OPERATIVNA GRUPA ZA MIGRANTE USK Ružnić: Država je dužna da preuzme brigu o prihvatnim centrima

 

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić sazvao je danas sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK.

Policijski komesar Mujo Koričić informisao je članove grupe o zakljčcima koji su doneseni jučer na sastanku Operativnog štaba Ministarstva sigurnosti, koji se odnose na zahtjeve upućene iz Unsko-sanskog kantona. Konkretno: o preuzimanju na upravljanje prihvatnih centara u Bihaću (Bira i bivši Đački dom) od strane Službe za poslove sa strancima BiH.
S obzirom da je na proljeće moguće povećanje broja migranata, jedan od prioriteta je bolja kontrola i upravljanje migracijama unutar BiH kako se ne bi preopteretili smještajni kapaciteti za migrante na području USK.

Također, dogovoreno je da se osobe koje su sklone vršenju krivičnih djela, izmještaju u Imigracioni centar u Lukavici.
Operativna grupa Vlade USK ostaje pri ovim zahtjevima kako bi se u ovim centrima mogao utvrditi kućni red i kontrolisati kapacitet prihvata korisnika smještaja kao i zdravstveno-epidemiološka situacija.

Ovlašteni su premijer Ružnić, komesar Koričić i ministar unutrašnjih poslova Nermin Kljajić da nastave razgovore sa IOM o daljoj kontroli prihvata migranata unutar strogo određenih kapaciteta, s tim što se prioritetno traži izmještanje porodica sa djecom i djece bez pratnje iz centara u Biri i Miralu u centre Borići i Sedra.
Ukoliko dogovoreno mjere sa Ministarstvom sigurnosti ne budu realizirane USK će biti prinuđen pokrenuti najavljene mjere da se privremeni prihvatni centri na području Kantona rasformiraju i zabrani svaki prihvat ilegalnih migranata na ovom području, odlučeno je na današnjem sastanku.