DISPLEJ OD POSEBNOG POLITIČKOG INTERESA Ne ruši se Displej lako, dok je Babo živ

Od juče  traju pripreme u gradskom parku  na  normalno priključenje  na električnu  energiju najpoznatijeg displeja  čiji je vlasnik  zahvaljujući  lokalnoj politici godinu dana  sredio   da  displej radi  preko  tuđeg električnog brojila.

Mirza Kamber, direktor firme “Fabular”  demantirajući   tekst na FB -stranici “sanainfo.ba”  priložio  je  uplatnicu  od 1330,45 KM  sa  datumom uplate  od 13.marta 2019.godine za kako je  napisao “stabilno napajanje”.

Datumom uplate  priznao  je da  do danas, iako je to  zakonska obaveza  za sva pravna lica, nije  imao  električno brojilo i mjerno mjesto, nego je  električnu energiju  “kraduckao”  od  Javne  ustanove ” RTV Sana”, uz  odobrenje direktorice, na taj način  što je  displej spojio  na električno brojilo  državne  ustanove.

Direktor “Fabulara”  tvrdi  kako postoji  sva građevinska dokumentacija o  displeju i kako  bez nje nije moguće  dobiti elektroenergetsku saglasnost.

Obzirom  da  displej  radi  godinu dana i  pod pretpostavkom da je sa dokumentacijom sve u redu, zašto   se  sin predsjednika SDA Sanski Most asima kambera, umjesto  da  odmah legalno obezbijedi mjerno mjesto i električno  brojilo , odlučio  na  ponižavajuće  “potkradanje”   struje preko  električnog brojila javne ustanove.

Potpuno je jasno  da da kojim slučajem nisu došli kantnalni  policajci  da bi Mirza Kamber na ovaj način  “poslovao”   do Kijameta.

Podsjećamo, kantonalni  istražitelji iz Bihaća 18.februara   su  sa zaposlenicima “Elektrodistribucije ”  Sanski Most izvršili kontrolu  električnog  sata, odnosno mjernog mjesta  električne energije  u  RTV “Sana” u  Sanskom Mostu  u prostorijama ovog medija  na Trgu oslobodilaca. Ustanovili su    da se na  sat za struju ove medijske kuće prikopčala  druga firma  koja uopće nema svoje električno brojilo, pravno lice »Fabular«, vlasništvo Mirze Kambera, sina predsjednika SDA Sanski Most i federalnog zastupnika  asima kambera.  Mlađi Kamber  se , uz  dozvolu direktorice RTV »Sana«   »nakačio« na  mjerno mjesto ove  javne ustanove i  napajao električnom energijom  displej  na  kome se 24 sata dnevno reklamiraju različite  firme.

U demantiju  Mirze  Kambera  piše  kako  je uplatio 1330 KM za stabilno napajanje, iz čega bi se mogao  izvući logični  zaključak da je  proteklu godinu  dana njegov displej ima nestabilno  napajanje.

On  se indirektno  hvali  činjenicom   da je  godinu dana “nestabilnim napajanjem” preko električnog sata RTV Sana uštedio   značajnu sumu  novca “na crno”.

Ovdje  bi se  se spravom , osim javne sramote  kojima se izlažu  Otac i Sin sa  “političkom krađom” električne energije,moglo  postaviti  nekoliko razumnih pitanja:

  • Kolika  je šteta nanesena  “RTV Sana”  dodatnim plaćanjem rada  tuđeg displeja ?
  • Hoće  li Upravni odbor ove  javne ustanove postaviti pitanje odgovornosti   menadžmenta ove javne ustanove  za  “kokošarski” čin   dozvoljavanja  “kačenja”    električnog kabla iz  komšiluka na električno brojilo ustanove koja se finansira najvećim dijelom iz budžeta  ?
  • Hoće  li odgovorno  lice  RTV Sana odgovarati  za ilegalno priključenje displeja “Fabulara”  na svoje mjerno mjesto? Zakon predviđa  da  će se svaka fizička osoba za koju se utvrdi da neovlašteno preuzima električnu energiju, prepravlja električne i mjerne uređaje kazniti novčanom kaznom od 200 do 1.500 KM. Iste kazne platit će i oni koji na svojoj nekretnini onemoguće pristup i održavanje elektroenergetskih objekata ili ako bez odobrenja elektroprivrednog društva priključe svoj objekt ili struju troše bez mjernih uređaja. To je do  kantonalne inspekcije.

U  RS  se krađa  struje, toplotne  energije i prirodnog gasa  tretira  kao  krivično djelo.

Zanimljivo  je  da  Mirza  Kamber   u  svom demantiju  kaže  “tobožnja krađa  struje”, pa bi bilo zanimljivije  da  objasni  građanima  Sanskog Mosta   o kakvoj se onda krađi  struje radi  u njegovom slučaju , kad je godinu dana  “zaobilazio” legalne načine  priključka displeja  i zaobilazio  bi ih još da nisu  došli kantonalni policijski istražitelji?

Obrađujući ovaj nesvakidašnji  slučaj  javnosti treba  predočiti  i suspektno ponašanje rukovodioca  Elektroposlovnice Sanski Most  Admira  Botalića.  Naime, 11 marta, kako saznaje  naš portal, zvali su ga novinari iz jedne  dnevne  redakcije i tražili  objašnjenje  zašto displej  firme “Fabular”  za koji su i Botalićevi zaposlenici  18.februara ustanovili da  se napaja sa  tuđeg električnog brojila, još uvijek radi,a  rok  za njegovo gašenje  bio je 5.mart.

Potpuno  indisponirani  Botalić je u  telefonskom razgovoru tvrdio kako “ništa ne  zna”, kako  ” nema potpunu informaciju”, kako “mi nismo  uključivali  ni isključili”, kako  misli da “ima neki proces”, na pitanje   da li ima pritiska na njega obzirom da se radi o sinu   predsjednika SDA Sanski Most , kazao  je kako ne zna šta  bi  rekao, a  onda  potpuno  dotučen  pitanjima  mučno dodao   kako  se nada  da će se “sve to dovesti do kraja”.

I da vidiš  čuda –   samo  dan  kasnije displej se  ugasio.

Valjda, sam od  sebe.

  

-Kako to da je stabilno napajanje plaćeno baš jučer, na dan kad je display ugašen? Zar  to nisu  lopovska posla ?! Da se to nije desilo jučer, ne bi nikad ovo uradili. Kako to da firma Elektro Montaža isti dan izvodi radove i dobija nalog za rad, projekat, odobrenje za kopanje javne površine itd.? Kao da su u pitanju neki čarobnjaci. Istina je da je za 7 dana probijen rok za isključenje električne energije. Neko ga je svjesno štitio i prolongirao rješenje ovog slučaja. Ovakav kriminal se ne smije tolerisati, jer je to struja koju plaćamo mi svi kao poreski obaveznici, i to je naš park, a ne privatni park kamberovaca- upitao  je Šefik Sinanović, investitor  kome  Općina Sanski Most na čelu  sa načelnikom Hasanbegovićem kao produženom polugom  asima kambera  i  zastupnicima  SDA u  Općinskom vijeću  sprečavaju legalnu  gradnju objekta.

   

Zaključak  se  sam nameće – “Elektroposlovnica”    Sanski Most “častila” je  “Fabular” sedmodnevnim  radom  displeja   preko električnog brojila RTV Sana.

Da  li je bilo pritisaka na šefa  Elektroposlovnice  Admira Botalića?

Nismo proroci.

Kako ćemo znati, kad ne zna ni on.

 

.