KANTONALNO PRIHVATILO STAV FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA Prekida se upravni postupak u vezi navodno spornog korištenja prostora u Domu zdravlja Bihać od strane PZU ” B Pharm” do okončanja sudskog postupka

Ministarstvo zdravstva Unsko-sanskog kantona (USK) donijelo  je Zaključak kojim  se prekida upravni  postupak  u vezi sa navodno spornim korištenjem prostora  u Domu zdravlja Bihać od  strane PZU “B Pharm” Bihać, dok se ne okonča sudski postupak koji se vodi na Općinskom sudu Bihać.

Ovakav epilog rezultat je stava Federalnog ministarstva zdravstva  koje ukinulo prvostepeno rješenje  Ministarstva zdravstva USK  u svim njegovim elementima.

Na tu  su činjenicu  prije donošenja prvostepenog rješenja kantonalnog ministarstva ukazivali pravnici  “B Pharma”.

Zahvaljujući manipulacijama pravnim činjenicama u  resoru zdravstva  i prijavama “zainteresiranih lobista” iskonstruisana  je i  istraga  u Tužilaštvu USK,  i općenito , napravljena  velika šteta  firmi koja zapošljava 55  radnika i uredno izmiruje sve  obaveze prema državi.

O pravnom nasilju  nad Privatnom zdravstvenom ustanovom (PAZU) „B Pharm“ od strane  pojedinih državnih službenika  Ministarstva zdravstva USK   u opširnom pisanom aktu upoznati  su  premijer USK  i nadležna ministrica zdravstva,  te  federalni upravni inspektor.

Nije samo  stvorena  afera  sa  apotekom u Domu zdravlja, nego  se  u još sedam slučajeva u resoru zdravstva  vode nestručni i neprofesionalni postupci sa  nepoznatim (privatnim) motivima.

Najeklatantniji je  slučaj „Apoteka u Domu zdravlja Bihać“ gdje je prvostepeni organ ( voditelj postupka Ajnuša Felić, zaposlila  kćerku  u Dom zdravlja Bihać “na telefonski  poziv”) donio rješenje o zabrani rada  apoteci B Pharma, a drugostepeni organ Ministarstvo zdravstva FBiH ( u potpisu ministar Vjekoslav Mandić) PONIŠTAVA  rješenje  Ministarstva  zdravstva USK.

Prvostepeni organ je odlučio da  ne ide u  upravni spor sa Federalnim ministarstvom zdravstva (  tužbom) nego  je prihvatio  stavove drugostepenog organa donoseći zaključak o prekidu upravnog postupka.

Podsjećamo, prvostepeni organ ( Ajnuša  Felić) tvrdio je  kako je sudski spor  nebitan za rješavanje  upravne stvari,a  sad  prihvata  kako je to ITEKAKO  BITNO  i ODLUČUJUĆE  do donese  zaključak  o prekidu upravnog postupka.

Podsjećamo  takođe  da je prvostepeni organ i od ranije ima  ovakav  pisani  stav drugostepenog organa ( Federalnog ministarstva ) u vezi  otkaza  ugovora koji je takođe izlobiran u krajiškoj političkoj “krčmi”, ali je zanemarujući to svjesno, tražila pravno mišljenje od nenadležnog  organa, kantonalnog pravobranioca, čime  se totalno zapetljao  i upao u pravnu močvaru.

Naime, kantonalni pravobranilac  nije organ nadležan  za davanje mišljenja o primjeni propisa čiji je donosilac Federalno ministarstvo zdravstva,a pogotovo nije nadležan  da daje pravno mišljenje  o tome da li će se za neku apoteku donijeti rješenje o prestanku  rada ili ne.

Najznačajnija povreda  zakona od strane  prvostpeenog organa je navodno postupanje po  službenoj dužnosti radi zaštite javnog interesa!? Ovo je  namjerna i teška povreda zakona, jer su zdravstvena i apotekarska djelatnost utvrđene kao djelatnosti od interesa za Federaciju, a ne i zakup poslovnog prostora koji je obični komercijalni posao!

Kome    pogoduju   upravni postupci u resoru zdravstva?

Vrlo je vjerovatno da će se u potpunosti razjasniti pokušaj “otimačine”  poslovnog prostora  u Domu zdravlja Bihać za  “nekog  drugog”. To  što  bi  Dom zdravlja ostao  bez unosne kirije  i godišnjih prihoda po  tom osnovu od skoro 80.000 KM, “lobiste”  to ne interesuje. “B Pharm” je do  sada Domu zdravlja isplatio 550.000 KM na  ime zakupnine. Ako bi kojim slučajem sud presudio   da  je otkaz valjan, Dom zdravlja , zbog važećeg federalnog propisa , ne bi mogao izdati prostor  nekoj drugoj apoteci,čime bi  izgubio značajna sredstva. B Pharm  Domu zdravlja Bihać plaća  zakupninu od 6500 KM plus PDV što  je najveća zakupnina ne samo u BiH za jednu apoteku nego i u regiji. Do prostora je došao  regularnim javnim konkursom kada je i pored tada protežiranih  „esdepeovskih“  firmi , iznenađujuće,prošao sa  najboljom ponudom od 100 KM po kvadratnom metru . To se dogodilo, naprosto zato, jer niko nije očekivao jednu takvu „suludo visoku“  ponudu. Ostale  ponude su  bile tri do pet puta niže.

Proteklih pet godina koliko je trajao  ugovor B Pharm je uredno plaćao kiriju,a kad je došlo  do isteka  ugovora  zbog pogrešnog  tumačenja   Pravilnika o bližim uvjetima od strane  Ministarstva zdravstva USK … Upravni odbor  ZU Dom zdravlja Bihać je donio  nezakonitu odluku o otkazu poslovnog prostora PZU B Pharm Bihać zbog  čega je zasnovan sudski spor.

Sedam dana nakon davanja prvobitnog (pogrešnog )mišljenja koje je proizvelo nezakonitu odluku Upravnog odbora  Doma zdravlja Bihać  po istom pitanju od istog obrađivača akta iz Ministarstva zdravstva USK  doneseno je TOTALNO DRUGAČIJE mišljenje u kome stoji da  kantonalno Ministarstvo NIJE  NADLEŽNO da tumači odredbe ugovora o zakupu, već nadležni sud, a da se po pitanju odluke o davanju u zakup viška medicinskog odnosno nemedicinskog prostora treba očitovati Federalno ministarstvo zdravstva obzirom da je ono donosilac  propisa prema kojem se navedena odluka donosi.

I pored činjenice  da je donesen  akt otkaza poslovnog prostora Dom zdravlja  Bihać svakog mjeseca šalje B Pharmu fakturu na iznos od 6500 KM koju B Pharm uredno sve do danas plaća na  račun Doma zdravlja!?

Ova  zdravstvena ustanova  posredno  i sama priznaje ugovorni odnos.

Obligacioni propisi  su jasni  u ovakvom slučaju.

“B Pharm” je kompanija  koja zapošljava 55  radnika i tokom svog poslovanja uredno izmiruje sve  obaveze prema  državi.

Istovremeno se  u skladu sa svojom zdravom  poslovnom politikom razvija i van granica Unsko-sanskog kantona.

Tokom proteklih godina, mimo snažne volje i uplitanja  “određenih  struktura” , u brojnim farmaceutskim aferama na USK o kojima su pisali bh mediji i istragama koje vode nadležni državni organi -nije bilo  “B Pharma”.

      

Uprava “B Pharma” čeka na službeni sastanak sa premijerom USK i ministricom zdravstva koji je zatražila u pismenoj formi.

Spremna je  u potpunosti  “otvoriti  karte” , ako  je  potrebno, i u prisustvu medija, jer  je u potpunosti predana zakonskihm procedurama.

Ministrica zdravstva Nermina Ćemalović je u  jednoj nedavnoj prilici na javnom mjestu izjavila pred svjedocima  da  “ima pritiske vezano  za “B Pharm”.

Nedorečenost  i tajnovitost “pritisaka”  ostavlja dojam sumnje  na  mnoge.

Stoga  bi bilo  više nego  poželjno da ministrica  to ponovi pred javnošću.