ELVEDIN SEDIĆ: U prvom mjesecu primjene e-iskaznice ima tehničkih problema, apoteke nisu dužne da kontroliraju da li je pacijent osigurano lice, to je zadatak ljekara

Novembar je  prvi mjesec službene  i pune primjene e-iskaznice  preko koje pacijenti  Unsko-sanskog kantona  podižu lijekove i terapije  u  krajiškim apotekama.  Direktor ZZO USK Elvedin Sedić ovaj mjesec naziva probnim, odnosno periodom prilagođavanja u kome su mogući tehnički problemi. U razgovoru za naš portal objašnjava različite  probleme tokom prvog mjeseca primjene e-iskaznice.

-ZZO USK je od 01.11.2019. godine počeo sa primjenom elektronskih iskaznica pri podizanju lijekova u ugovornim apotekama n apodručju USK. Obzirom da smo  pretpostavljali da će u prvom period biti određenih tehničkih poteškoća , ostavili smo mogućnost da se u toku mjeseca novembra terapija/lijekovi podiže i na “stari” način uz ukucavanje JMBG. Obaveza apoteka je da svaki dan dostave izvještaj zbog čega nije bilo moguće koristiti e-iskaznicu, kako bi etklonili eventualne tehničke poteškoće. Ovaj način realizacije izdatih recepata ostaje do kraja tekućeg mjeseca, nakon čega prelazimo na izdavanje lijekova isključivo uz e-iskaznicu i lični dokument. Više je razloga zbog čega smo se odlučili na ovaj korak, među najbitnijim je ipak smanjenje mogućnosti zloupotrebe kod podizanja terapije i veće kontrole izdavanja lijekova u ugovornim zdravstvenim ustanovama. Naravno sve u interesu osiguranih lica- kaže direktor Sedić.

Pitamo ga  za  bar-kod čitače apoteka i  tehničke probleme oko očitavanja barkoda sa e-iskaznica.Ako je tačna infrormacija  da je objavljeno da oni “nisu u redu”, kako to da oni očitavaju  ogromnu većinu bar-kodova sa e-iskaznice, uz određeni manji postotak navodnih greški , što na kraju dovodi do velikih problema prilikom pravljenja mjesečnih faktura’?

-Kada je u pitanju oprema (konkretno čitači) ugovorne zdravstvene ustanove – apoteke su dužne nabaviti odgovarajuću opremu (obaveza iz zaključenih ugovora). Istini za volju,ponekad je kod nemoguće očitati ili je neka druga tehnička greška u pitanju, ali smo do sada u postpuku kontrole kartica u ZZO USK uočili zaista relativno mali broj takvih slučajeva. Dakle moguće je da pojedini čitači u apotekama nisu tehnički ispravni, međutim njihova je obaveza da nabave odgovarajuće čitače-odgovara  direktor ZZO USK.

– Da li ste vršili  pregled e- iskaznica  i eventualno uočili, što se tvrdi kod velikog broja apoteka, da bar kodovi na e-iskaznicama nisu kvalitetno urađeni pa imate razmazane, podebljane, ili čak slabo vidljive  bar-kodove?! Šta  u takvim slučajevima? Da  li bar kod čitači u apotekama mogu “čitati sve” ili  će,eventualno, imati “probleme” sa očitavanjem takvih zamrljanih bar-kodova?

-Ukoliko se i dalje budu javljali problem tehničke prirode, postoji mogućnost da se omogući korištenje JMBG do kraja ovog mjeseca. Nakon tog perioda tehnička podrška će biti na raspolaganju za sve eventualne poteškoće pri realizaciji recepata u apotekama. Naravno oštećene kartice je uvijek moguće zamijeniti. Kartice se prije svakog izdavanja testiraju u ZZO, tako da uopće ne izdajemo kartice koje su tehnički neispravne.

– Ako se radi o cjelovitom sistemu e -recepta zašto apoteke  koje imaju ugovor sa ZZO USK, nisu npr. zadužile bar-kod čitače koji su analogni sistemu koji je ugradio “Medit”, jer su i apoteke ,čini mi se, dio ovog sistema?

-Mislim da sam  djelimično već odgovorio na ovo pitanje, dakle apoteke su dužne same nabaviti čitače. Svaki čitač je u suštini kompatibilan, jer se radi o jedinstvenom barkodu, koji se pojavljuje na gotovo svim proizvodima i robi koja se prodaje.

–  Da li apoteke imaju obavezu (pravo)  da provjeravaju  da li je pacijent sa  e-iskaznicom osigurano lice?  Koliko je poznato, apoteke su dužne da  za onu 1 KM farmaceutske takse  pravilno skladište i čuvaju lijek, izdaju ga i prepisuju pacijentu i objašnjavaju na koji način se lijek koristi.Naime, dešava se  da ljekar  koji piše e-recept izda e- recept pacijentu koji u tom trenutku nije osiguran ( nije osiguran  u trenutku izdavanja e-recepta). Takav e -recept dolazi apotekama i one izdaju lijek, ne provjeravajući (jer to i nije njihov posao) da li  je lice osigurano. Kada se na kraju mjeseca ispostavi na fakturi od deset i više hiljada KM da  jedan ili dva – recepta “nisu u redu”, jer pretpostavljeni pacijent nije bio osiguran,mora se stornirati cijela faktura i to stvara velike probleme svima. Čija je krivica u ovakvom slučaju?

-Upoznati smo sa ovakvim slučajevima i naravno ovo je korak dalje u sprečavanju upravo ovakvih situacija, jer se do sada terapija izdavala na temlju JMBG. Obzirom da je to stvaralo velike mogućnosti zloupotrebe, a s druge strane sužavalo mogućnost kontrole od strane ZZO USK odlučili smo se na ovaj korak-kaže Sedić i dodaje:

Apoteke nisu dužne da provjeravaju da li je neko osigurano lice ili ne.  Šta više,ukoliko je nekom odobren recept oni su dužni postupiti i izdati lijek na osnovu recepta. Uvid kroz sistem da li je neko osigurano lice ili ne imaju ljekari u zdravstvenim ustanovama.ZZO USK ima saznanje da kroz sistem ovaj problem nije obuhvaćen na način da isključi eventualne greške ili zloupotrebe zbog čega smo se odlučili u narednom periodu kroz informacioni sistem ugraditi dodatne filtere kako bi se u potpunosti onemogućilo izdavanje recepata, ali i pružanje zdravstvenih usluga za lica koja nemaju status osiguranih lica.

– Da li je, moguće, problem kod kompanije koja je ugradila ovaj sistem (“Medit”) ,a ne vodi dovoljno računa o ažuriranju baze podataka  u svim njenim segmentima?

-Ne bih rekao da je u pitanju propust kompanije čiji program se koristi. Naš je zadatak da im damo smjernice šta želimo kroz program realizirati, njihovo je da to implementiraju. Mogu reći da do sada nije bilo problema u tom pogledu, bar u periodu koliko sam ja na čelu ZZO USK. U ove druge špekulacije oko nabavke samog programa i ostalih stvari ne bih davao komentar. To su stvari koje su se dešavale puno ranije, a za koje je i tužilaštvo USK utvrdilo na nije bilo elemenata za podizanje optužnice.