Redakcija ReprezenT-a na Program USAID aplicirala je Prijedlogom Projekta pod nazivom: „Osnaživanje uloge žena u javnom životu Unsko-sanskog kantona“. Cilj Projekta je da se ženama sa prostora USK-a, iz svih lokalnih zajednica podjednako, pruži više prostora u medijima, da se podstiče njihovo osnaživanje i da se sa ženama kroz medijske sadržaje otvori javni dijalog o važnosti lokalnih problema i lokalnih izbora te načinu njihova rješavanja.

Projekt čija realizacija započinje u augustu, upravo ovom najavom, pratit će ženska postignuća i zauzimati afirmativni pristup kroz slijedeće medijske sadržaje koji će se realizirati u narednih 15 (petnaest) mjeseci:

-Sa ženama koje su angažirane u politici producirat će se i objaviti 8 (osam) video priča-intervjua, u dva grada i šest općina.

-Sa uspješnim ženama u bilo kojoj oblasti također će se producirati i objaviti 8 (osam) priča-intervjua.

-I sa osam uspješnih liderki nevladinih organizacija producirat će se 8 (osam) priča-intervjua.

-Redakcija ReprezenT-a će se potruditi da pronađe u svakoj od lokalnih zajednica po jednu ženu za koju se vežu određene zanimljivosti te pripremiti, producirati i objaviti također 8 (osam) reportažnih priča.

U sklopu Projekta Redakcija ReprezenT-a se obavezala pripremiti i objaviti četiri istraživačko-analitičke priče (1) Nevladine organizacije USK-a. (2) Žene u politici USK-a. (3) Žene u programina političkih partija i, (4) Žene u aktuelnim sazivima gradskih-općinskih vijeća.

U sklopu Projekta Redakcija će pripremiti i objaviti 8 (osam) analitičkih priča o nevladinim organizacijama u svakoj od lokalnih zajednica USK-a. Na realizaciji ovog Projekta, pored članova Redakcije ReprezenT-a, angažirani su ponajbolji novinari-snimatelji sa prostora USK-a: Azra Bajrić i Amir Budimlić (Cazin), Muhamed Sadiković i Hasan Arnautović(Bihać), Zlatan Čekić i Midhat Dedić (Sanski Most i Ključ).

Tokom trajanja realizacije Projekta u narednih 15 mjeseci Redakcija ReprezenT-a će pripremiti i realizirati dvije stručne edukacije namijenjene ženama i to: (1) Kako da žene uspostave bolju saradnju sa medijima i (2) Kako da žene poboljšaju i unaprijede korištenje društvenih mreža u vlastitom interesu.

Redakcija je za realizaciju Projekta obnovila opremu, urađen redizajn Portal i zaposlena jedna nova radnica.

Dakle, sa Projektom započinjemo a za njegovu bolju i kvalitetniju realizaciju, svojim prijedlozima i sugestijama oko izbora gore pomenutih sagovornica, mogu učestvovati i naši čitatelji, naročito ženska populacija koja sa 67% učestvuje u našoj čitalačkoj publici a isti je procenat učešće žena u praćenju naših video sadržaja i na YouTube kanalu.

Gradimo mostove među ljudima, vremenima i prostorima

Dvadeset mjeseci čekamo na odgovor predsj. OV Fikreta Bašića, člana Laburističke stranke

U realizaciji Projekta samo smo u Velikoj Kladuši, u Laburističkoj stranci, naišli na nerazumijevanje i odbijanje saradnje, koja je van svake smunje, od obostranog interesa i koristi. Predsjednici ove političke partije, Elviri Abdić Jelenović, pismeno smo se obratili, i između ostalog napisali: …Vama se gospođo Abdić-Jelenović obraćamo i nudimo da budete naša sagovornica za priču-intervju o ženama angažiranim u politici za područje općine Velika Kladuša… Gospođa Abdić-Jelenović je odgovorila u svom stilu, vrijeđanjem i omalovažavanjem, pa i lažima, jer piše kako na ovom mediju nije nikad objavljen niti jedan članak ili reportaža o njenom političkom radu. A jeste, itekako, vidi se na priloženoj fotografiji naslovnice ReprezenT-a. …Naprotiv, piše Abdić-Jelenović, vaši tekstovi su ispunjeni mržnjom, netrpeljivošću diskriminacijom kako ideološkom tako i polnom, te me Vaš poziv istinski iznenadio

Dvadeset mjeseci čekamo na odgovor načelnika Fikreta Abdića, osnivača Laburističke stranke

Ako je ova pismena pa i ona usmena konstatacija na desetine puta izgovorena iza vijećničke govornice tačna, evo prilike da se gospođa Abdić-Jelenović zauvijek riješi ReprezenT-a i „problema“ koje navodno nanosi njenoj političkoj partiji i aktuelnoj vlasti. Adresa na kojoj možete osporiti Projekt i dovesti ovu Redakciju u neprijatnu pa možda i bezizlaznu situaciju je www.imep.ba. Niti jedan donator, a najmanje USAID, nebi prihvatio medij čiji su tekstovi ispunjeni mržnjom, netrpeljivošću i diskriminacijom. Naravno, ako im se obratite, pripremite tekstove u kojima ste optužujuće navode pronašli. I pitat će Vas, šta ste po tom pitanju poduzeli, a niste ništa, jer se niste imali osnova žaliti ni Vijeću za štampu i online medije a kamo li sudu. Na pisanje drugih medija ste se itekako žalili i po petnaestak puta godišnje. Dakle, gospođo Abdić-Jelenović, nešto na liniji ReprezenT – aktuelna vlast, čitajte Laburistička stranka, očito ne štima pa Vam predlažem da vidite kakvo je stanje kod Vas, u aktuelnoj vlasti (koju od marta 2018. Velika Kladuša nema jer ste svojim ponašanjem ostali bez većine u Općinskom vijeću). Što se ReprezenT-a tiče, mi nastavljamo, kako nas Vi etiketirate, sa tekstovima punim mržnje, netrpeljivosti i diskriminacije a što je u biti samo istina koja Vas i Vašu (ne)postojeću aktuelnu vlast pogađa i iritira. Aktuelna (ne)postojeća vlast nikako da shvati da mi u ReprezenT-u ne pristajemo na ucjene i da kao takvi dodatnim naporima stižemo sve a konkurenciju prestižemo u gradnji mostova među ljudima, vremenima i prostorima, a do Vaših optužbi koje već godinama iznosite, držimo koliko i do lanjskog snijega.

Napominjemo da je Vijeće za štampu i online medije u BiH organiziralo svoj prvi trening za urednike-novinare baš u Redakciji Portala Reprezent.ba u okviru Kampanje „STOP! Govor mržnje“ (pogledati ovdje). Vijeće za štampu u BiH, zajedno sa partnerima, organizira u skopu Kampanje „Stop! Govor mržnje“ edukacije za uposlenike online medija o prepoznavanju i reagovanju na govor mržnje u njihovom online prostoru. Cilj projekta je zaštita slobode govora i slobode izražavanja, metodom praćenja i sprječavanja širenja govora mržnje u komentarima posjetilaca online medija, te edukacijom drugih, ovim problemom pogođenih, sfera bh. društva. Dakle, i Vijeće za štampu i online medije adresa je na koju se Abdić Jelenović inače može obratiti ali kada u tekstorima ReprezenT-a pronađe jezik mržnje.

ANTRFILEIMEP je USAID-ov petogodišnji program (april 2017 – april 2022.) sa glavnim ciljem da doprinese nezavisnosti medija i slobodi izražavanja u Bosni i Hercegovini kroz jačanje održivosti medija, podizanju kvaliteta medijskog sadržaja, jačanju kapaciteta novinara, osiguranju pravne podrške medijskim organizacijama i novinarima, uključujući građane kao aktivne učesnike koji doprinose medijskom prostoru, sa elementima jačanja kapaciteta građana i jake promocije nezavisnih medijskih glasova u BiH. Ovaj petogodišnji USAID-ov projekat implementira Centar za promociju civilnog društva, u partnerstvu sa Otvorenom mrežom.

Esad ŠABANAGIĆ