KAD BOJOVNIK BJEŽI OD RJEŠENJA AGENCIJE Da li to majka ikada više rađa?

 

Piše: Midhat Dedić

 

Bojovnik  i federalni zastupnik  Asim Kamber objavio je nezakonito  31.januara  2019.godine na svom blogu moje i  lične podatke  moje supruge ( podaci o radnom odnosu, ugovori o djelu, datum i mjesto rođenja, stručna sprema).

To je konstatirala  Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH u Rješenju broj UPI 03-1-37-1-22-8 /19 DGL od 1.avgusta 2019.godine.

U Rješenju Agencije  je Asimu Kamberu naloženo da sa  bloga asimkamber.com ukloni naše dokumente iz radno-pravnih odnosa u roku od 15 dana od prijema Rješenja, te pismeno obavijesti Agenciju i dostavi dokaze o izvršenju naloženih upravnih mjera.

Od 1.avgusta 2019.  do  danas, sedam mjeseci, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH NIJE USPJELA da uruči pomenuto Rješenje Asimu Kamberu!?

Odgovorni  službenik Agencije u telefonskom  razgovoru kaže da nisu imali sličan slučaj.

Potpuno im vjerujem.

Razumijem da ni oni ne razumiju više ništa, jer su upali  u području košmara u koje ih je uvukao Vladalac Sanskog Mosta.

Na cijelom svijetu ne postoji Lik sličan Bojovniku Asimu Kamberu.

Svjestan da nakon prijema Rješenja svakako  ide  privatna  tužba za nezakonito objavljivanja ličnih podataka Asim Kamber prostituira  svoj “lik i djelo” nenormalnim izbjegavanjem prijema  pismena.

Svjestan da u upravnom postupku Agencija ne može  tražiti dostavu  rješenja putem policije Bojovnik maksimalno bježi od  primitka upravnog akta. Ovo su njegove ludačke situacije i vrhunci; tako je napravljen, da  proizvodi  “spasonosna rješenja”  u vidu bijega.

Molim sve čitaoce , javite postoji li igdje na Planeti slična aplikacija čovjeka ili se Evolucija zlobno poigrala jedino sa Sanskim Mostom.

-Pokušano je dostavljanje rješenja  i vraćen0 19. avgusta, pa smo se obraćali BH Pošti 23.avgusta da uruče  opet, napismeno smo dostavili, međutim oni nama šalju neki akt  kojim ispade da mi ne znamo pravila upravnog postupka za dostavljanje; pa opet 4.septembra dobijamo obavijest da primalac pošiljke istu nije tražio;  potom smo opet slali BH Pošti da uruče takođe  bezuspješno i naposlijetku smo 30.septembra 2019.godine poslali odnosno  Parlamentu FBiH dostavili Rješenje i ne znamo da li je lice lično zaprimilo akt, možemo   samo pretpostavljati.Potom  smo slali urgenciju Parlamentu FBiH za izvršenje Rješenja i urgencija se vratila 10.februara, pa opet  12. februara sa obavještenjem da “nije tražio”- saznajem u Agenciji od nadležnog  službenika.

Zovem Parlament FBiH, prvo  Centralu, odakle me “šalju”na Protokol.

Dalje me “put vodi”  državnoj službenic Steli Ibrović “zaduženoj” za profesionaliziranog parlamentarca Asima Kambera.

Ibrović provjerava moje navode.

Prvo tvrdi da nikakvo rješenje  od Agencije  za zaštitu ličnih podataka u vezi zastupnika Kambera  nije stiglo, a nakon što joj, pomalo ljut, diktiram tačan datum prijema Rješenja od strane “nekoga iz Parlamenta” traži moj broj telefona  i kaže da će provjeriti.

Službenika u Agenciji  za zaštitu  ličnih podataka pitam “šta da radim”, dajte mi neki savjet.

Kaže, uradite šta mislite da je najbolje za vas.

Slutim  da mu je na vrhu jezika umrla misao:

– Pokušajte  sa bijelom lukom i glogovim kocem… ali prije prvih horozova.