UVJETNA PRESUDA Muji Sinanoviću 8 mjeseci sa rokom provjere od 16 mjeseci za povredu nanesenu Asimu Kamberu

Na Općinskom sudu  u Sanskom Mostu pred sutkinjom Ivanom Kalinić-Ilinčić  22-godišnji Mujo Sinanović  danas je dobio uvjetnu kaznu  u trajanju od 8 mjeseci sa rokom provjere od 16 mjeseci za krivično djelo “Teška tjelesna ozljeda” iz člana 172.stav 1, KZ FBiH koju je nanio Asimu Kamberu (59) , predsjedniku SDA Sanski Most.

Ovo je prvostepena presuda.

Optužnicu je zastupala kantonalna tužiteljica  Sadeta Muhić koja je pred sudom nevoljko priznala da je napravila grešku kada je u optužnici protiv Sinanovića potvrđenoj 11.septembra prošle godine na istom sudu navela netačan podatak da je Sinanović  prethodno kažnjavan za isto krivično djelo.  

Mujo Sinanović je po otvaranju glavnog ročišta izrazio  namjeru  da prizna  djelo, čime je značajno skratio krivični postupak, jer nije bilo potrebno izvođenje velikog broja dokaza i saslušavanje svjedoka. Sutkinja Kalinić-Ilinčić vodila je  postupak  vrlo profesionalno i korektno i u toku ročišta odbila veći broj navodnih medicinskih dokaza koje je tužiteljica Muhić dobila  od oštećenog Kambera,a neki nalazi, kao “vještačenje” porodičnog zubara  tužiteljica je zaprimila 15 mjeseci nakon nastanka povreda oštećenog.

Fotografija sa ranijeg ročišta 

Advokatica optuženog  Sinanovića Marija Stanković Vukmirica je na ročištu ukazala na pristrasnost tužiteljice prema  oštećenom, inače dugodišnjem funkcioneru i političaru  SDA, a   u 30-minutnoj završnoj riječi istakla je iskreno kajanje svog branjenika, njegovu mladalačku energiju i nezrelost u trenutku počinjenja krivičnog djela i na kraju kod Sinanovića izgradila želju da se pred sudom izvini oštećenom Asimu Kamberu. Na pitanje sutkinje Kalinić-Ilinčić hoće li, optuženi Sinanović se okrenuo prema Kamberu i izvinio mu se.

Stanković-Vukmirica je istakla  kako teška tjelesna ozljeda koju je zadobio Kamber nije izazvala , na sreću, opasnost po život, nije mu uništila  dio tijela, nije ga trajno oslabila, niti je oštećeni  bioonemogućen da obavlja svoje privatne i profesionalne poslove.Povreda nije kod oštećenog ostavila ni elemente  vizuelne naruženost.

Asim Kamber, s druge strane, kada je dobio riječ od sutkinje, ilustrirao je značajno nesnalaženje u temi i nastojao prikazati paniku i strah u kome živi on i njegova porodica zbog navodnih šikaniranja od strane optuženog i njegovog oca, pa je sutkinja bila prinuđena da ga vrlo obzirno usmjerava  na temu krivičnog postupka. Kamber je kazao i kako ne vjeruje u iskrenost optuženog i zatražio  da bude osuđen prema zakonskim mogućnostima, ali je na kraju apelirao da ” ostanemo ljudi”.

Sinanovićeva advokatica ga je zbog toga u završnoj riječi pitala zašto onda nije bio  za  ljudski dogovor kada je  ona sa  svojim branjenikom u oktobru  pokrenula inicijativu za  pregovor  sa Tužilaštvom o priznanju krivnje sa čim je bio upoznat,nego je bio protiv, pa je Tužilaštvo  na opće čuđenje odbila pregovarati o uslovima za priznavanje krivnje.

Sinanović: Priznao krivnju i uputio izvinjenje

-Oštećeni nije u tom smislu ništa preduzeo niti je pozvao mene kao branioca ili mog branjenika da se pregovara u vezi stim ili da barem iznese  svoj stav o tome…Ako oštećeni, kako sam navodi , jeste za suradnju, pomirenje i pregovaranje, onda je bilo sasvim logično za očekivati da se on javi, da preduzme bilo koji kroka u vezi stim, jer je on prije svega roditelj, visokoobrazovan čovjek i visoko pozicioniran čovjek u politici  FBiH što bi sve opravdalo takav njegov postupak, koji se od takvog profila ličnosti i očekuje. Sve je izostalo i sve to ukazuje i da na strani oštećenog nema bilo kakve volje o pregovaranju, vezano kako za krivično gonjenje, tako i u odnosu na njegovo zakonsko pravo da u ovom postupku postavi imovinsko pravni zahtjev-kazala je advokatica Marija Stanković-Vukmirica i na taj način ukazala  na  neiskrenost oštećenog.

Kamber: Pokušao sakriti neiskrenost 

Kamber je takođe  odbio  da  se izjasni o svom imovinsko-pravnom zahtjevu,a  činjenica da je pored izvještačene medicinske dokumentacije od strane dvoje ovlaštenih sudskih vještaka “naštancao”  još gomilu papira o  svom zdravstvenom stanju ukazuje kako će u  parničnom postupku koji će uslijediti tražiti  spektakularnu  novčanu odštetu.

Na nepravomoćnu presudu obje strane  imaju mogućnost žalbe.

Inače, Asima Kambera niko nije ni dopratio ni ispratio iz suda, dok je Muju Sinanovića tokom cijelog ročišta čekala veća grupa prijatelja.