ANALIZA Kakvu igru igra IOM u Krajini, ima li pranja novca, Vučijak kao opomena i kazna Marin Dvoru i i “migrantskom klijentelizmu”

U diplomatski sročenom pismu upućenom premijeru USK Mustafi Ružniću i Operativnoj grupi za migrantsku  krizu na USK službenici  IOM-a  su provukli tezu kako  krajiška policija zlostavlja  čak i djecu migranata.

-Takođe, zabrinuti smo zbog načina na koji je akcija sprovedena, posebno zbog velikog broja prijava vezano
za upotrebu fizičkog nasilja od strane policijskih službenika, kojim su bila pogođena i djeca-stoji  u jednom  dijelu ovog akta.

         

Premijer USK Mustafa Ružnić  i  prvi ljudi policije ministar Nermin Kljajić i policijski komesar Mujo Koričić tvrde da  nasilja  nad djecom nije  bilo, da je policija  profesionalno   izvršavala svoje zadatke u vrlo teškim okolnostima sa nekolicinom povrijeđenih policajaca.

/Video Uskinfo.ba/

Istovremeno  su zatražili od IOM-a da navedu  primjere  primjene fizičke sile nad migrantskom djecom.
IOM , koliko je poznato, nije  naveo takve primjere.

IOM u ovom pismu ističe  zabrinutost  zbog  uslova smještaja migranata  u prihvatni centar Vučijak istovremeno  se zalažući za vraćanje migranata u prihvatni centar  “Bira”, što  je u suprotnosti  sa stavovima Operativne grupe koje  navodimo:

  1. Nema prijema novih ilegalnih  migranata u ad hoc formirane centre Bira i Miral.Broj prisutnih migranata u istim centrima se iz dana u dan mora smanjivati, shodno odlasku migranata, do njihovog konačnog zatvaranja 
  2. Ranjive kategorije (žene, djeca, samci, djeca i porodice) mogu se smještati u centre Đački dom, Borići i Sedra
  3. Svi migranti koji se nalaze u centru Vučijak mogu se izmijestiti samo u prihvatne centre van USK.

Potpuno je jasno- IOM radi protiv  izvršne vlasti  Unsko-sanskog kantona i njenih odluka. Sa kojim motivima, nije poznato u ovom trenutku.

U pomenutom pismu  stoji  kako  u Biri i Miralu ima slobodnih 569 mjesta za migrante  na dan 17.juni ,a  naprosto ignoriraju stav Vlade  i Operativne gripe da “nema prijema novih ilegalnih  migranata u ad hoc formirane centre Bira i Miral”  te  da  se centri moraju polagano  gasiti.

Zabrinutost  IOM-a   za migrante koja se ogleda kroz uobičajene fraze o ugrožavaju osnovnih ljudska prava itd., posebno u svjetlu  intenzivnih policijskih akcija na  pronalaženju ilegalnih migranata  po bihaćkim kućama i stanovima, otkriva  moguće motive  takve  “brige”.

Naime, prema nepotvrđenim,ali  pouzdanim  informacijama Tužilaštvo  USK  zatražilo je od policije USK da  izuzima  dokumentaciju vezanu za  boravak migranata u Biri i MIralu, ali  i  da prikuplja obavještajne podatke i informacije, te  dokumentaciju vezano za smještaj ilegalnih migranata kod privatnih lica. Postoje osnovi sumnje  da  su pojedini službenici IOM-a  bili “dio tala” sa privatnim  licima  koja su izdavala smještaj  migrantima, obzirom da je IOM imao  i ugovore  sa njima.

Policijska akcija  otkrivanja  ilegalnih migranata među kojima je većina bila  bez  identifikacionih  oznaka, čini se, prekinula  je dobro uhodanu praksu  biznisa  sa  migrantima.

Novi centar Vučijak, sa  svim nedostacima koje  ne treba ni osporavati, rezultat je  tragične politike vrha  države, zakonodavne i izvršne vlasti  prema Krajini, koja  već godinu  i po inicira, moli, sugerira, naposlijetku prijeti vanrednim mjerama i odgovornim akcijama.  

Vlasti u BiH i međunarodne organizacije koje brinu o migrantima, posebno  vrh bh države, Vijeće ministara, Ministarstvo sigurnosti, institucije poput  “uškopljene”  Službe  za strance itd. ostavili  su Unsko-sanskom kantonu  da utone u močvaru  migrantske  krize,a  kad  je “dogorjelo  do nokata”  i kad su vlasti USK  bili  prisiljeni  da “uzmu stvari u svoje ruke”, IOM svjesno ili nesvjesno,  radi protiv  izabranih predstavnika  vlasti u Krajini  insitiranjem da  se  u Biru i Miral i druge centre vraćaju migranti sa Vučijaka.

Vraćanje  migranata u Biru  je protivno  stavovima vlasti u Krajini.

Nije  Unsko-sanski kanton  jedini  predestiniran  da  apsorbira   migrantski val koji  se izlijeva  na  cijelu BiH.

Na kraju krajeva, Krajina to nikako i ne može, sa postojećim kapacitetima  i resursima i uz otvorenu nesuradnju Države BiH.

   

Hitno i prelazno rješenje bi bilo  da  se “zajedno sjedne”  i da se, u situaciji  kada  9 kantona plus Marin Dvor  kao  metafora  raspolućene Države  i manji entitet maltene  unisono  i bezobrazno usto, “ne žele da sa migrantima imaju posla  ” i da  se , opet  će Krajina biti  široke ruke, razmišlja o  Medenom polju kao potencijalnoj  i  dobroj lokaciji koju  je besplatno ponudio Bišćanin Halil Bajramović i obrazložio njene brojne prednosti  bolje nego  cijela “armija” intersektoriskih timova  tzv. relevantnih institucija  i međunarodnih organizacija .

Besplatan smještaj za migrante u Bihaću

Migrantska kriza u Krajini.Biznismen Halil Bajramović nudi praznu farmu za smještaj migranata u okolini Bihaća. Više puta nudio je besplatan smještaj migrantima na svojoj farmi "Medeno Polje" u općini Petrovac površine 50.000 m2. Do te realizacije još uvijek nije došlo i, kako kaže, stiče se dojam da se problem migrantske krize u Krajini ne želi riješiti. Priču donosi Jasminka Hamza.

Posted by Jutro za sve on Srijeda, 19. juni 2019.

/Video BHRT/

Vučijak je odgovor  i opomena nebrizi  Države i komotnom odnosu svih prema  Krajini, pa i  pojedinih “međunarodnih hulja” koji u migrantskoj krizi vide  dobru šansu  za  biznis i pranje novca.

Migranti su im  “na jeziku”, ali ne i u srcu.