ISTRAŽIVANJE Zašto “tuknu” Bojovnikove diplome i zvanja, gdje su nestale akademske titule magistra i doktora nauka?

Ima  li  razloga  za sumnju u  diplome asima kambera?

Naravno da  ima.

U vrijeme  orkestrirane hajke na generala  Mehmeda Alagića gdje je  jedan od kolovođa itekako  bio  asim kamber zbog  zastrašujućih optužbi  koje su  kačene rahmetli  Alagiću skoro  da su zaboravljeni novinarski  redovi u kojima su se pojedini autori referirali  na  njegovo  školovanje, diplomu, magisterij i pripremanje doktorata.  Bilo je to 1998/99. 21 godina je već prošla, izblijedila su sjećanja i požutjeli papiri.

Umjesto magisterija i doktorata  asim kamber se “zadovoljio”   navodnom diplomom  Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjek filogije iz 1986. godine, mada  je  i ona sumnjiva, budući da nikad nije prezentirana u javnosti.

Prije  21 godinu u februaru 1999. godine sedmičnik “Ljiljan” objavio je  tekst  pod naslovom ” Asim Kamber protiv generala Alagića”. U njemu  se autor Almir Zalihić, između ostalog, bavi kamberovim diplomama i   stručnim zvanjima. Zalihić je rođeni Mostarac.  Završio je studij književnosti. Poeziju, prozu, esejistiku i književnu kritiku u listovima i časopisima objavljuje od 1980. godine. Bavi se antologičarskim radom. Zastupljen je u antologijama, čitankama, panoramama i izborima književnog stvaralaštva. Uredio je i priredio na desetine knjiga drugih autora. Živi u Sarajevu. Glavni je urednik izdavačke kuće Zalihica. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa “Život”, te časopisa “Mak” . Član je  Društva pisaca BiH.  Zalihić je neko ko ima književno-kritičarski ugled  i etabliranost  u  bh književnom stvaralaštvu.

asim kamber nije ništa od toga, mada  se cijeli život  upinje da prevaziđe svoje  prirodne, umne granice kao neko ko psihološki ne može nikako podnijeti poredak vrijednosti  u kojima su drugi visoko naučno vrednovani a on nije.  U  svijetu književnosti, srodnih naučnih disciplina nauke o jeziku, lingvističkih disciplina fonetike i fonologije, morfologije i sintakse kao gramatičkih  disciplina, pravopisa  itd. možete biti apsolutno sigurni da nećete  naići na ime asima kambera.  Osim u jednom bijednom pokušaju  da  kroatofilnom knjižicom “Slovo o jeziku”  zatruje i zbuni  naučni svijet, dok je pamflet i splačine “Država neboder”  nemoguće svrstati  u bilo koji žanr. Ili  što  bi rekao Baljak, kamberovo  “naučno” djelo je originalno, ni na šta ne liči.

U  pomenutom Zalihićevom tekstu piše:

“…Jedan duhoviti Prijedorčanin kaže:”Ko je kriv Alagiću što bosanski jezik nije studirao u Zagrebu“, aludirajući na to da je spomenuti Asim Kamber, koji slovi za kolovođu medijske  hajke na Alagića, magistar jezika,a samim tim i intriga…”

U nastavku teksta Zalihić  objavljuje izjavu Amira Talića:

Ma šta vam je ljudi,ovo  je mnogo, mnogo ozbiljnije.Pa, oni već prijete da će odscijecati glave kad dođu na vlast. Meni je Asim Kamber rekao u lice, u prisustvu prof. Velida Selmana da se klonim Alagića, jer se u gradu odvija diferencijacija  na “naše i njihove”,a kad oni dođu na vlast, letjet će glave. Shvatate li šta to znači!? Moja će odletjeti, kaže, među prvima, iako se ja ne bavim politikom, niti sam čovjek iz struktura vlasti. Izgleda da je moj grijeh što uažavam čovjeka koji je oslobodio pola Bosne. Osim toga, pogledajte njegovu knjigu o jeziku, to je otvoreno kroatiziranje bosanskog jezika.Pa i onda kad se prvi put pojavio u Travniku, pričaju ljudi, bio je u ustaškoj uniformi. Nama  se  mogao u redove uvući ko je htio, sad može po svemu što je u ovom gradu urađeno pljuvati ko i kada hoće”

U moru detalja  o kamberovom kontraverznom  životu u Zagrebu prije  i u toku rata, logističarskom “radu” po Evropi te hajci protiv Alagića, o čemu  piše novinar “Ljiljana”, nećemo  sad.

Zalihić  u posljednjem dijelu  teksta  pod međunaslovom “Doktorat za koga mentori nisu čuli”, piše:

“Na kraju ovog  priloga, nužno je vratiti se tamo odakle smo i počeli. Na “naučnu” reputaciju i moć koja počiva na činjenici da je Kamber “državni lektor” svih brošura i izdanja Vlade i Skupštine kantona. Sa tih pozicija vješto manipulirajući ljudima učestvuje i kreira podmetanja i slabljenja ugleda vodećih političara i istinskih patriota. Haranga je samo naizgled usmjerena na Mehmeda Alagića.

Prema indicijama  koje smo elaborirali, sve je to dio šire platforme  za rušenje  predsjednika Kantona Mirsada Veladžića i pripremanje terena za “rezervnu” garnituru političara. Asim Kamber  je, kako tvrde  njegovi studentski drugovi, bio veoma loš student, tako da u krajnjoj liniji  ostaje  veoma sumnjivo kako se i gdje dočepao magistarske titule. Pretpostavlja se da je to jedna od tridesetak diploma  koju je štancalo tzv. Hrvatsko sveučilište u zapadnom Mostaru i koje su zajedno sa njihovim nosiocima instalirane na prostor Krajine. To su hrvatski tajni aduti u novom (ponovljenom) pokušaju  jezičko-kulturne okupacije ovih prostora. Svi oni  određenu zaštitu  vide i traže u okrilju  međunarodnih organizacija, za koje je jasno dažele izmijenu političke slike u Kantonu. Osim toga, gotovo svi oni  pretendiraju na profesorska i asistentska mjesta  novoformiranog Univerziteta u BIhaću. Kuda to vodi, nije  teško  dokučiti. Asim Kamber se u Bihaću bahato razmeće  izjavama da su mentori njegove doktorske disertacije prof.dr. Enes Duraković i prof.dr. Fahrudin Rizvanbegović. Dok u Bihaću i Sanskom Mostu o tome  i vrapci cvrkuću, naši uvaženi naučni i javni radnici  o tome, čini se, pojma nemaju. Da li to tako treba i može, i dokle može, ostaje da se vidi…”

Pitanje i to  retoričko   nakon čitanja  dijelova Zalihoćevog  teksta  bi moglo  biti, recimo:

Gdje su se u bespućima povijesne zbiljnosti “zagubile” diplome i zvanja magistra  i doktora nauka  asima kambera?