MENSUR SEFEROVIĆ, PRILOG KRITICI STRANAČKOG APARATČIKA Nepotkupljiva zbilja negira sliku Idealnog Javnog Službenika

Mensur Seferović, izabrani  zvaničnik u Općinskom vijeću Sanski Most ispred SDA i nosilac brojnih funkcija  u vladinom i nevladinom sektoru, u dva   je navrata je  na naše tekstove slao demanti  našem portalu i  Vijeću za štampu BiH, strahujući možda  da  nećemo objaviti njegove demantije.

 

Njegovi strahovi bili su neosnovani, a demantiji,  ako ne njegova, onda nečija glupa preporuka da  se  negira  ono  što  svi znamo- Mensur Seferović je odavno prepoznat kao stranački  karijerist i poslušni aparatčik okićen  bezbrojnim  funkcijama  kao novogodišnja jelka.

Upravo stoga  su njegovi demantiji  bili  pucnjevi u prazno, ali kod nas  nijednog trenutka nije postojala namjera da ih ne objavimo.

To  što smo se svaki put pitali šta je sve glupo  u tim navodnim ispravkama, kad  Seferović od 23  notorne funkcije, dužnosti, članstva  i preokupacije kojima  “pokriva”  cjelokupni život općine i drugih nivoa,   izabere  tek pet-šest da kao demantira,a  ostale zanemaruje, samo  nam  je više ukazivalo koliko je čovjek opterećen negativnim percepcijama o sebi u javnosti.

Taj  izopačeni manir  stranačkog čelnika i funkcionera da  demantijama upozorava novinare  i javnost  kako  o njemu treba šutjeti  ili  mu se smješkati  u prolazu najbolja  je diskvalifikacija  mladog čovjeka  koji javnost doživljava   kao opasnost po  svoju karijeru.

 

Seferović polako, sa karakterističnim zavarenim osmijehom, postaje zloćudni neprijatelj istine o sebi a građanima i sveopćoj javnost emanira sliku osvetoljubivog čovjeka stvorenog  “ispod čekića”  svog Šefa i Bojovnika Asima Kambera, čovjeka koji , između ostalog, “pomaže”  herojima Bosne.

Polako ali sigurno gazi stopama svog Političkog Babe  koji je, po sopstvenom priznanju,a  i bez toga uputio  sudovima na stotine  tužbi za klevetu, a slika o njemu je  ostala porazna za njegov  teško povrijeđeni ego.

Vijeće  za štampu BiH je Seferoviću  i portalu normala.ba  uputilo Obavijest  povodom objave demantija u kome stoji:

Poštovani g. Seferović,

Želimo Vas informirati da je uredništvo portala normala.ba u cjelosti  objavilo Vaš demantij pod naslovom “DEMANT Seferović opet tvrdi da je “svetac” i da su o njemu plasirane laži”  05.02.2019.g.

Mediji imaju pravo pisati o javnim službenicima. “Deklaracija o slobodi javne debate u medijima”  Vijeća Evrope jasno navodi principe koji se tiču prenošenja informacija i mišljenja u medijima o političkim ličnostima i javnim službenicima:  

I Sloboda izražavanja i informacije u medijima
Pluralistička demokratija i sloboda političke debate zahtijevaju da javnost bude informisana o pitanjima od javnog značaja, što podrazumijeva pravo medija na pronošenje negativnih informacija i kritičkih mišljenja o političkim ličnostima i javnim službenicima, kao i pravo javnosti da ih sazna.

II Sloboda kritikovanja državnih ili javnih institucija
Država, vlada ili bilo koja druga institucija izvršne, zakonodavne ili sudske vlasti može biti predmet kritike u medijima. Zbog njihovog dominantnog položaja, ove institucije kao takve ne bi trebale biti zaštićene krivičnim zakonom od klevetničkih ili uvredljivih izjava. Gdje, ipak, ove institucije uživ s<q*xswrew<W3<QAaju takvu zaštitu, ta zaštita treba biti primijenjena na restriktivan način, izbjegavajući u bilo kakvim okolnostima njenu upotrebu kako bi se ograničila sloboda kritikovanja. Osobe koje predstavljaju ove institucije i dalje ostaju zaštićene kao pojedinci.

III Javna debata i nadzor nad političkim ličnostima
Političke ličnosti odlučile su da steknu povjerenje javnosti i prihvatile da se izlože javnoj političkoj debati i stoga su predmet neposrednog javog nadzora i potencijalno velike i značajne kritike u medijima zbog načina na koji su obavljali ili obavljaju svoje dužnosti.

IV Javni nadzor nad javnim službenicima
Javni službenici moraju prihvatiti da će biti predmet javnog nadzora i kritike, posebno kroz medije, zbog načina na koji su obavljali ili na koji obavljaju svoje funkcije, jer je ovo neophodno za osiguravanje transparentnosti i odgovornog obavljanja funkcija.

( Napomena:  akt  Vijeća  za štampu BiH  prezentiran je u Italiku, a boldirani dijelovi Deklaracije o slobodi javne debate  u medijima su redakcijski)

 

Na kraju, ovom prilikom , samo kratko zapaženje – Seferović poput svog Mentora pokušava napraviti  apsolutni prostor  zabrane kritike , insistirajući na  vrijednostima  poput  časti, ugleda, porodice i islama , kojih se, kako  napisa, čvrsto i konsekventno drži.

No,  nepotkupljiva  zbilja ga  strahovito  demantira.

To ćemo mu ubrzo prezentirati.