JOŠ JEDAN U NIZU PRITISAKA NA KRAJINU // Tim UN-a u BiH: “Pozivaju se vlasti da omoguće migrantima i izbeglicama koje su se već preselile u “Vučjak” da se vrate”

Zajednička izjava o preseljenju migranata i izbjeglica na lokaciju u blizini Bihaća

Danas su vlasti u Unsko-sanskom kantonu započele preseljenje migranata i izbjeglica koji borave u privatnom smještaju u Bihaću na novu lokaciju koju je Gradsko vijeće Bihać identificiralo kao “Vučjak”.

UN izražava ozbiljnu zabrinutost u vezi sa ovom odlukom, jer mi čvrsto vjerujemo da je ova lokacija potpuno neadekvatna u svrhu smještaja ljudi tamo. Pozivamo vlasti da odmah prestanu sa preseljenjem dok ne bude na raspolaganju prikladnije mjesto.

UN pozivaju vlasti da omoguće migrantima i izbeglicama koje su se već preselile u “Vučjak” da se vrate. „Vučjak“ predstavlja veoma značajne zdravstvene i sigurnosne rizike i trenutno nije opremljen za smještaj migranata i izbjeglica u skladu sa međunarodnim standardima.

Lokacija se nalazi u neposrednoj blizini područja zaraženih minama. Takođe postoji velika opasnost od požara i eksplozije zbog mogućeg prisustva metana u podzemlju, jer je lokacija bila nekadašnja deponija. Ukoliko ova dva ozbiljna rizika nisu procenjena i eliminisana od strane nadležnih organa, lokacija nije pogodna za ljudsko stanovanje.

Osim toga, na lokaciji nema sanitarnih čvorova i nema pristupa tekućoj vodi ili električnoj energiji. Pod ovim okolnostima, lociranje migranata i izbjeglica nije prihvatljivo. UN je svjestan postojanja sve većeg broja migranata i izbjeglica koji ostaju duže vrijeme u Unsko-sanskom kantonu. Brojevi sada uveliko premašuju kapacitete četiri službena centra za smještaj migranata uspostavljenih u kantonu. UN i njegovi partneri aktivno su angažovani na terenu kako bi podržali vlasti u rješavanju složenog skupa izazova zaštite, sigurnosti i humanitarnih problema koje ova situacija predstavlja.
UN shvata zabrinutost lokalnog stanovništva i vlasti Unsko-sanskog kantona vezano za migrante i izbjeglice koji borave izvan četiri službena prihvatna centra u Kantonu, posebno oni koji su čučali u javnim prostorima i prazne kuće, te potrebu za dodatnim prostorom za smještaj. Međutim, UN želi da naglasi da takve mere treba preduzeti uz puno poštovanje prava migranata i izbeglica u skladu sa međunarodnim i nacionalnim zakonom, uključujući i humanitarne standarde za lokacije za smeštaj.
UN prepoznaje dosadašnje i stalne napore kantonalnih vlasti Unsko-sanskog kantona da se pozabave izazovima koje nameće povećan broj migranata i izbjeglica koji prolaze kroz Kanton i borave u njemu. Također se priznaje da je Unsko-sanski kanton preuzeo najveći dio ovog ponavljanja „balkanske rute“. UN stoga poziva vlasti na svim nadležnim nivoima da poduzmu hitne mjere kako bi pomogli Unsko-sanskom kantonu u rješavanju problema