PROLJETNA FARSA MINISTRICE ZDRAVSTVA Zašto Ćemalović agitira za tzv. Handanagićevu radnu taksu, izmišljeni i nezakoniti način ubiranja dodatnih prihoda ZZO USK?

 Ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona dr. Nermina Ćemalović (SDP)  najavila je  uvođenje  radne takse od 1 KM  po novčaniku pacijenata koji  će, ako do toga dođe,  biti prinuđeni da  za  lijekove sa esencijalne liste koja je besplatna (!?)  plaćaju  harač od 1 KM po receptu!?

Kako  može  lijek biti potpuno besplatan,a  obični komad papira  da košta 1 KM, pitate se.

E, to je tzv. Handanagićeva radna taksa, potpuno izmišljen i nezakonit način ubiranja dodatnih prihoda Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Ministrica  Ćemalović uči od “najboljih”, oni su  redom,  bivši ministar zdravstva  Amir Murić i  pobjegulja iz SDP-a ( tačnije , izbačen iz stranke), bivši direktor ZZO USK  Almin Handanagić, te aktuelni  direktor  KB “Dr. Irfan Ljubijankić” i njen partijski  šef,   Hajrudin  Havić, čovjek koji se vratio  na “mjesto zločina”, glavni  zdravstveni resurs   USK, koji je u vrijeme njegove  “prve vladavine”  katastrofalno popaljen.

Ovaj  “savjet mudraca”  protiv kojih  do sada Kanton nije imao odbrane, ni  prskanjem ni zaprašivanjem, uz   suspektnu  pravnu analitiku   dama iz Ministarstva  zdravstva USK  (Aida Blažević, Ajnuša Felić), čini se,   naveo je ministricu Ćemalović   da  pred skupštinskim zastupnicima javno  potvrdi kako se zalaže za potpuno nezakonitu  stvar. Bila je to očaravajuća slika naivnosti.

U  tek mjesec-dva mandata to je  mali podvig, ako  ne računamo  još neke afere u koje je neodoljivo  uvučena naivna ministrica.

-Samo da odgovorim kolegi Handanagiću koji je spomenuo radnu taksu u izlaganju. To mi već radimo, samo smo malo imali tih tehničkih problema pošto nam je bivša direktorica ZZO-a bila preko mjesec dana na bolovanju. Sad je to do Zavoda zdravstvenog osiguranja da vrati taksu, na naš zahtjev, zahtjev Ministarstva i Vlade. Mi smo to već izdogovarali prije mjesec dana i naravno što prije to uradimo, to je bolje- kazala je laserski  precizno  “dobro obaviještena “ministrica Ćemalović.

Ponovimo  još jednom- ona  se, u znanju  ili neznanju, zalaže za nezakonitost.

I još  dodaje, što prije to bolje.

I  blaženo  u  nezakonitu praksu uvlači i  vladu premijera  Ružnića.

Da li to  premijer zna?

Institucija ombudsmena za ljudska  prava BiH  prije  dvije  i po godine  dala  je Preporuku Upravnom odboru Zavoda zdravstvenog osiguranja USK u kojoj se traži:1. Da stavi van snage Odluku Upravnog odbora broj 01/37-1773/16 od 16.02.2016. godine2. Da u roku od 30 dana, računajući od dana prijema ove Preporuke, obavijesti Instituciju o preduzetim aktivnostima, na realizaciji iste.ZZO  USK na čelu sa  “opjevanim”  direktorom   Alminom Handanagićem  pune  dvije godine je  ignorirao Preporuku  ove državne institucije. Ombudsmeni smatraju da je uvođenjem novčanih opterećenja za osiguranike, mimo relevantnih zakona iz oblasti zdravstva, Zavod ugrozio puno ostvarivanje zdravstvene zaštite za mnoge ugrožene kategorije, kao što su djeca, osobe sa invaliditetom ili socijalni slučajevi koji su oslobođeni plaćanja participacije, piše u ovoj Preporuci.ZZO  USK je godišnje  nezakonito  od građana-pacijenata   uzimao  oko 1,5 miliona KM!!!?

ZZO USK je 20.septembra prošle godine  ukinuo   naplatu  1 KM,ali je , što je skoro nepoznato, istoga  dana preko  tadašnjeg Upravnog  odbora  ZZO  USK  kome je predsjedavao njegov doktor  Asmir Lepuzanović donio  odluku da  se pljačka nastavi! !?

Dakle istog dana  UO ZZO USK  svojim aktom o vraćanju “harača” od 1 KM  po receptu  izdatog lijeka   traži od tadašnjeg ministra  zdravstva  dr. Hazima Kapića da  ga stavi  na Vladu i da se nakon toga nađe na  Skupštini USK.

Ministar Kapić je to odbio.

Ovdje treba upoznati javnost  sa  činjenicama koje  bi trebale interesirati  i  državne istražne organe.

Naime, bivši direktor ZZO  USK  Almin Handanagić  znao je da je pomenuta 1 KM za recept vezana je bila za raniju nepotpunu esencijalnu listu koja je prestala da važi u julu 2018. godine  donošenjem nove, usklađene liste lijekova.

Da  bi se naplaćivala ova 1 KM bila je potrebna odluka Skupštine USK.

Međutim, Handanagić je nastavio puna dva mjeseca pljačkati pacijente  i  tek 20.septembra je obavijestio  apoteke  da  ne naplaćuju  1 KM po receptu. 

Dakle, bivši direktor ZZO USK je puna dva mjeseca    naplaćivao  tzv. radnu taksu iako  je  stara nepotpuna esencijalna lista bila van snage!!?

Da  “utvrdimo lekciju”: Eesencijalna lista  lijekova  je  besplatna, ali  direktor Handanagić se pozvao  na Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH i Statut ZZO USK, što je  formalna farsa jer u  članovima  Zakona i Statutu piše  da  se dodatna  sredstva mogu osiguravati  iz  “drugih izvora”.

Bahati  SDA -ov haračlija  zaključio je tada  kako  je najpogodniji DRUGI  IZVOR   pacijent i  obavezao ga  na plaćanje 1 KM !?

Nazvao je to radnom taksom, a apoteke uslovio ugovorom sa ZZO USK da  tu 1 KM vrate njemu , tj ZZO USK.

Tako je  ZZO  USK  “zakonito” pljačkao pacijente  uzimajući  im godišnje 1,5 miliona KM!!?

ZZO  USK svake godine povećava  svoj budžet i sad je narastao do 107 miliona KM.

Zašto  mu je potrebna ova  “pljačka pacijenata”?

Zbog zdravstvene  zaštite nije, jer  se to  ne vidi  u praksi.

 

Prije tri  godine tadašnji ministar zdravstva USK Dženis Šabulić , tražio je u pisanom aktu  od direktora ZZO USK Handanagića da prestane naplaćivati spornu tzv. radnu taksu  od 1 KM, no Handanagić se oglušio.

-Smatrao  sam je nezakonitom, a smatram   to i danas  jer  je  esencijalna  lista lijekova  potpuno besplatna- kaže Šabulić.

 

 

Ovde je važno naglasiti kako je  radno sposobno stanovništvo USK koji su  osiguranici i  uz to platili godišnju zdravstvenu  premiju od 20 KM potpuno oslobođeni svih plaćanja poput pregleda kod ljekara u primarnoj, konsultativno-specijalističkoj, vađenju raznih laboratorijskih nalaza, CT dijagnostike, magnetne rezonance , pa i  plaćanja 1 KM po receptu, jer se premija isključivo odnosi na zdravstvene  usluge  za koje se naplaćuje participacija te lijekove  sa esencijalne liste.

Evo šta  o  esencijalnoj federalnoj listi lijekova kaže Odluka o listi  lijekova  obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH od 10.07.2013.godine donesenoj na osnovu člana  5, stav 2. Zakona o lijekovima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 109/12) u tački II:

 

Federalna lista  lijekova iz tačke I ove Odluke , sastavni je dio ove odluke (Prilog 1.)  i čine je dvije liste, i to:

A lista lijekova-lijekovi saučešćem zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona (u daljem tekstu, zavod) u cijeni lijeka 100 posto, odnosno lijekovi  za koje nije moguće utvrđivati  neposredno učešće osiguranika u nabavci  saglasno Odluci o maksimalnim iznosima neposrednog učestvovanja  osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih  vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava (“Službene novine Federacije BiH”, broj 21/09, kao i kantonalnim odlukama iz ove oblasti…

Još jednom naglašavamo –  cijenu lijekova na esencijalnoj listi   u 100-postotnom iznosu plaća  ZZO USK i nema zakonskog uporišta  za  naplatu  1 KM  za  recept  tog istog lijeka!

Ne može ni zakonodavni organ  Kantona biti iznad zakona i iznad prava  pacijenata.

 

Dr. Hazim  Kapić, bivši ministar  zdravstva tada je  kazao kako je naplaćivanje 1 KM po receptu  za lijekove sa esencijalne liste “oduvijek  bilo nepotrebno”.

Ne  potcjenjujući  ničije intelektualne kapacitete, bilo bi  lijepo  da aktuelna krajiška  ministrica zdravstva objasni javnosti, a  posebno pacijentima, na  koji  volšebni  način i čijom komandnom voljom  ona misli  da  mimo  zakona  ZZO  USK  nastavi da    uzima  “harač”  od 1 KM   po receptu  za lijekove koji su, da vidiš  čuda,  potpuno besplatni.

 

Ali, nije, zaBoga, taj ubogi  komadić papira na kome je ispisan generički naziv  lijeka

 

Na kraju ovog teksta prezentiramo članove Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH kao navodni  pravni osnov  za izmišljanje tzv. radne takse  i bezočnu pljačku pacijenata

Član 13.
Sredstva za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se doprinosima od kojih se obrazuju
fondovi zdravstvenog osiguranja kod zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, saglasno odredbama ovog zakona i propisa
donesenih na osnovu zakona.
Sredstva za ostvarivanje prava iz proširenog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se dodatnim doprinosima u skladu sa
propisima kantona.
/Stav 3/Sredstva  iz st. 1. i 2. ovog člana mogu se osiguravati i iz drugih izvora utvrđenih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (porezi, donacije, premije, takse, sredstvabudžeta kantona i Federacije).
 Sredstva za dobrovoljno zdravstveno osiguranje obezbjeđuju građani lično ili putem preduzeća, ustanova i na drugi način na koji sami odluče da udružuju sredstva za ovo osiguranje

Član 80.

/Tačka 14 / prihoda od donacije, pomoći, taksi, kamata, dividendi i
drugih prihoda.

Član 84.
Osnovicu, način obračunavanja i uplate doprinosa iz člana
80. stav 1. tačke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. i 14. ovog zakona
utvrđuje svojim propisima zakonodavno tijelo kantona na prijedlog
kantonalnog zavoda osiguranja.