Sebija Izetbegović tužila Ivanu Marić: Traži 6.000 KM zbog Facebook statusa, tužba već osuđena na propast

 

Politička analitičarka Ivana Marić objavila je da je direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović pokrenula tužbu protiv nje zbog statusa koji je objavila na svom Facebook profilu, piše PRESS.

Tužbu je Opštinskom sudu u Sarajevu uputio Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) kojeg zastupa generalna direktorica Sebija Izetbegovića i koji potražuje od Ivane Marić 6.000 KM radi naknade štete zbog klevete.

Povod za tužbu bio je status Ivane Marić objavljen 24. juna na Facebooku o tome da je sa KCUS-a „izbačena“ trudnica u 35. sedmici trudnoće koja je nosila blizance, nakon što je utvrđeno da je pozitivna na koronavirus.

Tužba je dostavljena na memorandumu KCUS-a, kao tužitelj označen je KCUS, a pravni osnov tužbe KCUS temelji na članu 6. Zakona o zašititi od klevete. Zašto je ovo važno?

Da je pravni tim KCUS-a pogledao članove iznad, tj. član 4. i član 5. Zakona o zaštiti od klevete FBiH, shvatio bi da KCUS nema pravo da podnosi tužbu za naknadu štete zbog klevete protiv Ivane Marić.

Članom 5. Zakona o zaštiti od klevete FBiH izričito je navedeno da javnom organu nije dozvoljeno da podnese zahtjev za naknadu štete zbog klevete i da javni službenik može privatno i isključivo u ličnom svojstvu podnijeti zahtjev za naknadu štete.

Javnim organima, prema članu 4. Zakona o zaštiti od klevete FBiH, smatraju se organi zakonodavne vlasti, organi izvršne vlasti, organi sudske vlasti,
organi uprave, pravno lice sa javnim ovlaštenjima koje je osnovano u skladu sa zakonom i pravno lice koje je u vlasništvu ili pod kontrolom Federacije BiH, kantona, općine ili grada ili nad čijim radom javni organ vrši nadzor.

KCUS je, prema Statutu KCUS-a, javna zdravstvena ustanova u vlasništvu jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno, koja je osnovana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Osnivači KCUS-a su Federacija BiH, Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski kanton, Bosanskopodrinjski kanton, Unsko-sanski kanton i Srednjobosanski kanton. Pored toga, FBiH kroz Nadzorni odbor koji imenuje Vlada FBiH vrši nadzor nad radom KCUS-a.

Tužba KCUS-a protiv Ivane Marić već je osuđena na propast. Tužbu bi u privatnom svojstvu mogla podnijeti Sebija Izetbegović, ali bi vjerovatno i ta tužba bila odbijena jer Marić ni u jednoj rečenici statusa koji joj “zamjere” nije spomenula ime Sebije Izetbegović.

(PRESS)