PRAVNA POBJEDA Šefiku Sinanoviću vraćeno naoružanje koje mu je nezakonito oduzela Treća policijska uprava Sanski Most

Sanska policija  je  rješenjem  od 17.januara ove godine Sanjaninu  Šefiku Sinanoviću  privremeno izuzela  lično naoružanje,a konačnim rješenjem Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Unsko-sanskog kantona (USK) od 13.februara Sinanoviću  je oružje vraćeno.

Treća policijska uprava Sanski Most nema pravo žalbe na rješenje o  vraćanju naoružanja niti ima pravo podnošenja  tužbe, odnosno vođenja upravnog spora.

Šefik Sinanović  je blagovremeno podnio  žalbu na privremeno rješenje Treće policijske uprave Sanski Most  i u njoj naveo kako  su  “razlozi” koje  je Treća policijska uprava navela kao  odlučujuće  za oduzimanje naoružanja optužnica za “oštećenje tuđe stvari” ( poznata kao slučaj “kresanja drveća ispred Sinanovićevog objekta u glavnoj gradskoj ulici”) koja je politički motivirana i slučaj upitne lakše tjelesne povrede M.Z. sa kojom on nema ništa.

Tokom ovog postupka utvrđeno je da prvostepeni organ nije potpuno utvrdio sve odlučujuće pravno relevantne činjenice na osnovu kojih se može izvesti zaključak o postojanju uvjeta za privremeno oduzimanje vatrenog oružja u smislu da se nije vodilo računa o odredbama člana 51. Zakona o oružju  municiji, stoji u obrazloženju Uprave policije MUP USK.

Drugim riječima,a tako stoji i u obrazloženju, “prvostepeni  organ nije pružio  dokaze koji upućuju  na postojanje posebnih razloga sigurnosti i zaštite javnog reda i mira i sigurnosti građana, kao ni razloge da se je radilo o poduzimanju hitnih mjera , koje se ne mogu odlagati…”

O kakvoj se “hitnosti” radilo kod policijskih službenika govore aposolutno provjerljive činjenice – navodno “oštećenje tuđe stvari” ( slučaj “kresanje drveća”) dogodilo se u maju 2019.godine, dakle osam mjeseci ranije, a navodno povređivanje 31.decembra 2019., dakle 18 dana nakon donošenja osporenog rješenja .

 

 

 

Šta se da zaključiti iz  prezentiranog rješenja a obzirom na sve okolnosti koje su dovele do donošenja privremenog rješenja  o oduzimanju Sinanovićevog naoružanja.

Prvo, da je oduzimanje naoružanja politički motivirano, kao  i  optužnica za “kresanje  drveća”.

Drugo, da policijski službenici (pojedinci) služe umjesto  državi, privatnim i političkim  interesima lokalne stranačke vrhuške,a  za to vrijeme uredno primaju državne plate i imaju sve privilegije državnih službenika.

Treće, ukoliko nije tako, onda se radi o  nestručnim licima  koje donose pravno neutemeljenea rješenja  koja padaju ” u roku odmah”.Da se razumijemo, treća opcija je najmanje vjerovatna.

   

Sinanović: sam protiv dvojice

Šefik Sinanović, to zna cijeli grad i bez našeg obrazlaganja , čak  i političko Sarajevo (pri tom se misli na Bakira Izetbegovića) ,  vodi višegodišnju  bitku protiv Asima Kambera koji  je  šef SDA Sanski Most i svojim uticajem preko  izvršne i zakonodavne vlasti sprečava izgradnju  Sinanovićevog objekta  u centru .  Ovo je blagi opis onog što Kamber  radi preko “svojih” ljudi.A on ima “svoje ljude” i u sanskoj policiji i to je javna  tajna.

Stoga je jasno da  čin oduzimanja naoružanja Šefiku Sinanoviću ima  svoju jaku političku sjenku koja se sa Trga ljiljana širi i vuče  sve do prvog sprata Treće policijske uprave Sanski Most.

Za drugačiji zaključak nema argumenata, pogotovo kada se  u “zaključna razmatranja”  uključi  i Rješenje Uprave policije MUP USK kojim se  Šefiku Sinanoviću  naoružanje vraća bez prava žalbe Treće policijske uprave i bez prava pokretanja upravnog spora, odnosno tužbe.

Šefik Sinanović je pokreno  postupak kod Uprave policije MUP USK utvrđivanja svih okolnosti vezanih za  nezakonito oduzimanje naoržanja preko Unutrašnje kontrole MUP USK .

Istovremeno će kod nadležnog suda podnijeti  privatnu tužbu protiv Treće policijske uprave Sanski Most  za nadoknadu štete .