ISTRAŽIVANJE CIN-a Ovo su kažnjene sudije i tužioci iz Unsko-sanskog kantona

Ovo  su disciplinski kažnjavani sudije i tužioci koji su radili ili rade na Unsko-sanskom kantonu (USK) u općinskim, Kantonalnom sudu u Bihaću i Tužilaštvu USK.

Napominjemo da spisak nije potpun ni konačan nego je rezultat onoga što je Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) otkrio u svom velikom istraživanju.

Ovdje  objavljujemo samo  sudije i tužioca sa USK. 

Na kraju ovog spiska  pogledajte  bitne činjenice iz istraživanja CIN-a.

 

Branka Kragulj, sudija u Općinskom sudu Sanski Most

-Javna opomena, sporazum, 2010.godine; kažnjena je zbog kašnjenja u izradi više sudskih odluka
– Javna opomena, sporazum iz 2015. godine; kažnjen zbog odlugovlačenja  sa okončanjem 17 izvršnih predmeta, nedovoljan broj riješenih starih predmeta

Emir Hasić, sudija u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši

– smanjenje plate, sporazum iz 2018.godine; kažnjen zbog kašnjenja u izradi 21 parnične presude, u 27 završenih predmeta nije napisao presude

H.B., sudija u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši 

– Javna opomena, sporazum iz 2016. godine; neprimjereno ponašanje, kao svjedokinja u predmetu rekla drugoj svjedokinji tokom ročišta da laže i da je psihički bolesnik

Idriz Begić, tužilac u Tužilaštvu USK

– Javna opomena, sporazum iz 2o10. godine ; kažnjen zbog nemara u vršenju službene dužnosti
– Smanjenje plate, prvostepena odluka iz 2012. godine; kažnjen  zbog odugovlačenja rada na parničnim predmetima, u 28 predmeta nije izradio sudske odluke, u tri nije postupio po odgovorima na tužbe, a u pojedinim predmetima je navodio netačne datume izrade presuda.

Muhamed Budimlić, tužilac u Tužilaštvu USK

– Smanjenje plate, sporazum iz 2015. godine; kažnjen zbog nerada u tri zadužena krivična predmeta koji je doveo do zastare.

Vesna Terzić, sutkinja u Kantonalnom sudu u Bihaću

– Javna opomena, sporazum iz 2014. godine ; kažnjena zbog kašnjenja u donošenju sudske odluke, nedovoljan broj rješenih starih predmeta.
– Razrješenje, odluka VSTV-a iz 2018. godine; kažnjena zbog nemara i nepažnje u vršenju službene dužnosti, ponašanje koje šteti ugledu tužilačke funkcije, propuštanje postupanja sa odlukama VSTV-a.

Vildana Dedić, tužiteljica u Tužilaštvu USK, Odjel u Sanskom Mostu

– Smanjenje plate, sporazum iz 2015. godine; kažnjena zbog nerada na rješevanju četiri predmeta

Novinari CIN-a su otkrili imena 122 sudija, tužilaca i stručnih saradnika koji su disciplinski kažnjeni jer su u svom radu pravili greške. Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je objavio bazu o disciplinskim kaznama koje je Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) izreklo sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima u posljednjih devet i po godina.

Baza sadrži: imena kažnjenih, nazive institucija u kojima su počinili prekršaj, vrstu kazne i opis prekršaja. Ove podatke novinari su prikupljali na osnovu 138 disciplinskih odluka kojima su od 2010. do polovine 2019. godine kažnjene sudije, tužioci i stručni saradnici koji su prekršili Zakon o VSTV-u i etičke kodekse.

Disciplinske komisije VSTV-a su kažnjavale sudije i tužioce zbog zastare predmeta, presuda koje nisu pisali i osuđenika koje nisu slali u zatvor. Rukovodioci institucija su zapošljavali radnike mimo procedura, sudije su sudile zajedno sa članovima svojih porodica, a neki su se ponašali nepristojno prema kolegama i strankam

Međutim, za ove greške građani Bosne i Hercegovine uglavnom nisu znali. To je zbog toga što se imena disciplinski kažnjenih objavljuju rijetko, uglavnom kada se radi o rukovodiocima ustanova ili o predmetima o kojima novinari izvještavaju. Prekršaji većine sudija i tužilaca ostaju tajni.

VSTV objavljuje na svojoj internet-stranici disciplinske odluke, ali bez imena kažnjenih i naziva institucija u kojima rade.

Novinari su pet mjeseci prikupljali sudske i tužilačke dokumente te razgovarali sa sudijama i tužiocima kako bi otkrili ko su oni koji su činili prekršaje tokom svog rada. Do kraja ovog istraživanja novinari su identifikovali 122 kažnjenih sudija, tužilaca i stručnih saradnika.

Iako su novinari CIN-a više puta od VSTV-a tražili informacije o kažnjenim sudijama i tužiocima, ova institucija ih je odbijala dati. Objasnili su da štite privatnost i integritet sudija i tužilaca.

Mišljenja sudija i tužilaca u vezi sa ovim su podijeljena. Dok dio njih smatra da javnost ne treba znati ništa o disciplinskim postupcima, drugi su mišljenja da podaci trebaju biti javni…(    )

Članovi VSTV-a su više puta zbog CIN-ovih upita raspravljali o tome kako da u budućnosti objavljuju informacije o disciplinskim postupcima. Međutim, ni dvije godine nakon prvog upita praksu objavljivanja podataka još nisu promijenili.

Radeći ovo istraživanje, novinari CIN-a su obavili 50 intervjua, poslali preko 100 zahtjeva i žalbi za pristup informacijama te prikupili stotine sudskih i tužilačkih dokumenata.