STRATEGIJA „PIJANA ŽIRAFA“: Enra Suljić prešućuje i zataškava prijavu protiv Sebije Izetbegović i 10 pedijatara koja je dostavljena Ljekarskoj komori KS!

Postupak protiv rof.dr. Ismeta Gavrankapetanovića je izmišljena afera da se ne bi bavili generalnom direktoricom KCUS-a i pedijatrima! Da li je na meti i prof.dr. Vahid Jusufović?

Nakon desetina tekstova na portalima, novinama, televizijskim programima i reakcija na društvenim mrežama svi u BiH znaju šta se događalo na inkvizicijskoj sjednici Ljekarske komore KS u srijedu, a onda na skandaloznoj press-konfereneciji LJK KS. Zato ćemo se ovdje baviti onim što predsjednica Odbora za etiku i deontologiju prof.dr. Enra Suljić nije dozvolila da postane tema. Ni zasjedanja Komore, ni press-konferecije. Pokušaj novinara da se dobije odgovor na pitanje – DA LI JE NEKO PRIJAVIO DIREKTORICU IZETBEGOVIĆ I 10 PEDIJATARA ZA ODBIJANJE LIJEČENJA DJETETA N.S. ? rezultirao je upornim skretanjem na drugu temu i konfuznom pričom o nečem što niko nije pitao.

Sebija Izetbegović i pedijatri jesu prijavljeni Komori!

Ovo pitanje se izbjegavalo iz prostog razloga što je ono suština problema i krivice menadžmenta KCUS-a. Prijava protiv Prof.dr Ismeta Gavrankapetanovića podnesena od Prof.dr. Ede Hasanbegovića & co. sa Pedijatrije je očajnička odbrana i samo odgađanje rasprave o njihovom slučaju. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a i 10 pedijatara jesu prijavljeni Ljekarskoj komori KS i oni će o tome morati raspravljati.

Najprije su se roditelji djeteta obratili Ljekarskoj komori žaleći se na postupanje ljekara na KCUS-u i tražeći odgovornost pedijatara i menadžmenta. Ekspresno i šturo im je odgovoreno da Komora „nije nadležna za ocjenjivanje rada niti jedne zdravstvene ustanove.“ To je čak bilo i tačno, ali se dr. Ksenija Miladinović, predsjednica LJK KS nije potrudila dati im pravnu pouku tj. da Komora jeste nadležna da raspravlja o svojim članovima kao pojedincima.

Zatim je opoziciona zastupnica Arijana Mamić pokrenula, a Skupština KS je početkom juna dostavila Ljekarskoj komori KS Inicijativu za preispitivanje ovog slučaja tj. zahtjev da LJK KS utvrdi da li je došlo do kršenja etičkog kodeksa u „slučaju Nadin S.“

Dr. Ksenija Miladinović, je zvaničnim aktom Komore (broj: 828/2020 od 12.06.2020.) vratila taj dokument Skupštini KS uz primjedbu da su „prilozi nečitki, a dokumentacija nepotpuna“ i naputak da se takav zahtjev treba uputiti Odboru za etiku i deontologiju (Etičkom komitetu LJK KS). Tako je odmah i urađeno.

Skupština KS je, aktom koji je potpisala Smiljana Viteškić (SDA), zamjenica predsjedavajućeg SKS, dopunjenu i sasvim čitku Inicijativu ponovo uputila, ovaj put Etičkom komitetu Komore. Radi se o dokumentu – „Inicijativa za pokretanje postupka utvrđivanja povreda dužnosti ljekarskog zvanja protiv generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović i drugih, zbog uskraćivanja liječenja i prava na izmještanje na liječenje izvan BiH.“ U dokumentu se traži istraga o ovom slučaju i oduzimanje licence pedijatrima! Vjerovatno je upravo ovaj momenat razlog kontra-prijave istih tih pedijatara protiv Gavrankapetanovića. U Inicijativi stoji:

Licence oduzeti pedijatrima!

„Obzirom da i pored opće poznatih činjenica o slučaju uskraćivanja prava na liječenje mldb. Nadin Smajlović i uskraćivanja odobrenja za izmještanja pacijentice na liječenje izvan BiH, Ljekarska komora

KS nije reagirala po službenoj dužnosti ili inicijativom njenih članova, dajem Inicijativu za pokretanje postupka utvrđivanja povreda dužnosti ljekarskog zvanja protiv generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegovići i 10 ljekara Pedijatrijske klinike KCUS-a i to: dir. discipline dr. Edo Hasanbegović, dr. Danka Pokrajac, dr. Zijo Begić, dr Sniježana Hasanbegović, dr. Melika Melunović, dr. Feriha Hadžagić-Ćatibušić, dr. Ismeta Kalkan, dr. Verica Mišanović, dr. Meliha Sakić i dr. Sajra Užičanin. Inicijativu pokrećem na osnovu Člana 7 Pravilnika o odgovornosti članova Komore.

Zahtjevam da se inicijativa prihvati, a da slučaj procesuiraju nadležna tijela Ljekarske komore KS prema odredbama Pravilnika. Smatram da su imenovani počinili tešku povredu Kodeksa medicinske etike i deontologije te da ima osnova za izricanje najteže sankcije iz Člana 3 Pravilnika – oduzimanje odobrenja – licence za samostalan rad. Uz Inicijativu za pokretanje postupka prilažem dio medicinske dokumentacije pacijentice Nadin Smajlović i druge dokaze koji ukazuju na teško kršenje Kodeksa.“

TBT je u posjedu Inicijative, iza koje stoji kompletna opozicija kantonalne skupštine, ali i dobar dio zastupnika SDA. Da se iz Ljekarske komore više ne bi moglo bezočno lagati da prijava protiv menadžmenta i pedijatara ne postoji, TBT objavljujue kompetan dokument. Ovaj put prijava je podnesena protiv ljekara pojedinačno, imenom i prezimenom (kao i Tužilaštvu KS) pa LJK KS sada neće moći reći da „nije nadležna.“

FOTO: Ilustracija (Faksimil Inicijative)

Politizacija zdravstva u režiji SDA

Jedna od podvala dr. Enre Suljić bila je da se „medicina i zdravstvo ne trebaju politizirati.“ Bila je to reakcija na Radončićevu podršku dr. Gavrankapetanoviću. Izjava je krajnje licemjerna i bezbrazna, ako se zna da je upravo Suljić predsjednica Etičkog odbora SDA te da je direktorica KCUS-a potpredsjednica KO SDA, supruga predsjednika i „bog i batina“ u Stranci.

A posebno je ovakva izjava bezobrazluk nakon što je na očigled cijelog grada i BiH menadžment KCUS-a, zajedno sa PR „dobošarkama“ i uposlenicima privedenim na predizborne skupove SDA, agitirao za ovu Stranku uoči izbora. Radilo se o bezočnoj zloupotrebi uposlenika i pokušaju stvaranja kulta ličnosti „kraljice, majke, direktorice“ itd. To i danas čine plaćeni mediji i brigada stranačkih botova regrutirana da lajka i komentira u korist SDA, a pljuje po svima ostalima.

(ovdje staviti Fotografije SDA pristalica… 1, 2, 3… može liopet kao galeriju, 2-3- slike)

„Tužiteljice, ne budi kukavica!“

etički odbor sdaIstaknuta tragikomična figura haotične pressice bio je dr. Raho Spahović. Prvi biser bila mu je izjava da ga je „stid što je sve dospjelo u medije. Trebalo je da se stvar završi između nas.“ Aha… dakle trebalo je da dr. Ismeta Gavrankapetanovića „pridavite“ i okončate mu karijeru u tišini da niko ne zna? Izgleda da to tako više ne može.

Drugi biser bio je vapaj upućen Tužilaštvu KS. “Ja ih molim i koristim ovu priliku, budite hrabri i donesite odluku, kakvu god, ali donesite, nemojte biti kukavice i kriti se. Uhapsite nas, ako smo krivi”, zavapio je dr. Raho. Ovdje je u suštini bačena rukavica u lice postupajućoj tužiteljici Saneli Škaljić koja vodi predmet po prijavi porodice Smajlović za počinjenje KD po Čl. 232 (Nepružanje medicinske pomoći).

Pomalo je nejasno šta je dr. Raho htio reći – zašto je tužiteljica Škaljić kukavica i zašto je potrebno da bude hrabra? Tužiteljica Škaljić već ima nekoliko kilograma dokumenata dokaznog materijala i potrebno je samo da postupi po zakonu, što javnost od nje očekuje i pažljivo prati. Biće da dr. Rahu i ostale pedijatre žulja odredba Krivičnog zakona FBiH po kojoj je za ovo djelo zaprijećena kazna od tri (3) godine zatvora.

„Kriv“ je i KC Tuzla (!) samo ne Sebija

Istražujući zbivanja na KCUS-u u danima i satima uoči burne sjednice Ljekarske komore KS TBT je preko insajdera u Kabinetu generalne direktorice saznao da je menadžment KCUS-a ljut i na prof.dr. Vahida Jusufovića, direktora KC Tuzla, jer je odobrivši izmještanje djevojčici Nadin S. na liječenje u Tursku on navodno doveo u nezgodnu pravnu i etičku situaciju Sebiju Izetbegović and co. Ustvari, doveli su se sami, a dr. Jusufović ih je samo „provalio“. Primijenivši iste propise on je odobrio izmještanje, posredno ukazavši da su na KCUS-u to pravo djetetu uskratili i ovaj momenat je jedan od otežavajućih okolnosti za njih kada dođe do suda.

FOTO: Suljić, Izetbegović (Facebook)

Što bi rekao Mektić… „zamislite vi čega su se oni dosjetili“. Kabinet na Koševu ovih dana je pokušao izmamiti od KC Tuzla papire na temelju kojih je napisano odobrenje o izmještanju za Nadin. Vjerovatno da bi kasnije dokazivali da ustvari Jusufović nije postupio po zakonu, a da su naravno Sebija Izetbegović i kolo njenih sestara u pravu! Što bi rekao narod… „ćorav posao,“ jer ta ekipa pera ne može odbiti kako Gavrankapetanoviću, tako ni Jusufoviću. No, od njih je moguće još svašta očekivati.

Realno, teško da će se Ljekarska komora KS uspjeti u ovom sastavu izdići iz blata po kojem se valja i početi stvari rješavati etično i po pravilima struke. Dok čekamo pravosnažnu presudu Kantonalnog suda o ne-legalnosti ove Komore (prvostepeni sud je već osporio legalnost njenog izbora), moguće je da će rješavanje i prijave protiv Gavrankapetanovića i protiv pedijatara za odbijanje liječenja stići na (drugostepene) organe Federalne ljekarske komore, čiji predsjednik je dr. Harun Drljević. Demonstracija sile

Dr Drljević je za aktuelne poteze kantonalne komore izjavio da je „pokazala jednu nepotrebnu, tedencioznu i neukusnu demonstraciju sile, kao i sve ono što komora ne treba da bude,“ a pressicu dr. Enre Suljić nazvao je – farsom. O konkretnom slučaju:

“Federalna komora još nije dobila nikakve službene podatke o tom slučaju, mi ih čekamo i nadamo se da će nas kolege obavijestiti o tome. Nemam neko pozitivno mišljenje o svemu ovome”, kazao je Drljević. On je također u medijima komentirao situaciju sa pressice oko pitanja novinara – da li je i zašto niko nije prijavio direktoricu KCUS-a Sebiju Izetbegović koja je kazala da su “ljekari odbili liječiti djevojčicu”.

“Do mene nikada nije stigao dokument u kome se govori da je deset ljekara odbilo i potpisalo da neće liječiti pacijenta. Ako do mene dođe taj spisak za koje je prof. Sebija Izetbegović izjavila javno da neće liječiti pacijenta, pokrenut ću inicijativu protiv tih deset ljekara. Ako tog spiska nema, onda onaj koji je dao takvu informaciju, a to je prof. Izetbegović, mora odgovarati za ono što je rekla.

TBT zato ponovo objavljuje dokument sa potpisima 10 pedijatara, a izjavu direktorice Izetbegović teško da još neko nije vidio na TV i YouTubeu.

Sada nema dileme da su Sebija Izetbegović i odgovorni sa Pedijatrijske klinike prijavljeni MUP-u KS, Općinskom sudu u Sarajevu, Agenciji za zaštitu podataka BiH, Tužilaštvu KS i konačno Ljekarskoj komori KS. Zasigurno će stići i do Federalne komore. Zahvaljujući medijima i zainteresiranoj javnosti više nije moguće taj slučaj zataškati, a običnim građanima bitno je samo to da se u ovoj državi konačno postupi – po zakonu.

 

(TBT- Istraživački tim)