prvih safova” . U  demantiju  Seferović navodi slijedeće činjenice:

1. Naveli ste da sam u vrijeme “afere” izmedju bivšeg glavnog imama Huseina Kovačevića i Asima Kambera snimao Kovačevićeve hutbe i pustao ih Kamberu. Ne znam koliko poznajete vjerske propise, ali smatram da ste očito neupućeni u načela naše vjere koja su za mene svetinja, a koja se ne bi smjela dirati kao ni ostalo (porodica, čast,ugled). Medutim omalovažavanjem vjerskog identiteta ne samo da personalno mene želite diskreditirati već dirate u zajednicu preko 2 miliona ljudi u našoj domovini Bosni i Hercegovini.Samim tim u skladu sa iznijetim smisao hutbe i moja vjerska obaveza su mi nalagale da kao pripadnik islama ne koristim vjcru na nacin kako vi to predstavljate, odnosno nikada nisam ni jednu hutbu snimao u cilju prenosa informacija, pa samim tim ni hutbe imama Huseina Kovačevića

2. Dalje ste naveli da sam na posljednjem stranačkom kongresu SDA upisivao (dopisivao) glasove. Moje prisustvo na posljednjem stranačkom kongresu nikada nije služilo u druge svrhe osim onih propisanim aktima (Statut SDA), pa samim tim da sam dopisivao glasove je takoder neistina.

 

3. Naveli ste da sam rukovodeći kadar u Fabrici vode u Zdeni, JKP “VIK” d.o.o. Sanski Most, odnosno šef  za kvalitet i distribuciju vode; te da sam se na javnom konkursu samo ja javio i prosao.Ovo takoder nije istina, te nije jasno nakon toliko obrazloženja iz prošlog demanta da ponovno pravite istu grešku nepribavljanjem tačnih informacija iz pouzdanih
izvora.

4. Naveli ste da sam lice koje se u VIK-u bavi i javnim nabavkama. Opet ponavljam da sam vam odgovorio šta su moja zaduženja u skladu sa radnim obavezama te da “VIK” ima svoju strukturu zaposlenika, medu kojima i pravnu službu i upravna tijela koja se bave navedenim pitanjem, zbog toga ističem da su takve tvrdnje samo plod zlonamjernog izvještavanja javnosti.

5. Naveli ste da sam lice koje nareduje ili lično zavrće vodu za piće koristi organizacija koja se u Sanskom Mostu bavi zaštitom pasa. S obzirom na radno mjesto to tehnički uopste nije izvodljivo pa samim tim opet vršite pogrešno rasudivanje i obmanjujete javnost.

6. Naveli ste da sam u Briselu od 8-11 oktobra na Evropskoj sedmici regija i gradova bio zbog novaca.Razloga mog odlaska u Brisel nije sporan, medutim nije istina da moj odlazak ima veze sa novcem, te sam išao u sasvim drugim okolnostima a ne kako ste ih vi predstavili.

7. Opet Vam ponavljam i činjenicu da ja nisam organizovao Novogodišnji turnir u malom nogometu, te mi nije jasno kako ne možete pojmiti definiciju organizator.

8. Opet ste ponovili da sam vanjski stručni saradnik Asima Karnbera na poslovima prikupljanja inforrnacija po gradu i općini, neko bi rekao na poslovima dousnika. Mislim da niste svjesni sta ste napisli, odnosno šta želite reći sa ovim. Svakom
čitaocu je jasno da ovakvim načinom izražavanja želite na osnovu laži da profitirate.Čudi me to posebno iz razloga što niste politički nepismeni (barem pretpostavljam). Asim Kamber obnaša dužnost unutar stranke kao i ja, te sve aktivnosti SDA donose  unutar organa stranke pa tako sarna stranke ne bavi se informacijama po gradu, pa samim tim ni njeni članovi, vec ozbiljnim društveno političkim procesima.