Ta zarada čini 106 prosječnih koje se kreću od 510 do 514 eura zavisno od mjeseca, 282 sadašnja minimalca koji je 193 eura ili 245 budućih, jer je dogovoreno povećanje od 222 eura.

Prema podacima kojima Poreska uprava raspolaže na 16. maj najveća neto zarada isplaćena za obračunske periode januar-april iznosila je 54.440 eura, a sa obračunatim i prijavljenim porezima i doprinosima 96.354 eura.

Isplaćena je rezidentnoj osobi zaposlenoj u djelatnosti bankarstva i monetarnog posredovanja, piše podgorička “Pobjeda”, pozivajući se na podatke iz Poreske uprave.

Oni nisu saopštili imena osoba, niti kompanije koje su rekorderi po isplaćenim zaradama jer ih u tome sprečava zakon.

Drugo mjesto sa 41.292 eura neto isplate drži isti sektor i takođe domaći građanin, a ne stranac koji radi u Crnoj Gori.

“Sa obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima, odnosno bruto iznosila je 73.083 eura”, pokazuju podaci crnogorske Poreske uprave.

Na trećoj poziciji u ovom dijelu godine je zarada od 34.337 eura.