POST FESTUM JEDNE PRESUDE Mujo je dobio uvjetnu, tužiteljica je oslobođena

Piše: Midhat Dedić

Nekoliko mjeseci ranije u sudskom hodniku svjedočio sam kada se kantonalna tužiteljica  Sadeta Muhić  Muji Sinanoviću snishodljivo obraćala hvaleći ga i birajući riječi. U jednom momentu je kazala “trebamo ostati dobri”. Mujo se smješkao.

Sinanović je  i tada bio  samo njen “tužilački predmet” i bilo je dovoljno da ga učtivo pozdravi i ništa više.

Tužiteljica je i na  način koji je kolokvijalno  nazvala “ostanimo dobri” skrivala svoje nečasne namjere  da Sinanovića “odradi”,   jer  fizički napao Asima  Kambera, predsjednika SDA Sanski Most.

U gradskim kuloarima i  Muhićka i druga tužiteljica  Vildana Dedić, godinama važe  za “Kamberove žene”, kao, uostalom, i  jedan cijeli “set” policajaca, sa “brzopoteznim” diplomama nastavnika dječijeg odgoja i kojekakvim menadžerima javne uprave skupljenih na privatnim školama od Cazina i Ljusine i drugih bh “obrazovnih vukojebina” , preko Prijedora i Viteza, što je za jednu drugu temu.

Kantonalna tužiteljica Sadeta Muhić je  u optužnici protiv Muje Sinanovića  koja je potvrđena 11.septembra 2018. godine  na Općinskom sudu u Sanskom Most i objavljena u medijima navela da je Sinanović ranije osuđivan za isto krivično djelo. Takva “ojačana”  optužnica “obišla je svijet”i Sinanoviću  je nanijela štetu. Iako nije bilo zakonskog osnova da se pominje presuda  koja formalno-pravno u trenutku pisanja optužnice protiv Sinanovića nije ni egzistirala, tužiteljica Muhić je to učinila kako bi dodatno kompromitirala mladića.

Ako želim da vjerujem u pravnu pamet pomenute tužiteljice i ulažem pritom mentalni  napor da to prihvatim, mada to ide  prilično teško, onda ću povjerovati kako je ovaj   “gaf”ona napravila kako bi se “svidjela”  oštećenoj strani, odnosno predsjedniku SDA Sanski Most. U protivnom, oprosti joj, Bože, jer nije dovoljno stručna.

Pritom je morala znati da  time  dodatno sramoti Sinanovića i izaziva  komentare javnosti kako se radi o “nepopravljivom”  dječku , recidivisti  kome će, kako stvari stoje, nasilničko ponašanje biti i ubuduće  “uobičajena” metoda “ubjeđivanja  sagovornika.

Osim toga ranije brisana presuda trebala je  Sinanoviću na ovom suđenju biti otežavajuća okolnost, što je tužiteljica itekako znala, a  takva “činjenica”, naravno, dobro  će poslužiti  oštećenom Asimu Kamberu.

Muhićka je ovaj zadatak dobro odradila.

No, problem za  kantonalnu tužiteljicu nastao je  u sudnici na glavnom ročištu kada joj je advokatica Marija Stanković – Vukmirica pred  sutkinjom Ivanom Kalinić-Ilinčić “očitala”  pravnu lekciju  u vezi sa ” podvaljivanjem”  ranije izbrisane presude protiv Sinanovića.

-Nije naodmet ponovo ukazati da osuda  kada je brisana se optuženom ne može cijeniti kao otežavajuća okolnost prilikom odmjeravanja kazne za novo krivično djelo. S obzirom da ni KZ FBiH  ni ZKP  FBiH ne predviđaju izričito dostavljanje sudu podataka o brisanoj osudi  protiv osobe protiv koje se vodi krivični postupak te s obzirom na odredbu člana 125 stav 7 KZ FBiH koji izričito propisuje da se brisanjem osude počinitelj krivičnog djela smatra neosuđivanim, to znači da ne postoji ni presuda ni podatak da je moj branjenik osuđivan-  kazala je pred sudom advokatica Marija Stanković-Vukmirica.

Kantonalna tužiteljica  Muhić je potom priznala grešku i  najavila da kao  “dokaz”  neće  prilagati  pomenutu nepostojeću  presudu protiv Sinanovića, ali šteta je već, kako smo konstatirali, a to je bilo poznato odmah po objavljivanju  optužnice, načinjena.

Inklinacija  kantonalne tužiteljice prema oštećenom predsjedniku SDA Sanski Most  ( na njenu žalost , nije ovo jedini primjer) , na što ju je upozorila i Sinanovićeva advokatica, bila je vidljiva i kroz  pokušaj prilaganja “naštancane”  medicinske dokumentacije kojom joj je Asim Kamber sukcesivno punio “dokazni” materijal.

Osim izvještačene dokumentacije sudskog vještaka patologa dr. Dževada Durmiševića i i Maje Martinović Muk,vještaka  za biološka vještačenja i DNK analizu  u Centru za forenzičku i informatičku podršku FUP-a  ostala medicinska dokumentacija  bila je  nagomilavana kao nekakav kvantitativni pokazatelj zdravstvenih tegoba  oštećenog .Ipak, kada je tužiteljica kao “dokaz” priložila nalaze porodičnog zubara Asima Kambera i to sa datumom starim 15 mjeseci od dana povrede, bio je to jeziv ali i tragikomičan trenutak šta se sve mora učiniti i koliko se nisko može i, izgleda, mora pasti. Taj “nalaz”  počinjao je zubarskom reklamom  o garanciji za protetske radove,a ostali  dio “nalaza” bio je ispisan rukom. Naravno, optužena strana prvi put se u sudnici susrela sa njim.

-Ja nikada u životu nisam vidjela jedan ovakav nalaz  i ja se na ovakav nalaz ne želim izjasniti- kazala je advokatica Marija Stanković-Vukmirica mašući  zubarskom reklamom u sudnici.

Sutkinja Kalinić-Ilinčić nije prihvatila ovaj  “dokaz” Tužilaštva.

Kao  što  je poznato, sud  je nepravomoćno osudio Muju Sinanovića  na 8 mjeseci uvjetno, sa rokom provjere od 16 mjeseci.

Tužiteljica  je oslobođena.

Mislim, oslobođena je obaveze  da pred javnošću objašnjava svoje  (ne)namjerne  “omaške” (tako ih je nazvala  u sudnici) uz pomoć kojih je bila pripremila strožiju krivičnu egzekuciju optuženog Sinanovića.

Bh javnost već godinama vrišti o “inspirativnoj” vezi pravosuđa i politike.

Taj stereotip uništava supstancu BiH, ljudi odavde bježe bestraga.

Ovakva “ponašanja”  tužilaca  ili sudija trebaju  biti alarm,a nisu, nego se ” u trku” optužuju “tendenciozni”  novinari.

Tužioci i sudije ne bi smjeli biti  “militarni” dijelovi  funkcionerske  mafiokracije, čemu svjedočima skoro dva desetljeća nakon rata.

Bez obzira koliko jaki bili lokalni moćnici, pravosuđe  mora biti izvan te “zemne igre prilagođavanja” i sfera jednakih šansi za pravdu.