ISTRAŽIVANJE Displej koji je potvrdio da u Sanskom Mostu postoje građani Prvog i Drugog reda

Prikladno administraciji  Općine Sanski Most koja je voljom lokalnog  vožda Asima Kambera, predsjednika SDA Sanskog Mosta, podijelila građane na  one  Prvog i Drugog reda (hvala  Bogu, pa  ovi “drugi”, najviše  zbog Duha vremena, jer nismo  u konclogorima susjednog Prijedora 1992.,   ne  nose  bijele trake radi lakšeg i bržeg  raspoznavanja na šalterima) , događaju se slučajevi  poput DISPLEJA OD POSEBNOG POLITIČKOG INTERESA  o  kome smo  pisali.

Javnost  je bila  zgrožena  saznanjem  da je Mirza Kamber usred grada bez ikakvih papira ” posadio”  Displej,  a potom  sa  strujnog sata  RTV Sana , bez znanja “Elektrodistibucije”  “krao” električnu energiju .

Onda je   preko ekrana  Displeja  24  sata dnevno   reklamirao za dobre  pare domaće  firme nad kojim njegov otac “u  ime Stranke”  ima  određeni  politički nadzor.

Drugim riječima, ove su  firme  pristale  da za  300-400 i više KM mjesečno    budu  “dobrovoljno  reketirane” kako  ” ne bi imale problema”.

Nezvanično, Displej mjesečno  “ubere”  cca 10.000 KM!?

Zgrožena javnost, štoćereći, građani, brzo se  i šutke oporavila i jadno, kao   i  svih ovih  godina, prihvatila  TO  kao sudbinski udes.

Baš kao i pomenute ‘92.

Normala.ba je u posjedu  dokumentacije  iz koje je potpuno jasno  da je  sin Asima Kambera, Mirza, kao  “građanin Prvog reda”, dakle izvan okvira važećih zakona i propisa Općine, Kantona, FBiH, BiH, mogao, a to je i vrlo  rado učinio, BESPRAVNO  POSTAVITI  DISPLEJ u gradskom parku na Trgu oslobodilaca, “pred nosom”  općinske administracije načelnika Farisa Hasanbegovića (SDA), a da to NIKO NE PRIMIJETI.

Općinski inspektor Fadil Rekanović , sve lulu  pušeći, pred  više svjedoka, glasno i jasno, a pretpostavlja  se, doduše,  da je bio pod punom sviješću, kazao  je  kako on  “ 24  sata dnevno svih sedam dana stoji kao bedem  na očuvanju interesa Općine”. 

– Inspektor Rekanović je to  rekao  u mom, prisustvu  građevinskog inspektora  Amela Kadirića, Šefika Sinanovića i još jednog službenika Općine, prezime mu je Kurbegović -kaže Arnel Terzić

Rekanović je, ili velika Spavalica  ili  Lažov.

Ili  je  “interes  Općine”  bio  da  se BESPRAVNO  POSTAVI DISPLEJ, a  da  to NIKO,  pa ni  Spavalica  Fadil,  NE PRIMIJETI.

Zanimljivo, prozor  službenika Općine Fadila Rekanovića u zgradi  na Trgu oslobodilaca (nekadašnja  ŠIP-ova zgrada),kakve li  slučajnosti, upravo  gleda  na Displej od posebnog političkog interesa.

U dokumentu  broj:03-23-1794 od 25.juna 2019.godine Općine Sanski Most  piše  da je Mirza Kamber , vlasnik firme “Fabular” odnosno Agencije za reklamu i propagandu, obradu podataka, usluge hostinga i djelatnosti povezane sa njima legalizirao  slobodnostojeći reklamni pano (led displej)  14.decembra  2018.godine.

 

Mirza Kamber  postavio  je  Displej “pred nosom ” administracije načelnika Hasanbegovića  početkom 2017.godine, dakle u vrijeme  kada je općinski  inspektor Fadil Rekanović spavao  na radnom mjestu.

Portal Cazin.net 11.aprila2017.godine objavljuje reklamni tekst o postavljanju  led displeja  u Sanskom Mostu-dokaz  da Displej  već “uveliko radi” i, to bezobrazno opet naglašavamo,APSOLUTNO BESPRAVNO.

     

Drugi dokument u posjedu našeg portala je Ugovor  o zakupu zemljišta  od  25.maja 2018.godine između Općine Sanski Most zastupane po načelniku Farisu Hasanbegoviću  kao zakupodavcu  i “Fabulara” zastupane po Mirzi Kamberu kao zakupcu. Ugovor  je zaključen na godinu dana, a Kamber je za korištenje 6, 24 kvadrata u gradskom parku dobio  mjesečnu zakupninu  od 37,44 KM ili sa PDV-om 43,81 KM.

U  prvoj zoni građevinskog zemljišta.

Toliko lokalni prosjak prikupi  za sat ispred “K0nzuma”.

No, ovdje je razumno postaviti pitanje kako je bilo moguće  tog 25. maja 2018.godine sklapati  ugovor  sa  firmom koja je bespravno postavila Displej “pred  nosom”  općinske administracije.

Odgovor  bi  trebao  dati načelnik Hasanbegović.

Uputno je , prije nego uopće dobijemo ikakav odgovor od poslovično lijenog  načelnika, primijetiti  da  se u Uvjetima legalizacije  za slobodnostojeći  reklamni pano sa  rokom zadržavanja  na mjestu postavljenja do 1 godine ( općinski akt broj: UP1-03-23-2-1452/18 od 3.12. 2018. godine među nekih 40 uvjeta nigdje ne pominje ugovor   kao prethodni uslov za legalizaciju Displeja) pa  se uz to opravdano postavlja  pitanje , da li  je bilo moguće potpisivati ugovor  sa  firmom (agencijom) koja  prethodno nelegalno radi ( jer je bespravno postavila Displej).

    

No, očiglednije je da je ovdje riječ o  “temeljnoj”  podjeli građana na one Prvog  i  Drugo reda, pri čemu  je sin predsjednika SDA Sanski Most, ne samo  građanin Prvog, nego Najprvijeg reda.

Inače, firma “Fabular”  je na vrlo  kontraverzan način dobila prvi  ugovor  sa Općinom Sanski Most  o  zakupu reklamnog panoa u središtu grada, to je  ta čudna  2017.godina u kojoj su inspektori  “spavali na radnom mjestu”. Naime, sadašnji  direktor “Fabulara” je kao predsjednik  Udruženja “Plan B”   sa Općinom Sanski Most potpisao pomenuti  ugovor o zakupu zemljišta za period od 1.aprila  2017-1.aprila 2018.godine.U međuvremenu je  prava na reklamni pano koji je “osvanuo” u centru grada bez prateće dokumentacije preuzelo pravno lice  “Fabular” direktora Mirze Kambera.

     

Rješenje o  izvedenom stanju , akt Općine broj UP -1-03-23-2-1452/18 od 14.decembra 2018.godine ukazuje   kako  je investitor ” Fabular” tog datuma konačno, nakon 20 mjeseci i 7 dana od bespravnog postavljanja Displeja  ( prema  našim informacijama počeo  je sa radom 7.aprila 2017.godine), počeo poslovati  “normalno”.

Da, bilo  bi , možda normalno, da početkom 2019.godine , tačnije 18.februara lokalna policija i i kantonalni istražitelji  zajedno sa zaposlenicima “Elektrodistribucije ” Sanski Most nisu izvršili kontrolu električno sata, odnosno mjernog mjesta električne energije u RTV “Sana” u Sanskom Mostu, budžetskog javnog medija, u prostorijama na Trgu oslobodilaca. Tada  je  utvrđeno ono o čemu je “brujao” grad da  se na sat  za struju  ove medijske kuće prikupčala firma “Fabular” vlasništvo Mirze Kambera.

Drugim riječima, građanin Najprvijeg reda i sin predsjednika SDA Sanski Most, legalizirao je krajem decembra  2018.godine Displej od posebnog političkog interesa, ali je, u skladu sa usvojenim mišljenjem  o svom posebnom statusu  u društvu, dobronamjeno sugrerirao direktorici RTV “Sana”  da se prikopča  na mjerno mjesto ove budžetske ustanove.

Sudeći po daljnjem raspletu događaja, direktorica je oduševljeno prihvatila ovu sugestiju.

U stvari, bila je to molba  koja se”ne može odbiti”.

“Krađa” električne energije dogovorena je  sa odgovornim licima RTV “Sana”, a  navodni formalno-pravni osnov  je  sporazum o suradnji koji je direktorica  RTV “Sana”  Suada Jakupović  potpisala  sa  direktorom “Fabulara” Mirzom Kamberom u martu prošle godine u trajanju od  24 mjeseca.  U  ovom aktu  se ne navodi    da će  Kamber kao  “vid  suradnje”   provesti  električni kabal  koji  je spojen na displej   u  gradskom parku u vlasništvu “Fabulara” i  “nakačiti”  se na  električno brojilo   RTV “Sana”.

Policija je  prekinula ovu nezakonitu farsu.