TAKO RADE U HRVATSKOJ Ugovornim partnerima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 30.000 kuna

Također, utvrđen je način plaćanja ugovornim partnerima medicine rada kojima će HZZO isplaćivati razliku između ostvarenih sredstava do 50 posto ugovorenog limita.

 

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) utvrdilo je način plaćanja zdravstvene zaštite ugovornim partnerima za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa, izvijestio je HZZO u petak.

Novi način plaćanja zdravstvene zaštite utvrđen je s obzirom na organizaciju rada prilagođenu posebnim uvjetima tijekom trajanja epidemije, potrebu osiguranja održivosti i kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite i funkcionalnost zdravstvenog sustava. Također, osiguranjem sredstava za isplatu plaća i ostalih troškova omogućeno je očuvanje radnih mjesta uz osiguranje sredstava za isplatu plaća i ostalih troškova neposredno vezanih uz provedbu zdravstvene zaštite, ističe HZZO. Što se tiče maksimalnih iznosa sredstava za provedbu bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (SKZZ) iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, utvrđeno je da će se isplatiti 100 posto osnovnog iznosa sredstava za zdravstvenu zaštitu u bolničkim zdravstvenim ustanovama, dok se devet posebno ugovorenih postupaka plaća po izvršenju.

Ugovornim partnerima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena i dentalna zdravstvena zaštita), isplaćivat će se 30.000 kuna, ako na osnovu ugovorenih sredstava iz važećeg ugovora u ožujku i travnju ne ostvare sredstva u iznosu većem od 30.000 kuna.

U djelatnosti zdravstvene njege u kući isplaćivat će se iznos u visini 85 posto maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava (limita) utvrđenog ugovorom, ako na osnovu likvidiranih računa za provedenu zdravstvenu zaštitu za ožujak i travanj ne ostvare 85 posto limita.

Ugovornim partnerima u izvanbolničkoj SKZZ isplaćivat će se iznos u visini 80 posto limita za ožujak i travanj, ako ne ostvare izvršenje veće od 80 posto.

Ugovorni partneri koji imaju ugovorenu isključivu provedbu određenih dijagnostičko-terapijskih postupaka ostvarivat će sredstva prema izvršenju.

Zdravstvenim ustanovama pod javnom upravom, kojima je vlasnik država ili jedinice lokalne samouprave, odnosno domovima zdravlja, poliklinikama i zavodima u izvanbolničkom SKZZ-u isplaćivat će se iznos u visini 100 posto limita.

Iznimno, ugovornim partnerima u PZZ, zdravstvenoj njezi u kući i izvanbolničkoj SKZZ koji su osnovom ugovora u zadnjih šest mjeseci, od rujna 2019. do veljače 2020., ostvarivali manje sredstava od navedenih iznosa isplatit će se prosječni iznos ostvarenih sredstava u zadnjih šest mjeseci.

Također, utvrđen je način plaćanja ugovornim partnerima medicine rada kojima će HZZO isplaćivati razliku između ostvarenih sredstava do 50 posto ugovorenog limita.