PISMO NEZAPOSLENE PETROVČANKE, MAJKE DVOJE DJECE Imam fakultet, povratnica sam, obavila sam pripravnički sa odličnim preporukama, ali osjećam da za mene nema šanse, jer nisam član nijedne stranke i niko me “ne gura” !

Marijana Đumić iz Bosanskog Petrovca javila se na naš poziv u a vezi kadrovskih  zapošljavanja u ovom gradiću. Đumić  je pomenuta u kontekstu stranačko-rođačkih uhljebljavanja, ali  je vrlo srdačno  i detaljno  dala  svoj stav.

Objavljujemo ga vrlo rado bez ikakvih izmjena.

” S obzirom da radite priču o zapošljavanju u javnom sektoru biću iskrena sa Vama, jer je to tema koja mene lično dotiče.
Ja sam prije, skoro, dvije godine bila pripravnica u Centru za kulturu i obrazovanje u Bosanskom Petrovcu. Mojim radom bila je zadovoljna tadašnja direktorica, gospođica Slobodanka Kerkez, kao i načelnik Opštine gospodin Zatko Hujić i to su mi u više navrata ponovili.
Nikada nisam tražila slobodan dan niti sam odbila i jedan posao.
Radila sam sve- od slaganja drva do organizovanja komplikovanih višednevnih manifestacija. Po isteku mog pripravničkog staža, tadašnja VD direktorica a sadašnja direktorica Ansela Husetić rekla mi je da nikada nisu imali boljeg radnika i da su moje sposobnosti nesporne, te da će ukoliko se ukaže potreba, raspisati konkurs za radno mjesto “Stručni saradnik za marketing” koje postoji u sistematizacIji Ustanove a za koje ispunjavam uslove.
To mjesto nije obećano meni, na konkurs, koji se trebao raspisati, mogao se prijaviti svako ko je ispunjavao uslove ali konkurs nije raspisan, niti ima izgleda da će biti.
Nadala sam se da će Centar za kulturu proširiti svoju djelatnost na oblast turizma i posvetiti se vizuelnom oblikovanju i promovisanju Opštine o čemu se naširoko pričalo te da će biti više potrebe za dodatnom radnom snagom.
Ja sam majka dvoje djece, povratnica u ruralnu sredinu, živim u petočlanoj porodici od koje niko nije zaposlen. Fakultetski sam obrazovana i bavim se grafičkim dizajnom, više od 11 godina pratim konkurse u javnom sektoru u Bosanskom Petrovcu.
Nijedan nije bio raspisan za mene, niti obećan meni. Nemam nikog da “gura” moje zaposlenje, a nadala sam se da svojim radom, stručnim kvalifikacijama, posvećenošću i odnosu prema radu mogu očekivati posao u svojoj lokalnoj zajednici.
S obzirom da ste upoznati sa tematikom onda znate da u Opštini Bosanski Petrovac npr. radi čovjek koji je direktor javne ustanove ( jedne od četiri), njegova majka je opštinska službenica, njegov brat pripravnik u Opštini, njegova supruga direktorica druge javne ustanove, svi su naravno pripadnici iste političke stranke i mnogo vremena mi je trebalo da shvatim da me moje naivno razmišljane iz prethodnog pasusa neće dovesti do posla.
Mladi i obrzaovani ljudi iz Bosanskog Petrovca nemaju šansu protiv političkih uhljeba, na rubu su egzistencje i jedini izlaz je da napuste Bosanski Petrovac što je i meni i mojoj porodici vrlo neizvjesno.
Primjer ovog čovjeka nije usamljen i ima ih još mnogo.
Konkretan odgovor na Vaše pitanje je da nije tačno da se za mene u Centru za kulturu i obrazovanje planira radno mjesto. Gotovo sam sigurna da direktorica ove Ustanove ne planira da me zaposli jer nisam politički podobna (nisam pripadnica ni jedne političke stranke).
Iskreno se nadam da ćete objektivno i realno sagledati situaciju o zapošljavanju u javnom sektoru u Bosanskom Petrovcu i da će i ova tema kao i mnoge koje ste predhodno obradili biti potkrijepljena činjenicama i tačnim informacijama a ne tračevima i stranačkim prepucavanjima”