DUGOVANJA Prošle krajiške vlade ostavile 1,4 miliona duga Ministarstvu pravde FBiH i još toliko po osnovu zateznih kamata!

Asim Dizdarević, ministar pravosuđa i uprave informisao je premijera Mustafu Ružnića i članove Vlade Kantona o dugovanju Vlade Unsko-sanskog kantona prema Federalnom ministarstvu pravde po osnovu troškova izvršenja mjere pritvora.

-Federalno ministarstvo pravde Vladi Unsko-sanskog kantona sukcesivno dostavlja Izvod otvorenih stavki, a prema kojem potraživanja Federalnog ministarstva pravde po pravosnažnim sudskim presudama i neplaćenim računima za izvršenje mjere pritvora iznose ukupno 1.432.885,00 KM. Iako su vlade u prethodnim sazivima, bile postigle dogovore za potpisivanje protokola za izmirenje obaveza uz otpis kamate do potpisivanja ipak nije došlo. Kako obaveze nisu izvršavanje ni dalje ukupan iznos glavnog duga Vlade Unsko-sanskog kantona prema Federalnom ministarstvu pravde po navedenom osnovu na dan 31.12.2018. godine iznosio je 1.432.885,00 KM, a sa zateznim kamatama 1.446.007.07 KM- kazao  je ministar Dizdarević.

Vlada Kantona ovlastila je ministra pravosuđa i uprave da po pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva finansija i Kantonalnog pravobranilaštva u ime Vlade Unsko-sanskog kantona, Federalnom ministarstvu pravde uputi zahtjev za potpisivanje Protokola o izmirenju dugovanja po pravosnažnim presudama za 2001., 2002., 2003.godine, dio računa za 2014. i 2015.godinu i neplaćenim računima za 2015. 2016. 2017. i 2018.godinu koji se odnose na troškove boravka zatvorenih i pritvorenih osoba po rješenjima sudova Unsko-sanskog kantona te da predloži Federalnom ministarstvu pravde sukcesivnu otplatu glavnog duga u iznosu od 1.432.885,00 KM u periodu ne kraćem od pet godina, te oslobadanje od plaćanja zakonskih zateznih kamata na glavni dug u navedenom iznosu kao i troškova postupka.