KRAJINA: Zbunjujuće pismo ambasadora EU u BiH uzburkalo duhove migrantske krize

 

 

Nj.E. Johann Sattler optužio vlast u USK za  bogati repertoar kršenja domaćih i međunarodnih zakona, napaćena i umorna Krajina odgovorila argumentima

Piše: Midhat Dedić

 

Krajini se ne da na „zelenu granu“ . Tek što se malo primirio „virus iz Wuhana“  kao „obavezni dio programa“  nastupa  sa otvorenim jedrima migrantska kriza koja je postala kliše. I banalnost.  Šta je opet, braćo Krajišnici, reći će, kobajagi zabrinuto i malo bećarski namigujući, ostatak države. Ništa posebno – došlo je proljeće i punim plućima pupa groznica kod nesretnika iz „Bire“, „Mirala“ a sada i „Lipe“  za  prelaskom hrvatske granice. Zbog toga su tu, a ne „na Drini“, barem su toliko savladali  geografiju Bosne. I Hercegovine. Kako stvari stoje, ove „tekovine“ Krajišnici se neće riješiti ili nikada ili zadugo, možda mjereno i decenijama, a na to se ostali dio BiH, oba entiteta, potpuno svik'o..

 

Pucanje iz praznih pušaka

 

Okvir za čitateljsko praćenje događaja sa i oko migranata u Krajini kao njihovoj najdražoj bh destinaciji izgleda ovako.  Migranti već dvije godine stanuju u  fabričkim halama„Bira“ u Bihaću i „Miral“ u Velikoj Kladuši. Zajedno sa  ženama i djecom u migrantskim centrima „Borići“ i „Sedra“ ima ih oko 4000 uz svakodnevne dolaske različitim kanalima čak i u vrijeme pandemije. U vrijeme  korone, čekajući proljeće i ljeto, migranti su iz „dosade „ organizirali podvođenje muških  maloljetnika za  seksualne igre, osumnjičeni su u pritvoru. U kladuškom  „Miralu“ su „kidnapovali“ humanitarne radnike, doveli ih u životnu opasnost, pa su na na  apel IOM-a (Međunarodna organizacija za migracije) reagirali policijski službenici MUP USK. Dva su policajca lakše povrijeđena prilikom opiranja osumnjičenih privođenju, a „ u svijet“ je otišla neprovjerena  priča o policijskom nasilju nad migrantima; ispostavilo se da su policajci pravilno upotrebili svoje ovlasti. Da se ne pominju razna druga krivična djela, oko 2500 predmeta sa čim USK, vlast i građani žive u stalnoj strepnji. U međuvremenu pripremljen je privremeni prihvatni migrantski kamp „Lipa“ na putu Bihać-Bosanski Petrovac kapaciteta 2000 lica kojim upravlja IOM.  Iako  je u „Lipu“ smješteno 1000 migranata –lutalica sa ulica oni svakodnevno bježe  prema Bihaću,a policija ih opet „lovi“ po gradu i vraća.

Dvije krajiške vlade biju migrantsku bitku, prvo Rošićeva, a sada premijera Ružnića. Pucaju iz praznih pušaka, jer EU je daleko, a matična država „puno zuji, malo meda daje“. Džaba Zaključak Skupštine USK od 24.juna 2019.godine u kome piše da Operativna grupa za nadzor nad migrantskom krizom iznađe mogućnost konačnog zatvaranja privremenih prihvatnih centara „Bira“ i „Miral“.Naravno u suradnji sa nadležnim institucijama i međunarodnim organizacijama, ali  šta ako „nadležne institucije i međunarodne organizacije“ naprosto nisu na istoj frekvenciji sa Krajinom, a očigledno nisu. Doduše, deklarativno jesu. U međuvremenu je zaboravljeno dogovoreno u Briselu 2018.godine da se u BiH  uspostavi državna koordinacija svih učesnika u procesu upravljanja migracijama  te da  se  migranti izmjeste iz naseljenih mjesta. A kao što  je poznato manji entitet (RS) ne želi da ga iko išta pita u vezi migranata, a pogotovo ne dozvoljava da  se na teritoriji ovog entiteta odrede lokacije migrantskih centara. Čak  i u slučaju „Lipe“ opet  brekću i štekću  kako se radi  o „vjekovnoj srpskoj zemlji“.  No, Federacija BiH ima Krajinu,a Krajina po povijesnom defaultu  „može sve“. Tako već dvije godine Unsko sanski kanton golim rukama grli plantažu kaktusa.

 

Pismo NJ.E. Johanna Sattlera

 

Dana 18. maja 2020.godine Operativna grupa  za nadzor nad migracijama USK donosi zaključak da se najkasnije  do 22.maja zatvore „Bira“ i „Miral“. Zaključak je u skladu sa pomenutim Zaključkom Skupštine USK od 24.juna prošle godine.

-Naprijed navedeni zaključci u duhu su naših zajedničkih stavova usaglašenih na radnom sastanku koji je održan u prostorijama Ministarstva sigurnosti BiH dana 4.maja 2020.godine-piše ministru Fahrudinu Radončiću, premijer USK  i šef Operativne grupe Mustafa Ružnić.

Ružnić traži od državnog ministra  da što prije pokrene proceduru za izmjenu člana 2, tačke a)  i c) Odluke o određivanju prvremenih prihvatnih centara za smještaj migranata (Službene novine, broj 28/19) čime bi se ukinuli kampovi „Bira“ i „Miral“. Obrazlaže to objektivnim činjenicama- rad i funkcioniranje ovih kampova nije moguće organizirati u skladu sa zakonskim propisima jer se radi o privatnim objektima, dvogodišnji njihov rad ugrozio je zdravlje i sigurnost građana USK i prouzrokovao velika oštećenja na imovini  građana, jer su počinjena brojna krivična i prekršajna djela.

Dva dana kasnije Ambasador EU u BiH  Johann Sattler u službenom pismu  traži od ministra sigurnosti Radončića da zaustavi „negativan trend“ u Krajini. Tako gospodin Sattler naziva pokušaj vlasti USK da u kamp „Lipa“ prebace migrante iz „Mirala“ i „Bire“.

„Osjećam potrebu da Vam se hitno obratim povodom zabrinjavajućih dešavanja u kontekstu upravljanja migracijama i zastrašivanja humanitarnih partnera zaduženih za realizaciju pomoći EU-a u cilju podrške Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti.

Skorašnje akcije usmjerene na migrante, a posebno maloljetnike bez pratnje u Unsko-sanskom kantonu (USK), izazivaju vrlo ozbiljnu zabrinutost u pogledu poštivanja vladavine prava i ljudskih prava u upravljanju migracijama od strane domaćih vlasti na svim nivoima te su jednostavno neprihvatljive.  Prema izvještajima naših partnera, maloljetnici bez pratnje su prevezeni u privremeni hitni centar „Lipa“, koji je adekvatan isključivo za odrasle muškarce. Vlasti USK-a zabranile su izmještanje maloljetnika u odgovarajuće centre za maloljetnike, iako je Služba za poslove sa strancima dala dopuštenje“, piše ambasador ministru, tvrdi kako se krši domaće i međunarodno pravo, pozdravlja „žurno djelovanje“ i upozorava da EU može „preispitati svoju pomoć BiH u upravljanju migracijama“

Tu je „kvaka“. Naime, u „Biri“ se nalazi oko 400 maloljetnika, a UNHCR i Save the Children uporno ne žele  da  prebace maloljetne migrante u za to predviđene kampove Duje kod Doboja, Salakovac i Ušivak, tvrde naši izvori u Bihaću.

„Nema volje od strane ovih nadležnih međunarodnih organizacija  da izmjeste maloljetne migrante, a njima je dobro u Bihaću.  Kompletan projekat sa migrantima finansira EU, IOM je osnivač i upravitelj  „Bire“, „Mirala“ i „Lipe“ , a Ministarstvo sigurnosti  neće da ima nikakve veze sa  kampovima. Međutim, dok su migranti u BiH, državno ministarstvo i Vijeće ministara BiH su nadležni. Vijeće ministara je donijelo odluku  od 11.marta 2019.godine da su „Bira“ i „Miral“  službeni privremeni prihvatni centri, ali to  ne može ostati vječno“, kaže naš sagovornik .

 

Ambasador tvrdi, premijer negira

 

Ambasador Sattler se poziva   na Zakon o strancima, Zakon o azilu i Konvenciju o pravima djeteta te domaćim propisima, „proziva“ Službu za strance BiH, a ministra Radončića podsjeća da je odgovornost za  donošenje odluke o zatvaranju kampova  ili ograničavanju pristupa kampovima na njemu.

 

„Obaviješteni smo da vlasti USK ne dozvoljavaju registrovanim migrantima ulazak u centar „Bira“ i da su zatražili od naših provedbenih partnera izmještanje maloljetnika bez pratnje iz USK i zatvaranje „Bire“. Međutim, zatvaranje privremenih prihvatnih centara bez postojanja kredibilnog i odgovarajućeg alternativnog rješenja ugrozilo bi zdravlje i život migranata. Nadalje, u slučaju „Bire“, vlasti USK očigledno su prekoračile svoje nadležnosti“, tvrdi u pismu ambasador Sattler. No najdramatičniji dio pisma je onaj u kome evropski ambasador tvrdi da je

„neprihvatljiv i nezakonit svaki pokušaj lišavanja slobode humanitarnih partnera i pretresa prihvatnih centara. Takvo postupanje predstavlja napad na cijelu međunarodnu zajednicu, uključujući EU. Slučajevi policijskog nasilja trebaju se temeljito istražiti. Zastrašivanje onih koji su podnijeli prijave predstavlja neprihvatljivo ponašanje“

Istoga dana ministar Radončić  šalje akt  na četiri adrese ( Služba za poslove sa strancima , Federalna uprava policije, Vlada USK, policijski komesar USK) i traži odgovore na oštre  i zabrinjavajuće Sattlerove navode.

„Iz pisma Nj.E. Johanna Sattlera očigledno je da se radi o veoma lošoj situaciji po BiH i zato Vas molim da hitno poduzmete sve mjere iz Vaše nadležnosti informirate nas o istim, kako bi u najkraćem vremenu o svemu mogli upoznati Delegaciju EU u Sarajevu“, piše Radončić i traži provođenje istrage o navodima iz Sattlerovog pisma.

Premijer USK Mustafa Ružnić  u opširnom odgovoru ministru sigurnosti BiH naglašava kako su optužbe ambasadora Johanna Sattlera iako ozbiljne, „nažalost, neargumentirane i netačne“. Ružnić ističe kako vlasti u USK uporno traže izmještanje maloljetnih migranata iz „Bire“ i „Mirala“ jer su tamo izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju. Na primjedbu o nepostojanju koordinacije sa partnerima iz EU navodi da na redovnim sastancima Operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom USK redovito se pozivaju i sjede predstavnici IOM-a i UNHCR-a i učestvuju u radu.

„Apsolutno su nam nepoznati navodi Nj.E. o navodnom pokušaju lišavanja slobode humanitarnih partnera“, stoji u pismu krajiškog premijera.

On navodi događaj od 13.maja 2020. godine kada su u kampu „Miral“ napadnuta dva policajca i službenik IOM-a pri čemu su svi zadobili lakše tjelesne ozljede. Policija je morala primijeniti silu da zaštiti živote policajaca, službenika IOM-a, zaštitare i druge migrante.

Ružnić negira i prekoračenje ovlasti Kantona oko navodnog zatvaranja kampa „Bira“.

„Potpuno je jasno da eventualne odluke  zatvaranju prihvatnih centara donosi Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH. Međutim, to ničim ne sprečava vlasti USK da u cilju što kvalitetnijeg upravljanja migrantskom krizom, u suradnji sa nadležnim institucijama i međunarodnim organizacijama  poduzimaju aktivnosti na konačnom zatvraranju privremenih migrantskih centara „Bira“ i „Miral“  i iznalaženju mogućnosti na uspostavljanju novih centara na adekvatnim lokacijama“, stoji u odgovoru premijera USK ministru Fahrudinu Radončiću uz podsjećanje na ustavne ovlasti Kantona u zaštiti sigurnosti, imovine i života građana USK.

Naime, ilegalni ekonomski  migranti su otkako borave na USK napravili  297 krivičnih djela, 272 prekršaja i 1998 incidenata u kojima su u najvećoj mjeri izloženi bili građani USK, pa premijer Ružnić ističe kako nije od predstavnika EU nikada čuo stavove zabrinutosti na ugroženost zdravlja, života i imovine Krajišnika i to na njihovim pragovima te zalaganje za njihova temeljna  ljudska prava i slobode.

Krajiški premijer  smatra  da bi međunarodni partneri  morali mnogo više učiniti na implementaciji zaključka Evropske komisije u vezi sa migrantsko krizom, a tiče se obaveze ravnomjernog rasporeda ilegalnih migranata na cijeloj teritoriji BiH,a ne samo na području USK, te  da se migranti uklone iz objekata u privatnom vlasništvu kakvi su upravo „Bira“ i „Miral“.

 

Sattler i Dodik

 

Stoga u  svom odgovoru ističe kako građane USK zanima da li NJ.E. Johann Sattler prilikom brojnih susreta sa bh političarima i funkcionerima  ikada  pita, moli ili zahtijeva  da i drugi kantoni  i manji bh entitet preuzmu dio tereta migrantske krize  ili je rješavanje migrantske krize „neotuđivo pravo i obaveza“  isključivo USK kroz koga je do sada došlo/prošlo 70.000 ilegalnih migranata a  4000-5000  su uvijek tu. Ili da budemo precizni, policija USK je do sada legitimirala ukupno 49.823 migranta. A bilo bi doista zanimljivo čuti, naprimjer molbu gospodina Sattlera u tom smislu i odgovor gospodina Dodika.

 

Inače konfuziju oko rješavanja sveopćeg migrantskog kaosa u Krajini dodatno je „zabiberio“  uvaženi Ambasador EU, Njegova Ekselencija Johann Sattler. On je u službenom pismu ministru sigurnosti BiH Fahrudinu Radončiću tek otvoreni kamp „Lipa“  nazvao „odgovorom na potrebe proistekle  iz vanredne situacije izazvane COVID-19 krizom“ dodajući  kako su „ njegovi kapaciteti sada u potpunosti popunjeni“.

Niđe veze, što  bi se reklo.  Skoro tri godine USK rješava  probleme sa  pomjeranjem migranata  iz urbanih dijelova gradova Bihaća  i Velike Kladuše, što je i stav  evropskih partnera.  Nesretna epizoda sa kampom „Vučijak“ bio je jedan od  loših poteza sa istim ciljem.  Otkud da  je kamp „Lipa“ odjednom postao „korona –kamp“ najbolje bi mogao znati uvaženi evropski diplomat. Uzgred , kamp „Lipa“ je kapaciteta  2000 lica i apdejtirani podatak u trenutku novinarskog „udaranja“ po tastaturi govori  da je u „Lipi“ trenutno 967 migranata. Dakle, pola „Lipe“ je prazno. Za kraj ove, ruku na srce,  mučne priče  zabilježimo da policija USK i dalje blokira „Biru“ u kojoj se nalazi 690 migranata ( u „Miralu“ ih je 1000) i radi ozbiljno na pražnjenju ovog kampa u centru Bihaća.

Za to vrijeme novi migranti dolaze  u Krajinu, ako ne ilegalnim kanalima, onda može i  fino, autobusima „Centrotransa“, kao juče.

„Tri „Centrotransova“ autobusa dovezli su 85 migranata iz Sarajeva koje smo zaustavili na ulazu  Kanton u Ključu,a na snazi je zabrana  Federalnog štaba CZ do 30.maja o kretanju migranata“. Ovdje do nas , migranti su u autobusima mirno prošli 13 različitih bh policijskih agencija“, kaže naš policijski izvor.