Prošireni sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nade migrantskom krizom na području USK: Vučijak hitno u funkciju!

 U Vladi Unsko sanskog kantona danas je održan prošireni sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nade migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona na kojem je razmatrana aktuelna migrantska situacija.

Na poziv premijera USK Mustafe Ružnića sastanku su prisustvovali i: dopredsjedavajući Skupštine USK Razim Halkić, gradonačelnici i načelnici: Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe i Ključa, zastupnik u PS BiH Jasmin Emrić te predstavnici: IOM, UNHCR i Crvenog križa.

Sudionici sastanka detaljno su analizirali stanje izazvano migrantskom situacijom u svim segmentima posebno s apekta sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije.

Odluka je sa ovog sastanka da se, u okviru ovlasti i resursa, hitno djeluje kako bi se spriječilo dalje usložnjavanje situacije.

Zajednički je stav da se migrantima zatečenim na ovom području mora ograničiti kretanje zbog očuvanja zdravstveno-epidemiološke i sigurnosne situacije.

Vlada USK će sutra održati hitnu sjednicu na kojoj će zadužiti Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policiju da, zbog izostanka djelovanja institucija viših nivoa vlasti, zajedno sa međunarodnim organizacijama, utvrdi kućni red za migrante smještene u prihvatnim centrima na području Unsko-sanskog kantona te uredi pravila kretanja van privremenih prihvatnih centara .

Vlada Unsko-sanskog kantona te gradonačelnik Cazina i načelnici Ključa i Bosanske Krupe izrazili su spremnost da se uključe, u okviru svojih nadležnosti kad je u pitanju logistička i druga pomoć Gradu Bihaću za stavljanje u funkciju nove lokacije za smještaj migranata na Vučjaku.

Pripreme ove lokacije, sukladno Zaključku Gradskog vijeća Bihać su u toku a od danas će se intenzvirati radovi kako bi se stvorio minimum uslova da se hitno krene sa izmještanjem migranata.

Ministrica zdravstva Vlade USK Nermina Ćemalović će sutra održati sastanak sa predstavnicima zdravstvenih ustanova kako bi utvrdili plan djelovanja za pružanje medicinske pomoći migrantima na novoj lokaciji.

Kantonalna inspekcija će intenzivirati aktivnostima kontrole iznajmljivača smještaja migrantima te će objektima, u kojima budu zatečene osobe bez dokumenata, biti ukinuta rješenja za rad.

Zbog trenutne sigurnosne situacije, koju bi masovan priliv ilegalnih migranata na Unsko-sanskom kantonu dodatno otežao, zahtjevaće se od policijskih agencija svih nivoa vlasti da, u okviru svojih nadležnosti, vrše pojačanu i stalnu kontrolu migrantskog vala kako bi se smanjio pritisak na ovaj Kanton.

Vlada USK već priprema opsežnu informaciju o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona, koja će biti dostavljena članu Predsjedništva BiH Željku Komšiću te podržava njegovu inicijativu da pozove članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine da održe hitnu sjednicu i u skladu sa članom 41. Zakona o Savjetu ministara zatraže održavanje njihove vanredne sjednice sa temom rješavanja problema migranata u Bosni i Hercegovini, kako bi se bi raspoloživi kapaciteti Ministarstva bezbjednosti i Ministarstva odbrane stavili na raspolaganje.

Od entitetskih i državnih vlasti traži se da počnu upravljati migrantskom krizom te primjenu strožih mjera za suzbijanje nezakonite imigracije, trgovine ljudima i krijumčarenjem.

Od predstavnika političkih partija u BiH se traži da itraže potpun angažman svojih predstavnika u entitetskim i državnim insitutucijama, u čijoj je nadležnosti oblast migracija, te da se hitno djeluje kako trenutna situacija ne bi bila dovedena do eskalacije.

Operativna grupa ponovo je uputila zahtjev da Željeznice F BiH prestanu prevoziti migrante put Unsko-sanskog kantona.

Od Crvenog križa BiH, UNHCR-a i IOM-a zatražena je pomoć u realizaciji hitnih mjera osposobljavanja lokacije na Vučjaku kako bi se izmestili migranti iz naseljenih područja.