ODRŽANA 13.SJEDNICA VLADE USK U pripremi dokumentacija za izradu Prostornog plana USK 2012-2032.

 

Premijer Unsko-sankog kantona Mustafa Ružnić i članovi izvršne vlasti, na danas održanoj sjednici, razmatrali su i prihvatili Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. do 2032. godine.

Kako je obrazložio Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline ovom Ministarstvu je Općina Ključ dostavila Inicijativu kojom traže izmjenu i dopunu Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. Do 2032. godine ,na način da se važeći razvojni planski dokumenti općine (Prostorni i urbanistički plan) mogu mijenjati uz saglasnost nosioca pripreme za izradu prostornog planskog dokumenta.

– Dakle, kako postojeća odredba ograničava gradove/općine na području Unsko-sanskog kantona da pokrenu postupak izmjene i/ili dopune svojih razvojnih planskih dokumenata dok se ne usvoji Prostoni plan Kantona, potrebno je istu mijenjati na način da mogu pokrenuti postupak izmjena i/ili dopuna razvojnog planskog dokumenta kojima rok primjene nije istekao, te usvajati i više faze u odnosu na Prostomi plan Unsko-sanskog kantona, ukoliko su konceptualne i planske postavke istog usaglašene sa usvojenom fazom Prostornog plana Kantona i uz saglasnost nosioca pripreme Prostornog plana Kantona. S obzirom da je, nakon izvršene analize općine Ključ, delegirane još 2017. godine, utvrđeno da je podnijeta Inicijativa opravdana, Ministarstvo je pristupio izradi prednacrta Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostomog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. do 2032. godine.


Prednacrt Odluke upućen je svim jedinicama lokalne samouprave na davanje primjedbi, sugestija i komenatara na istu. Svoje primjedbe, sugestije i komentare dostavili su: Grad Bihać te općine Velika Kladuša, Sanski Most, Ključ, Bosanska Krupa i Bužim te nisu imali primjedbe na predloženi tekst odluke, obrazložio je ministar Adnan Alagić.

Iz resora ovog ministarstva Vlada USK na današnjoj sjednici dala je saglasnost i na Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu –Studije uvođenja biciklizma u Unsko-sanskom kantonu te dala saglasnost na tekst Aneksa 1 na Sporazum o dodjeli granta za implementaciju projekta između Ministarstva za građenje, prostomo uređenje i zaštitu okoliša i općine Sanski
Most.
Vlada Kantona nije dala saglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za šumarstvo.
Kroz program rada Agencije za privatizaciju USK-a analizirano je kompleksno stanje u ovoj ustanovi, o čemu će se izjasniti i zastupnici u Skupštini USK.

Završena 13. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

VIDEO: Završena 13. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Posted by Vlada Unsko – sanskog kantona on Petak, 15. Februar 2019.