NEZAKONITO ZAPOŠLJAVANJE Bivša Uprava “Unsko-sanskih šuma”    zaposlila 34 lica mimo propisa 

Bivša uprava  Šumskog privrednog društva (ŠPD) “Unsko-sanske šume”  u periodu od oktobra prošle do marta ove godine  zaposlila je 29 radnika na neodređeno i pet na određeno  radno vrijeme bez raspisanog javnog oglasa. Ovo je u svojoj kontroli  konstatirala  Kantonalna uprava  za inspekcijske poslove USK.

– Radni odnos je zasnovan suprotno  zaključcima  Vlade USK od 19.oktobra  i 7. decembra 2018.godine a  prijem radni vršen je na osnovu Zaključka koji donosi Uprava Društva u sastavu:Mensud Tuzlak, Mensud Šahinović, Alma Jusić Demirović kao članovi Uprave i predsjednik Uprave Društva Haris Mešić-piše  u Informaciji o izvršenoj inspekcijskoj kontroli iz oblasti radnih odnosa u ŠPD “Unsko- sanske šume” .
Prijem  pomenuta 34 radnika izvršen je i protivno Pravilniku o radu u kome u članu 13 stoji da je nakon konsultacija sa rukovodiocem organizacione jedinice Uprava Društva  dužna raspisati javni oglas i prijaviti  Službi za zapošljavanje USK.
Kantonalna inspekcija je konstatirala da je Uprava Društva iskoristila  pravni vakuum prilikom izmjena  i dopuna Zakona o  radu FBiH koji je stupio na snagu 17.novembra ,a objavljen je u “Službenim novinama FBiH” 9.novembra, jer je upravo tog 9. novembra  Uprava Društva primila u  radni odnos na neodređeno  vrijeme  najveći broj novih radnika.
(klix.ba)