Norveška: Prvi koraci ka ostvarivanju boljih prava naše dijaspore

Direktna aviolinija Sarajevo-Oslo je bila ukinuta te nakon intervencije Ambasade BiH u Oslu ponovo uspostavljena, međutim, ambicija nam je da imamo dugoročno redovnu avioliniju, ne samo sezonsku, kazao je Makarević.

BiH je uslijed komplikovanog procesa pri vađenju radnih dozvola naših firmi za poslovanje u Norveškoj, zatražila pojednostavljene ovih procedura.

Pitanje penzionog statusa i dvojnog državljanstva

Tokom rata naši ljudi su u Norveškoj dobili status kolektivne zaštite, a ne status azilanata, što za rezultat ima matematički gledano, niže penzije što je neugodna situacija i Ambasada je u više navrata apelirala da se ovo penziono-statusno pitanje pozitivno riješi za naše građane.

Postoji inicijativa – grupa naših građana u Norveškoj, a pokrenuta je Peticija. Međutim, naravno cilj nam je da se o ovome diskutuje na državnom nivou.

Norveška vlada je na Parlamentu pokrenula pitanje dvojnih državljanstava. Ovo je posebno bitno za BiH, jer na dnevnom osnovu gubimo naše državljane, odnosno mnogi se odriču državljanstva BiH.

S obzirom na to da će ovaj zakon stupiti na snagu sljedeće godine, važno nam je da ostanemo u prisnoj vezi s norveškim vlastima po ovom pitanju, kazao je naš ambasador.

U rad naše ambasade u Norveškoj, te aktivnosti naše dijaspore,  u mnogome je uključen i Savez udruzenja gradjana BiH u Norveškoj.

/BHRT/